TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Tedarik zinciri, tedariğin zincir haline gelmesidir ve satışla beraber şirketlerin odağına oturan bir süreçtir. Tedariğin, zincir haline gelmesinde odağımızı müşteri olarak düşünecek olursak; bizim bir şirket sahibi veya şirketin paydaşı olduğumuzu düşünelim, müşterimiz bizden bir tedarik gerçekleştiriyor ve bunun akıp giden ve birbirine de bağlı olan zincirleme aksiyonları, faaliyetleri ve süreçleri vardır. Bir müşterinin siparişi vermesinden, kendisine ulaşıp o işine yarayana kadarki tüm süreçteki zincirlerin tamamına tedarik zinciri denir. Burada özellikle şirketler, kurumlar, tedarik zinciri denince satışın başladığı andan itibaren tedarik zincirinin saati ilerlemeye başlar.

Tedarik Zinciri Yönetim Süreçleri 

 •       Satın Alma Süreci
 •       Üretim Planlama Süreci
 •       Üretim Kalite-Güvence Süreci
 •       Bakım Süreci
 •       Depolama Süreci
 •       Sevkiyat Süreci
 •       Lojistik Süreci
 •       Satış Sonrası Hizmetler Süreci (Müşteri Memnuniyeti)

 Günümüzde, Türkiye'deki şirketlerde, tedarik zinciri kavramının bazı ana akım sektörlerde yoğun olarak kullanıldığını (beyaz eşya, otomotiv vb.) fakat daha farklı (makine, gıda, kimya endüstrisi vb.) sektörlerde yeni yeni aşina olunduğunu görmekteyiz. Çünkü Türkiye’de bakıldığı zaman tedarik zinciri sözünü kullanarak gelen fazla şirket olmuyor, Şirketler bize başvururken aşağıdaki problemleri söylüyor;

 •       “üretim de sorunlar yaşıyorum”
 •       “üretimde tıkanıyorum” 
 •       “büyümem gerekiyor ve büyürken yeni fabrika açmam gerekiyor, ben bu fabrikayı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum”
 •       “yeni fabrika ile eski fabrikanın senkronize bir şekilde çalışması lazım ama nasıl”
 •       “yeni bir fabrika müdürümü atamam gerekiyor bilmiyorum.”
 •       “satın alma süreçlerinde birçok aksaklıklar yaşıyorum.”
 •       “tedarikçilerim var ama hiçbirini ne değerlendirebiliyorum ne ölçebiliyorum.”
 •       “en etkin satın almayı yapabiliyor muyum, piyasaya göre iyi miyim kötü müyüm farkında değilim.”

Tedarik zinciri kavramının yerleşmiş olduğu firmalarda bu kavramın üzerine yalınlaştırma, yalın dönüşüm veya operasyonel mükemmelliğe ulaşma gibi amaçları ifade eden müşterilerimiz de oluyor. Bu noktadan hareketle tedarik zinciri, satışın “sattım” demesi ile başlamaktadır. Dolayısıyla, bir mühendis bakış açısıyla ifade edecek olursak; bir tane kapalı kutu var ve kapalı kutunun içini göremiyoruz. Bu kapalı kutunun bir tane sol başında bir de sağ başında bir delik var. Sol başındaki delikten girdiler giriyor ve kutunun içinde olanlar oluyor daha sonra sağ delikten çıktılar çıkıyor. İki delikte müşteri ile başlıyor müşteri ile bitiyor.  Müşteri, bir girdiye sebep oluyor ve çıktı da tekrardan müşteriye iletiliyor. Kapalı kutunun içinde dönen her şeyin sürecine tedarik zinciri yönetimi diyebiliriz. Hatta ürün üretmeyen hizmet üreten firmalarda buna tedarik zinciri süreci değil operasyonel süreçler denilmektedir. Bu noktada firmalar, bize başvuruyorlar ve tedarik zinciri yönetimi alanında nasıl bir yönetim danışmanlığı alabileceklerini veya problemlerini dile getirerek nasıl bir çözüm üretebileceğimizi soruyorlar. Firmaların problemlerini veya isteklerini 4 ana başlıkta incelemekteyiz;

 1. Tedarik zinciri operasyonel faaliyet modeli tasarımı
 2. Stratejik satın alma süreçleri tasarımı/ Stratejik satın alma yönetimi tasarımı
 3. Tedarikçi performans yönetim sistemi tasarımı
 4. Operasyonel mükemmellik tedarik zinciri süreç ve iş akışı tasarımı

 Bu 4 ana başlıkta, yukarıda saydığımız bütün süreçlerin tasarlanmasını, kurgulanmasını, iyileştirilmesini ve mükemmeliyete doğru götürülmesini sağlamaktayız.

Tedarik Zinciri Operasyonel Faaliyet Modeli Tasarımı

Faaliyet modeli, bir işletmenin tamamen nasıl faaliyet gösterdiğini, nasıl çalıştığını tasarlamaktır. Modelin adı ilk başta anlaşılmaz gelse de tamamiyle bu faaliyet adı altında tedarik zincirinin o işletmeye özgü nasıl çalışacağının tasarlanması ile ilgilidir.

İşletmeler Tedarik Zinciri Operasyonel Faaliyet Modeli Tasarımına Neden İhtiyaç Duyar?

Tedarik zinciri kavramının tam oturmadığı firmalarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir firma kuruluyor ve devamında işleri iyi giderek büyüyor. Bu büyüme ile birlikte makinalar alır, daha büyük bir fabrika alanına geçer, farklı farklı departmanlar kurar ve daha fazla siparişler alarak büyümeye devam eder. Rakamlar büyüdüğü zaman, fabrikalar büyüdüğü zaman, hem bir fabrikanın kendi içinde hem de farklı lokasyonlarda oluşmaya başlayan üretim, depo, genel merkez, satın alma veya idari ofis gibi teşkilatlarda karmaşa başlar. Bu sorunlardan bazılarını sıralamak gerekirse;

 •       Hangi işin kim tarafından yapılacağını bilmemek
 •       bir işin kime atanması gerektiğini kestirememe
 •       hangi fabrikanın neyi üretmesi gerektiğini en akılcı ve verimli bir şekilde tasarlayamamak
 •       tüm bunlardan dolayı çalışanlarda huzursuzluk oluşması
 •       teslimatların gecikmesi
 •       müşteri şikayetlerinin iş teslim edememekten veya kaliteden dolayı artması
 •       müşterilerden ürün redlerinin gelmesi
 •       şartların yerine getirilmemesinden dolayı alınan cezalar

Bu sorunlar bize, tedarik zinciri operasyonunun faaliyet modelinin tasarlanması gerektiğini anlatmaktadır fakat firma sahibi genellikle bunun bilincinde olamaz çünkü sorunun neden kaynaklandığını çözemediği için zincirleme bir şekilde başka sorunlarda ortaya çıkmıştır ve çoğu iş kolu kötüye doğru gitmektedir. Tedarik zinciri operasyon modeli tasarımının yapılması gerektiği bilincine bir danışmanlık alarak kavuşabilmektedir.

Tedarik Zinciri Operasyonel Faaliyet Modeli Tasarımı Danışmanlık Yaklaşımımız

 1.     Mevcut durum analizi gerçekleştirmekteyiz. Mevcut durumda fabrikalar, genel merkez, bürolar, ofisler, depolama alanları gibi şirketlerin farklı lokasyonlarının hem fiziksel anlamda incelenmesi hem de bütün mevcut süreçlerin iş akışlarının, kişilerin, organizsyonun incelenmesini baz almaktayız. Yazılımlar ve donanımları dijital teknolojiler alanında inceleyerek sürece dahil etmekteyiz.
 2.     Mevcut durum analizinden sonra, eksiklik alanların tespit edilmesini sağlamaktayız.
 3.     Daha sonrasında bu eksiklik alanlarına dair gelişim projelerini tasarlamaktayız. Burayı tasarlarken proje bazında olmayan çok daha hızlı ve kısa bir şekilde bizi sonuca ulaştırabilecek kazanımları da tespit ederek müşterimiz ile paylaşmaktayız.
 4.     Bu hızlı kazanımların listesini oluşturduktan sonra, bütün üst düzey tedarik zincirinin alt başlığına girebilecek departmanların yöneticileri ile birebir görüşmeler başlatarak mevcut durum analizimizde çıkardığımız sonuçların paylaşımını gerçekleştirmekteyiz.
 5.     Bir sonraki adımda, faaliyette aksayan yönleri tespit etmekteyiz. Bu aksayan yönler ile alakalı kök nedenleri analiz ederiz.
 6.     Dar boğazları tespit ederek kök nedenler, süreç ve analiz sonuçlarını ortaya koyarak entegre bir faaliyet modeli gerçekleştirmekteyiz.
 7.     Mevcut durumda, kısa, orta ve uzun vade de organizasyon yapıları tasarlayarak en kritik sürecin yönetimine başlamaktayız.
 8.     Akabinde bu bulgularımızı ve hangi faaliyeti hangi organizasyonun hangi kısmının yapacağını belirlemeye başlayarak bu konudaki ilgili görev ve sorumlulukları netleştirmekteyiz.
 9.     Son olarak faaliyet modeli sunumumuzu şirket ile paylaşıyoruz ve revizyonlar ile beraber final sunumunu yapmaktayız.

Çıktılar

 1. Tedarik zinciri ana faaliyet modeli tasarımı dokümanı
 2. Tedarik zinciri süreci organizasyon şeması
 3. Şirketin genel organizasyon şemasında revize
 4. Organizasyondaki görev dağılımları tablosu
 5. Hızlı kazanımlar listesi
 6. Mevcut durum analizi raporu
 7. Tedarik zinciri yönetimi gelişim yol haritası projeleri raporu

Araçlar

 1. Albert Solino yönetim danışmanlığı metodolojisi
 2. Gelişim alanlarını belirlemek
 3. Corvisio yazılımı (planlama, strateji modülü)
 4. Prosoftly yazılımı (proje yönetim modülü)
 5. Süreç oluşturma yazılımları
 6. Beyin fırtınası yöntemi
 7. Küçük grup ve büyük grup çalışması yöntemleri
 8. Online anket yöntemi
 9. Kapsamlı yapılarda arama konferansı metodolojisi

Stratejik Satın Alma Süreçleri Tasarımı

Stratejik satın alma süreçleri tasarımı, bir işletmenin satın alma yaparken ki temel süreçlerinin tasarımıdır. Burada değere odaklanan alanları ele almaktayız. Albert Solino için strateji demek, en çok değerin yaratıldığı yer demektir. Stratejik satın alma yapılarını kurmaya, en çok değer yaratacak yere odaklanacak şekilde çalışmalar yapmaktayız.

Satın alma yapısını, alt segmentlere böldüğümüz zaman 3 ana yapı ortaya çıkmaktadır;

 •       Talep süreci
 •       Onay süreci
 •       Sipariş süreci

Talep, onay ve sipariş sürecinde yaptığımız yönetim danışmanlığı faaliyetleri bu başlıklar altına girmektedir. Bu noktaya şirketler nereden geliyor?

 1. Satın alma süreçleri iyi gitmediğinde
 2. Para kaybetmeye başlandığında
 3. Kar edilemediğinde
 4. Stratejik satın alma yapılarını uygulayamamak
 5. Satın alma yaparken iyi yönetememek
 6. Satın alma yöneticisinin yetkin olmaması ve bu durumun şirket içerisinde konuşulamaması
 7. Alternatif tedarikçi geliştirememe ve buna bağlı bir tedarikçiye bağlı kalma zorundalığından oluşan kayıplar
 8. Satın alma sürecinde teknoloji kullanmamaktan kaynaklı organizasyonel bozukluklar
 9. Satın almada çalışan ilgili insanların şirketin aleyhine, kendi çıkarları lehine aldıkları aksiyonlar

Stratejik Satın Alma Süreçleri Tasarımı Danışmanlık Yaklaşımımız

 1. Mevcut durumdaki satın alma yapısını incelemek;
 2. Bu adımda, insan kaynakları organizasyonu bakış açısı, süreçler ve kullanılan teknolojiler ve yazılımlar bakış açısı ile incelemek
 3. Aksayan noktaları ve dar boğazları tespit etmek
 4. Tespit edilen yerdeki gelişim alanı olacak projeleri şekillendirmek
 5. Projeleri karşılıklı konuşarak anlaşılmasını sağlamak
 6. Talep, onay ve sipariş mekanizmalarının dünyadaki ve Türkiye'deki en iyi uygulama örneklerine göre firmanın dinamiklerini hesaba katarak tasarımını gerçekleştirmek ve ilgili kişilere sunmak
 7. Sunum ile birlikte karşılıklı beyin fırtınası ile belirlenen alanlarda iyileştirmeler yapmak

 Çıktılar

 1. Satın alma yönetim yapısı kurgusu
 2. Satın alma yönetiminin her bir alt başlığında talep yapısı tasarımı dokümanı
 3. Satın alma onay süreci yapısı dokümanı
 4. Satın alma sipariş yönetim tasarım dokümanı
 5. Mevcut durum analiz raporu
 6. Sorunların kök nedenleri tablosu
 7. Öncelik ve önem sıralandırma tablosu
 8. Stratejik satın alma alanındaki stratejik aksiyonlar tablosu

Araçlar

 1. Albert Solino stratejik satın alma metodolojisi
 2. Albert Solino en iyi uygulamalar veri tabanı
 3. Satın alma yönetiminde dünya genelindeki en iyi uygulamaları barındıran bazı veri tabanları
 4. Corvisio yazılımı (strateji modülü)
 5. Prosoftly yazılımı (iş akış ve proje yönetim modülü, müşteri portalı)
 6. Beyin fırtınası yöntemi
 7. Online anketler metodolojisi
 8. Süreç tasarım yazılımları

Müşterilerimiz bu süreçler sonunda nelere çözüm buluyor?

 •       Satın alma sürecinde, suistimali önleyecek bir yapı tasarlatmış oluyor.
 •       Farklı tedarikçiler, farklı süreçlerin işin içine dahil olduğu karmaşık yapılardaki karmaşayı çözmüş oluyor.
 •       Karmaşayı yalınlaştırmış oluyor.
 • Akışı netleştirmiş oluyor. Talep, onay ve sipariş yönetiminin kendi iç akışının nasıl gerçekleşmesine dair cevapları bulmuş oluyor.

·        Bu süreçlerin organizasyonel yapısının nasıl olmasına dair donanım kazanmış oluyor.

Tedarikçi Performans Yönetim Sisteminin Tasarımı

Günümüzde, tedarik zinciri kavramı uluslararası bir kavram haline gelmiştir. 1990’lar ve öncesindeki dönemi baz alırsak; kapalı ekonomiler artık daha küresel, teknolojinin gelişmesi dijitalleşmenin hayatımıza girmesi ile ülke sınırlarının bir noktada önemi azalmaya başladı ve dolayısıyla tedarik çeşitlendi ve çok sayıda tedarikçi ortaya çıktı. Eskiden tek bir işi tek bir firmada tedarik ederken artık çok farklı büyüklü küçüklü yapılardan kim, neyi iyi yapıyorsa o hizmet oradan alınmaya başlandı. Dolayısıyla, tedarikçilerin yönetilmesi, performansının en üst seviyeye çıkarılması ve farklı tedarikçilere nasıl ulaşılabileceği noktasında problemler ortaya çıkmaya başladı. Albert Solino olarak bu noktada müşterilerimize destek olmaktayız.

Tedarikçi Performans Yönetim Sisteminin Tasarımı Danışmanlık Yaklaşımımız

 1. Mevcut tedarikçi yapısını incelemek
 2. Var olan yapılarda nelerin aksadığını tespit etmek
 3. Nerelerde darboğaz olduğunu belirlemek
 4. Tedarikçilerin herhangi bir segmentasyona tabi tutulup tutulmadığını belirlemek (satın alma departmanındaki yönetici ve uzmanlar ile birebir görüşmeler yaparız)
 5. Kullanılan yazılım teknolojilerini incelemek
 6. Eksiklik alanları tespit etmek
 7. Tedarikçi performans yönetim sistemi tasarımı gerçekleştirmek
 8. Onaylı tedarikçi sistemi tasarımı oluşturmak
 9. Tedarikçi segmentasyonu sistemi tasarlamak
 10.   Tedarikçi performans değerlendirme sistemi tasarlamak
 11.   Tedarikçi kriterleri neler olmalı, kriterlerinin ağırlıkları neler olmalı sorularına yanıt bulmak
 12. Müşterinin işi ile en uyumlu ve en kritik faktör olan alanları belirlemek ve stratejik alanların tedarikçi değerlendirmesine dahil etmek
 13.   Performansı iyileştirme stratejileri geliştirmek
 14.   Elde edilen verinin kullanımı ve alınacak aksiyonlara dair yöntemleri tasarlamak

Çıktılar

 1. Tedarikçi performans yönetim sistemi tasarımı
 2. Onaylı tedarikçi listesi
 3. Tedarikçi segmentasyon tablosu
 4. Tedarikçi değerlendirme kartı
 5. Tedarikçi değerlendirme metodolojisi ve dağıtım anahtarı
 6. Tedarikçi değerlendirme kriterleri listesi
 7. Tedarikçi performansı ölçüm ve süreç metodolojisi
 8. Tedarikçi performansı iyileştirme ve geliştirme metodolojisi ve bunun sistem tasarım dokümanı

Araçlar

 1. Albert Solino tedarikçi performansı yönetim sistemi metodolojisi
 2. Albert Solino ulusal ve uluslararası kıyaslama veri tabanı (en iyi uygulama örneklerinden faydalanma)
 3. Corvisio yazılımı (stratejik planlama modülü)
 4. Prosoftly yazılımı (proje yönetimi ve müşteri portalı modülü)
 5. Önem ve öncelik matrisi metodolojisi
 6. Beyin fırtınası metodolojisi
 7. Strateji geliştirmek adına zihin haritalama metodolojisi
 8. Online anket uygulamaları

Operasyonel Mükemmellik Tedarik Zinciri Süreç ve İş Akışı Tasarımı

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için tedarik zinciri süreç ve iş akışlarının tasarlandığı adımdır.

İşletmede, tedarik zinciri operasyonel faaliyet modeli tasarımı yapısı var ve tedarik süreci zinciri benimsenmiş, kavranmış ve bu süreç şirketin tamamında veya belli alanlarında uygulanmaya çalışılıyor ama müşterimiz sorunlar yaşamaktadır çünkü tedarik zincirinin entegre çalışan yapısı bulunmuyor.

Operasyonel Mükemmellik Tedarik Zinciri Süreç ve İş Akışı Tasarımına İhtiyaç Duyan Firmalarımız Neler Diyor?

 1.     İyi yönetemediğimizi düşünüyoruz
 2.     İyiyiz ama en iyiyi arıyoruz
 3.     İyi çalışıyoruz, kar ediyoruz ama uluslararası bir rakibimiz var ve o mükemmel yapıyor. Biz neden yapmayalım?
 4.     İyi yapıyoruz ama sürekliliğini sağlamak istiyoruz
 5.     Tedarik zinciri operasyonel faaliyet modeli tasarımı
 6.     İşleri çok karmaşık yapıyoruz
 7.     Operasyonel eksikliğim var
 8.     Karmaşanın yaşandığı tedarik zinciri başlıklarımız var
 9.     Yalınlaşmak istiyoruz
 10.   Kök nedenlere inip sistemin mükemmel işler hale gelmesini istiyoruz

 Operasyonel Mükemmellik Tedarik Zinciri Süreç ve İş Akışı Tasarımı Danışmanlık Yaklaşımımız

 1. Operasyonel mükemmelliğin hedeflendiği tedarik zinciri alanını belirlemek (Tedarik zincirinin tamamında mı derin bir çalışma isteniyor, yoksa tedarik zincirinin bir alt sürecinde mi sorun var bunu belirliyoruz)
 2. Belirlenen süreci analiz etmek
 3. Her bir süreç adımını haritalamak
 4. Her bir alt iş birimini listelemek ve akışını detaylı gözlem ve analizler ile tasarlamak
 5. Operasyonel mükemmelliğe ulaşmak adına iş akışlarını ve süreçleri yalınlaştırmak
 6. Değer yaratmayan süreçleri elemek
 7. Değer yaratacak yapıyı tasarlamak
 8. Değere odaklanacak iş akışlarını belirlemek
 9. Tekrarlanan, gri alan barındıran veya değer üretmeyen iş akışlarını ortadan kaldırmak
 10.   Süreç haritası oluşturmak
 11.   Kök nedenlerle ilgili alınacak tüm aksiyonları hem hızlı kazanımlar olarak hem de gelişim alanları olarak belirlemek ve tasarlamak

Çıktılarımız

 1. İş akışları tablosu ve listesi
 2. Süreç haritası
 3. Süreç tasarımları
 4. Değer akışı haritası
 5. Kök neden ve çözüm önerileri proje listesi

Araçlar

 1. Değer akışı haritalama metodolojisi
 2. Yalın düşünme metodolojisi
 3. Kök neden analizi metodolojisi
 4. Beyin fırtınası yöntemi
 5. Değer zinciri analizi metodolojisi
 6. Albert Solino operasyonel mükemmellik metodolojisi
 7. Albert Solino kıyaslama veri tabanı
 8. Corvisio yazılımı (OKR modülü)
 9. Prosoftly yazılımı (proje yönetimi modülü, form oluşturma ve form tasarımı modülü)
 10.   İş akışı yazılımı

CONTACT US

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

+90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Alkan Balkaya

Partner

Albert Solino Consulting