OKR Consulting

Tüm Çalışanların, Değer Yaratma Süreçlerine Etkin and Doğrudan Katılabildiği Bir Şirket Kültürü Oluşturmanız için Buradayız!

Ownership Culture

Team Awareness

Bireysel Değer Yaratma

Departmanlar Arası Kuvvetli İletişim

Ortak Hedef Saptama ve Etkili Hedef Takibi

Çevik Karar Alma

Bireysel Donanım

Sürdürülebilir Kurumsal Model

OKR Danışmanlığımız ile şirket kültürünüzü güçlendirin, uyumlu ve aynı hedefe odaklanmış bir yapıyla rekabet gücünüzü artırın.

OKR Danışmanlığı Hizmeti Neden Alınmalıdır?

Objectives ve Key Results kelimelerinin kısaltması olan OKR’ın amacı şirketi ileriye taşıyacak hedeflerin ve bunları somutlaştıran anahtar sonuçların tüm çalışanların aktif bir şekilde katılımıyla belirlenmesidir. Bu sayede şirket amaçları çalışan geneline açık bir şekilde yayılır; daha odaklı ve sistemli iş süreçleri gerçekleştirilir. 

Albert Solino olarak OKR Danışmanlığı hizmetimizle müşterilerimize güçlü bir şirket kültürü kazandırmak ve bu kültürün, çalışan motivasyonu ile şirket performansına doğrudan katkı sunması için buradayız

OKR, Şirketinize Neler Kazandırır?

OKR, Çalışanlarınıza Neler Kazandırır?

Albert Solino OKR Danışmanlığı

Albert Solino olarak OKR projelerine yaklaşımımız, başlangıçta şirket hedeflerinizin çalışan geneline yayılması ve sonrasında çalışanların özelinde bilgi& becerinin artması ve şirket profilinizin gelişmesi yönündedir. Bu sayede elde ettiğimiz kazanımlarla firmanız katlanarak artan bir büyüme gösterecek ve rekabet gücü artacaktır. Çalışanlarınızın, şirket hedeflerini tam anlamıyla benimsemesiyle, aktiviteleri çıktı-odaklılıktan çok sonuç-odaklı bir hale gelecek, sonuç odaklı çalışma prensibiyle beraber performanslarında ve moral-motivasyonlarında gözle görülür bir artış yaşanacaktır. 

OKR projeleri, tüm çalışanlarınızı, uçtan uca katılım göstermeye yönlendirdiği için şirket hedeflerine bağlılık ve katkı yapma; departmanlar arası iletişimin ve uyumun artması; bireysel motivasyonun ve odağın artması gibi konularda birçok faydayı beraberinde getirecektir.

OKR sistemi ile müşterilerimize güçlü bir şirket kültürü ve takım ruhu kazandırmak, şirket çalışanlarının moral& motivasyonlarını, bireysel donanımlarını artırmak ve dolayısıyla müşterilerimizi, rakiplerinden bir adım öne geçirmek için Albert Solino olarak buradayız!

Biz Nasıl Yapıyoruz?

OKR Koçluğu Hizmetimiz 5 Aşamadan Oluşmaktadır;

1.AŞAMA

Firma Proje Yöneticileriyle Toplantı ve Genel Eğitim

2.AŞAMA

Departmanlar ile Toplantı

3.AŞAMA

Hedeflerin (Objective) ve Anahtar Sonuçların (Key Resultlar) Belirlenmesi

4.AŞAMA

OKR Süreçlerine Geçiş ve Haftalık Toplantı

5.AŞAMA

OKR Metodolojisinin Nihai Hali ve Projenin Kapanması

Yüksek kaliteden ve yüksek müşteri memnuniyetinden hiçbir zaman ödün vermeden sağlam adımlarla hizmet üretmeye devam etmekteyiz.