Organization of Financial Services

Mali İşler organizasyonunun karar destek ve yönetim süreçlerine katılım seviyesinin artması için operasyonel verimliliğin iyileştirilmesi en önemli hususların başında gelir. Mali İşler Departmanlarının gelecek döneme ilişkin organizasyonel yapısı tasarlanırken şirket stratejileri ve hedefleri dikkate alınarak çalışmalar yürütülür. Etkin mali işler organizasyon yapılandırması ile şirket stratejilerine yön veren, katma değerli yorumlar katarak performans raporlama ve analizler yapan bir departman ortaya çıkması hedeflenir.

Mali işler süreçlerini tasarlarken, finans muhasebe ve mali işlerin alt başlıklarıyla beraber iş akışlarını tasarlıyoruz. Elimine edilmesi gereken iş akışlarında eksiklikler ya da fazlalıkları tespit ediyoruz. Sorunsuz ve pürüzsüz bir iş akışını gerçekleştiriyoruz. Mali işler tarafında girdisinin ne olduğunun, ne yapacağının ve çıktısının ne olacağının belirlendiği süreç haritalarını oluşturuyoruz.

Organizasyon yapısı, kişiler yerine değer zinciri ve entegre süreçler göz önünde bulundurularak oluşturulmakta, bu sayede rol ve sorumluluklar pozisyon bazında atanabilmekte, kişiler süreç dahilinde verdikleri kararlardan sorumlu tutulabileceği için performans takibi yapılabilmektedir.

Hayata geçirilen yeni Mali İşler Organizasyon Yapısı ile Mali İşler ile diğer departmanlar arasında rol ve sorumlulukların netleştirilerek entegrasyon sağlanması, kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Sürekli planlama ve risk yönetimi ile nakit optimizasyonu yapılır. Gelişmiş finansman ve risk enstrümanları kullanılır. Kritik süreçlerde proaktif olarak mali kontrol sağlanır. Vergi uygulamalarının şirket stratejilerine sunduğu fırsat ve tehditler analiz edilir.

Mali işler yönetimi fonksiyonlarını standartlaştırmak ve merkezileştirmek amacıyla «ortak hizmetler merkezi» iş modeli yaklaşımı ön plana çıkıyor. Bu iş modeline göre; birden çok şirketi olan gruplar için hangi işlerin merkezi yönetimin  kontrolünde, hangi işlerin ise fabrikalarda yapılacağı tespit ediliyor. Muhasebe süreçlerini kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerine taşımakta olan firmalar, «ortak hizmetler merkezi» iş modeli ile maliyetlerini azaltabiliyor. Ortak Hizmet Merkezlerine baktığımızda, operasyonel muhasebe işlerinin yanı sıra, finansal raporlama, nakit yönetimi gibi katma değerli işler de merkezileştiriliyor.

Mali İşlerde organizasyon yapılanmasına bakıldığında finansman (hazine), muhasebe ile bütçe ve raporlama olmak üzere bazı temel fonksiyonların yer aldığını görülür. Bu fonksiyonlara bakacak olursak;

 • Finansman: Şirketin likidite yönetiminden sorumludur. Periyodik nakit planlaması çalışmaları gerçekleştirerek risklere veya olası yatırımlara yönelik öngörülerde bulunur.
 • Muhasebe: Mali İşler departmanı içerisindeki operasyonel aktivitelerin yürütülmesinden ve yasal raporlama gerekliliklerin yerine getirilmesinden sorumludur.
 • Budget Raporlama ve Analiz: Bütçe ve raporlama, şirket genelinde karar verme mekanizmasını destekler ve Mali İşler rolünün katma değerli aktivitelerinden sorumludur.

Organization of Financial Services

Mali İşler Organizasyon Yapılandırması Proje Kapsamı

Aktiviteler

Mali İşler Rol ve Sorumlulukların Değerlendirilmesi ve Tasarımı

 • Mevcut operasyon modelinin organizasyon, süreçler ve teknoloji noktalarında incelenmesi
 • Merkez ve merkez dışındaki yapılarda çalışanların mevcut rol, görev ve sorumluluklarının değerlendirilmesi
 • Operasyon ve destek birimlerin görev ve sorumluluklarının değerlendirilmesi
 • Ortak hizmetler merkezi olanaklarının değerlendirilmesi
 • Rol ve sorumlulukların pozisyon bazlı tanımlanması
 • Kritik gelişim alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
 • Mali İşler birimi norm kadrosunun tespiti
 • Şirketin gelecek durum stratejilerinin değerlendirilmesi
 • Yerel ve küresel mali işler organizasyonlarının incelenerek, şirket yapısına uygun tasarımın gerçekleştirilmesi

Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve Tasarımı

 • Mevcut Mali İşler personelinin yetkinliklerinin değerlendirilmesi
 • Mali İşler organizasyonu stratejileri doğrultusunda kritik yetkinliklerin tanımlanması
 • Kritik yetkinliklere sahip çalışanların ilgili pozisyonlara yönelik olarak konumlandırılması

İletişim ve Raporlama

 • Birimler arasındaki entegrasyonun sağlanarak, rol sorumluluk paylaşımlarının yapılması
 • Birimler arası iletişimin güçlendirilmesi

Organizasyon Tasarımı

 • Kısa, orta ve uzun vadeli alternatifli Mali İşler birimi organizasyonu tasarımı

Çıktılar

 • Gelecek Durum Mali İşler Organizasyon Yapısı
 • Gelecek Durum Görev Tanımları
 • Rol ve Sorumluluk Haritaları
 • Mali İşler Norm Kadrosu
 • Mali İşler Çalışanlarına İlişkin Yetkinlikler

Araçlar

 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veritabanı
 • Albert Solino Proje Envanteri

Organization of Financial Services

Mali İşler Organizasyon Yapılandırması konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Management Consulting Team Leader

Albert Solino Consulting