Hızlı ve Etkin Finansal Kapanış Hizmeti

Hızlı Finansal Kapanışın Önemi

Finansal kapanış dönemindeki temel sorunları tespit edip, çözüme götürecek detay analizlerini gerçekleştiriyoruz.

Hızlı finansal kapanış sanıldığının aksine yalnızca Mali İşler Departmanının yerine getirebileceği bir süre değildir. Burada, Mali İşler Departmanı ile etkileşim halinde olan tüm departmanlarda etkin rol oynar. Bu nedenle tasarım yapılırken, tüm sorumlular göz önünde bulundurulur.

Hızlı ve Etkin Finansal Kapanışın faydaları şu şekildedir;

1.Üst düzey yöneticilerin daha hızlı ve etkin kararlar alabilmesi,

2.Finans Birimi çalışanlarının daha katma değerli işlere ve analizlere zaman ayırabilmesi,

3.Finansal kapanış sonrası yapılacak düzeltmelerin azaltılması ve varsa belli bir prosedüre bağlanması,

4.Kapanış aktivitelerinin ay içerisinde eşit dağılmasının sağlanması,

5.Tek seferlik ve istek üzerine hazırlanan raporların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Şirketlerin finansal kapanışını daha erken bir takvimde yapabilmesini sağlamak için, dönem kapanışı süreçleri incelenerek sorunlu alanlar tespit edilir. Finansal kapanış süreçleri incelenirken, sektör dinamikleri ve en iyi uygulamalar göz önüne alınarak iyileştirme önerileri sunulur. Şirketin finansal kapanışını hızlandırabilmesi için alınması gereken aksiyonlar için yol haritası belirlenir.

Fast and Effective Financial Close

Hızlı ve Etkin Finansal Kapanış Proje Kapsamı

Aktiviteler

 • Finansal kapanış vizyonunun ve kapanış takvimi hedefinin belirlenmesi
 • Finansal kapanışı direkt ve endirekt olarak etkileyen iş süreçlerinin analiz edilmesi
 • Mevcut durum analizi:
  • Mevcut süreç ve sistem kayıtlarının incelenmesi
  • İyi uygulama örneklerinin incelenmesi
  • Mevcut kapanış takviminin analiz edilmesi
  • Geç dönem kapanışına sebep olan noktaların tespit edilmesi
  • Yol haritasının oluşturulması
 • Tasarım
  • Organizasyonel yapının düzenlenmesi, süreç ve sorumluların belirlenmesi
  • Finansal kapanış takvimi, finansal kapanış kontrol listeleri ve finansal kapanış aksiyon listelerinin detaylı bir şekilde tasarlanması
  • Teknolojik gereksinimlerin ve raporlama gerekliliklerinin belirlenmesi
 • Finansal kapanış süreci yönetimi iş kurallarının belirlenmesi
 • Gelişim önerilerinin hedef takvim doğrultusunda uygulanması ve gerekli yönlendirmelerin yapılması
 • Performansın izlenmesi ve yeni gelişim alanlarının tespiti

Çıktılar

 • Finansal kapanış süreç tanımı
 • Sürece dair ilerleme raporları
 • Hedef kapanış takvimi
 • Rol ve sorumluluk matrisi
 • Bulgu ve iyileştirme önerileri listesi
 • Hedef uygulama yol haritası

Araçlar

 • Albert Solino kıyaslama (Benchmark) veritabanı
 • Albert Solino veri toplama şablonları
 • Çalışma toplantıları ve soru setleri
 • Küresel ve yerel iyi uygulamalar

Hızlı ve Etkin Finansal Kapanış Hizmeti

Hızlı ve Etkin Finansal Kapanış Hizmeti konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Management Consulting Team Leader

Albert Solino Consulting