Albert Solino

Yurt Dışı Patent Tescil

Albert Solino ile en doğru strateji en uygun başvuru!

yurt-disi-patent-tescil

Yurt Dışı Patent Tescil Nedir?

Buluş sahiplerine tanınan buluşu üretme, satma ya da ithal etme gibi süreçlere yönelik haklar elde edebilmek için yapılan başvurunun karşılığıdır. Yapılan başvurudan sonra patent sahipleri tescil edilmiş buluşlarına yönelik haklarını kullanarak sınai faaliyetleri hukuka uygun olarak yürütebilmektedir. Ancak bu hakları kullanabilmek için patent başvurusu yapılmış olması yeterli değildir. Patentin tescil edilmesi gerekir.

Patent tescil başvuruları öncelikli olarak ülke sınırlarını kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Fakat buluşun korunması ve tanınan hakların kullanım alanını genişletmek isteyen patent tescil sahipleri bu amaç doğrultusunda yurt dışı patent tescil için başvuru yapmaktadır.

Patent ve faydalı model başvuruları hangi ülke için yapıldı ise tüm sınai mülkiyet hakları sadece tescil edildikleri ülke sınırları içinde koruma altındadır.

Yurt Dışı Patent Tescil Süreçleri Nasıl İşler?

Türkiye’de patent başvurusu yaptıktan sonra 12 ay içinde ilgili ülkelerde de patent tescili için gerekli başvuruların yapılıp, süreçlerin tamamlanması gerekmektedir. Dünya çapında patent tescili diye bir kavram yoktur. Başvuru ve tescil işlemlerine yönelik zaman ve maliyet verimliliği sağlanması amacı ile ülkeler çeşitli anlaşmalar imzalayarak bazı sistemler geliştirmiştir. Yurt dışında patent tescil için 7 farklı başvuru sistemi bulunmaktadır. Bu başvuru sistemleri sayesinde aynı anda pek çok ülkede ve tek bir dilde başvuru yapabilirsiniz.

Patent Öncesi Ön Araştırma

Başvuru yapılmadan önce ulaşılabilir veri kaynaklarından bir ön araştırma yapılmasını önermekteyiz. Bu araştırma buluşun mevcut teknik ile ilişkisi ve patent kriterlerini karşılama özelliği hakkında bir öngörüye sahip olmak, olası riskleri minimize etmek ve buluşun açıklandığı tarifname ve istemlerin doğru hazırlanması açısından önemlidir. Bu araştırma buluşun mevcut teknik ile ilişkisi yani buluşun yenilik kriterine uygunluğu patent ve faydalı model kriterlerini karşılama gücü gibi ölçütler hakkında bir öngörüye sahip olmanızı sağlar.

1.Ulusal Başvuru

Ulusal başvuru herhangi bir uluslararası veya bölgesel başvuru sisteminden yararlanmadan doğrudan ülkelere yapılan başvurulardır. Her ülkenin kendine has farklı mevzuatları olması nedeniyle bürokrasi ve maliyet dezavantajı vardır. Tek ya da az sayıda ülkede başvuru süreçlerinde veya tescil başvurusu düşünülen ülke herhangi bir sisteme dahil değilse tercih edilebilir.

2.Uluslararası Başvuru (PCT)

Türkiye’nin de taraf olduğu Patent İş birliği Anlaşması sayesinde 153 ülkede aynı anda patent başvurusu yapılmasını ve ülke seçimi yapana kadar tek bir başvuru ve tek bir araştırma raporu alınmasını sağlayan sistemdir. Araştırma ve ön inceleme işlemlerinin merkezi olarak yapılması hem daha ekonomik hem de daha güçlü bir başvuru sistemi sunar. Bu sistem bir başvuru sistemidir. Uluslararası patent verilmesi söz konusu değildir. Patent belgesi ikinci aşamada ulusal ofisler tarafından verilmektedir.

3. Avrupa Patent Sözleşmesi Başvurusu (EPC)

Türkiye dahil olmak üzere 38 üye ülkeden oluşmaktadır. Avrupa Patenti başvurusunda EPO tarafından gerçekleştirilen inceleme aşamasından sonra hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda uygun görüldüğü takdirde Avrupa Patent Belgesi düzenlenmektedir. Sonrasında belirlenen ülkelerde Avrupa Patentinin geçerliliğinin sağlanması için gereken işlemler yapılabilir. Avrupa patenti belirlenmiş üye ülkelerde patent sahibine ulusal patentlerle aynı hakları tanımaktadır.

4. Avrasya Patenti Başvurusu (EAPC)

Bölgesel bir sistem olan Avrasya patent sistemi Rusya ve Eski Sovyetler Birliği bünyesindeki ülkelerle uygulanmaktadır. Avrasya patenti çok kısa sürede tescil imkânı tanımakla birlikte maliyet açısından da oldukça avantajlıdır.

5.Afrika’da OAPİ Sistem Başvurusu (OAPI)

Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinden 17 Afrika ülkesinde AOPI aracılığı ile fikri haklar koruması elde edilebilmektedir.

6. Afrika’da ARIPO Sistem Başvurusu (ARIPO)

İngilizce konuşulan Afrika ülkelerinden 19 Afrika ülkesinde ARIPO aracılığı ile fikri haklar koruması elde edilebilmektedir.

7. Arap Ülkelerinde Patent Başvurusu (GCC)

Körfez işbirliği anlaşması ile (Gulf Co-Operation-Council) 20 yıl geçerliliğe sahip olan toplu patent başvurusu yapılabilir.GCC adındaki bu kuruluş tarafından patent tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Birden çok ülkede patent koruması talep ediyorsanız Albert Solino ile uluslararası başvuru süreçlerinizi en verimli şekilde yönetebilirsiniz.

Albert Solino Danışmanlık

Yurt Dışı Patent Tescil

Albert Solino’nun Yurt Dışı Patent Tescil Hizmeti için bizimle iletişime geçin!