Yönetim Raporlaması Hizmetleri

Çalışma Yaklaşımımız ve Metodolojimiz

Şirketlerin birçoğu finansal raporlama ile yönetim raporlamasını karıştırmaktadır. Finansal raporlama işletme içinde yapılabildiği gibi aynı zamanda geçmişe yönelik ve zorunlu olarak bakanlıklar, bankalar, sermaye piyasası kurulu gibi şirket dışı kurumlarına sunmak için de yapılabilir. Yönetim raporlaması hem finansal hem de operasyonel işleyiş hakkında yönetime karar destek  sağlayan raporlamalardır. Yönetim raporlamasının sağladığı faydalardan bazıları şu şekildedir;

1. Süreçlerin / departmanların mevcut durumunu ve gelişimlerinin ilerleyişini ortaya koyar.

2.Rakipler ile kendimizi karşılaştırabilme imkanı sağlar.

3.Gelişim alanlarının belirlenmesinde kolaylık sağlar.

4.Yöneticilerin, şirket anahtar performans göstergelerini (KPI) doğru değerlendirmesini sağlar.

5.Doğru zamanda, doğru kararların alınmasını kolaylaştırır.

6.Stratejilerin daha hızlı ve doğru şekilde geliştirilmesini sağlar.

 • Üst yönetim ve departman yöneticileri ile toplantılar gerçekleştirilir ve ihtiyaç duyulan raporlama içeriği belirlenir.
 • KPI bazlı performans göstergeleri şirket hedeflerine ve stratejilerine uygun olarak belirlenir.
 • Belirlenen performans göstergeleri ve üst yönetimin ihtiyaçları ile uyumlu rapor envanteri ve raporlama periyodu belirlenir.
 • Hangi birimlerden hangi raporların alınacağı belirlenerek raporlamada kesintisiz akış sağlanır.
 • Performansı artırmak için doğru metriklere odaklanmayı ve doğru kararlar almayı sağlayan gösterge tabloları belirlenir.
 • Standart ve yalın veri formatı ile üst yönetim için kaliteli yönetim raporu oluşturulur.

Yönetim Raporlaması Hizmetleri

Yönetim Raporlaması Hizmetleri Proje Kapsamımız

Yönetim muhasebesi kavramını entegre ederek, üst yönetimin şirketin doğru yönde gidip gitmediğini anlamak için yalın, ölçülebilir ve grafiksel olarak çok net olan verileri belirlediğimiz ve bunları da en yalın haliyle üst yönetime nasıl raporlanabileceğine karar verdiğimiz bir yönetim raporlaması süreci tasarlıyoruz. Yönetim danışmanlığımız kapsamında gerekli teknolojileri ve dijital dönüşümü firmaya entegre etme konusunda yardımcı oluyoruz.

Aktiviteler

 • Üst yönetim, departman yöneticileri ve şirket operasyonları ihtiyaçlarına yönelik yönetim raporu ve gösterge tablosu modellemesinin yapılması
 • Yönetim raporlamasında takip edilecek finansal ve operasyonel performans göstergelerin kararlaştırılması
 • Kârlılık analizlerinin yapılabilmesi için maliyet yönetimi ve dağıtımı süreç ve sistemlerinin gözden geçirilmesi
 • Yönetim raporlamasını besleyen verinin doğruluğu ve güvenilirliğinin analiz edilmesi
 • Raporlama takviminin oluşturulması
 • Yönetim raporlaması süreç haritasının oluşturulması
 • Yönetim raporlamasına eksik/hatalı bilgi karışmasına neden olan süreç bazlı aksaklıkların tespit edilmesi, önerilerin geliştirilmesi
 • Yönetim raporlaması güncelleme prensiplerinin belirlenmesi
 • Yönetim raporlamasında kullanılan tüm veri kaynak ve sistemler arası akış haritasının hazırlanması

Çıktılar

 • Yönetim raporlaması seti
 • Raporlama envanteri
 • Hedef yapı anahtar performans göstergeleri
 • Yönetim raporlaması süreç haritası
 • Tasarlanan yapıların sistem üzerinde hayata geçirilmesine yönelik iyileştirme önerileri ve yol haritası

Araçlar

 • Albert Solino kıyaslama (Benchmark) veritabanı
 • Albert Solino veri toplama şablonları
 • Çalışma toplantıları ve soru setleri

Yönetim Raporlaması Hizmetleri

Yönetim Raporlaması Hizmetleri konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Yönetim Danışmanlığı Takım Lideri

Albert Solino Danışmanlık