Stratejik Planlama ve Kurumsallaşma Yönetim Danışmanlığı

Niçin Stratejik Planlama ve Kurumsallaşma Yönetim Danışmanlığı Almalısınız?

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı, temel olarak şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Kurumsal bir şirket yapısına kavuşulması için gerekli ilk adımlardan biri de Stratejik Planlamabakış açısına geçmektir.

Kurumların, batmalarının veya yıllar içinde geriye gitmelerinin sebebi genelde

 • Kurumsallaşma adımlarını zamanında atamamaları
 • Stratejik Planlamalarını yapmamalarından ötürü gidecekleri yeri bilememeleri
 • Doğru strateji ve etkin yönetim eksiği çekmeleridir.

Halbuki şirketler kurulum aşamasından başlayıp hangi ölçeğe gelirlerse gelsinler sürekli stratejilerini gözden geçirmek ve kendilerini doğru konumlandırmak durumundadırlar.

Özellikle bilgi devrimini yaşadığımız günümüzde bu kavram çok daha önemli ve aciliyet arz etmektedir. Bu bağlamda önerimiz ölçeğiniz ne olursa olsun bu stratejik planlarınız varsa gözden geçirmeniz yoksa da acilen stratejik planlama sürecine başlamanız ve kurumsallaşmak için gerekli adımları atmanızdır.

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Süreci Nasıldır?

Şirketlerin var olma amacını tekrardan değerlendirip bunu yazılı hale getirmesi, yani misyonu belirlemesiyle başlayan bir süreçtir. Şirketler, niçin kurulduklarını, hangi amaca hizmet ettiklerini değerlendirip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısı içerisinde hareket etmelidir.

Şirketlerin var olma amacından sonra şirketlerin hedefleri belirlenmelidir. Bu hedefler sürdürülebilirlik esasına göre sadece finansal değil, operasyonel ve destek süreçlerini de kapsamalıdır. Stratejik plan ise işte bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğinin beklendiğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır.

3 yıllık ve 5 yıllık olarak yapılabileceği gibi yıllık detaylı planlar da yapılabilir. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir. 

Albert Solino Danışmanlık Stratejik Planlama ve Kurumsallaşma Yönetim Danışmanlığı hizmetleri konusunda uluslararası deneyime sahip bir yönetim danışmanlığı firmasıdırStratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı hizmetleri konusunda daha fazla bilgi almak ve kısa bir görüşme randevusu ayarlamak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

 

Albert Solino, uzman ve dinamik danışman kadrosu ile şirketin kurumsallaşmasına karar verildiğinde aşağıdaki Kurumsal Yönetim Danışmanlık yaklaşımını izler:

 1. Mevcut Durum Analizi
 2. Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
 3. Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi
 4. Stratejik Yönetim Yönetim Danışmanlığı ve Planının Oluşturulması
 5. Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

1- Mevcut Durum Analizi
Kurumsal Yönetim Danışmanlığımız,
 öncelikle mevcut durum ve stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;

 • Birim yöneticileri ve Yönetim Kurulu ile görüşmelerin yapılması;
 • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi : Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb.
 • Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenmesi ve mevcut dökümantasyonun incelenmesi hedeflenmektedir.

Firmanızın yetkilileri ve Albert Solino danışmanlarının  bir araya geleceği Yönetim Danışmanlığıtoplantılarında; Kurumsal Yönetim Danışmanlık sürecimizin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve kurumsallaşma sürecinin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilecektir.

2-Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Gerçekleştirilecek toplantılar ve danışmanlık değerlendirmeleri ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve Yönetim stratejilerinin anlaşılması ve Kurumsal Gelişim alanlarının belirlenmesi sağlanacaktır:

 • Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik yönetim hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi
 • Marka Stratejisi Danışmanlığı
 • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili  yapılmış araştırma ve raporlar analizi
 • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi ve revizyonu hizmetleri
 • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans Yönetimi , Tedarik Zinciri, Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi
 • Firmanın bütün ticari operasyonel yönetim performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması
 • Şirket içi (yönetim raporları, bilanço, Kalite Sistem Dökümanları vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanması

Bu çalışmaların sonucunda;

 • Albert Solino proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır.
 • Yönetimle ve departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda üst düzey yöneticilerinizin teyit ettiği gerekli görülen alanların yapılandırılması için gelişim ve Kurumsal Yönetim iş planı oluşturulacaktır.
 • Gelişim iş planın oluşturulurken öncelik sırasına ve ihtiyaçlara göre departmana özel Yönetim stratejilerioluşturulacaktır.

3-Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi

Oluşturulan Kurumsal Gelişim yol haritasının uygulanması ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerisırasında aşağıda ki süreç izlenecektir:

A- Hemen Yapılabilecekler : Danışmanlık faaliyetleri adımlarının Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.

B- Yapılması Planlanacaklar: Danışmanlık faaliyetleri adımlarının Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.

C- Yapılması Gözden Geçirilecekler : Danışmanlık faaliyetler adımlarının Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.

4-Stratejik Yönetim Planı Oluşturma

 • Mevcut şirket hedeflerinin Kurumsal Yönetim ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi ve gerekli görülen yerlerde revize edilerek belirlenen Kurumsal stratejik hedeflerin dokümante edilmesi
 • Stratejik planın,  Kurumsal Yönetimin gerekleri doğrultusunda revize edilerek dokümante edilmesi konusunda danışmanlık verilmesi
 • Birim bazında yapılan iş planlarının ve hedef pazarlara giriş stratejisinin yazılı hale getirilmesi konusunda danışmanlık verilmesi

5-Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Eğer şirketiniz;

 • Büyüyorsa ve kurumsallaşma ile daha fazla büyüyebileceğine inanmanıza rağmen o potansiyele ulaşmakta Kurumsal Yönetim eksikliği yüzünden zorlanıyorsanız
 • Kendi faaliyet gösterdiği sektörde olabilecek en iyi yere gelmişse; ancak siz yeni sektörlerle beraber yeni atılımlar planlıyorsanız
 • Satışlarını artırmasına rağmen karlılığı düşüyorsa
 • Bir görevi kimin üstlendiği belirli olmadığından Yönetim eksikliği olarak görev ortada kalıp yapılmadığından ötürü huzursuzluk yaşıyorsa
 • Yurtdışındaki dünya devi rakibinizin izinden gitmek istiyor; ama bir türlü nereden başlayacağınızı bilemiyorsa
 • Yönetimi yeni nesle devretmek üzereyse; ve yeni neslin şirketi daha da ileriye götüreceğine garanti altına alacak bir Yönetim sistemi kurma ihtiyacı hissediyorsa

Şirketinizin küresel rekabete karşı koyabilmesi için sağlıklı büyümesi,bunun içinde kurumsallaşması gerekmektedir. Albert Solino‘nun Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri; şirketinizin kurumsallaşmayolunda ki dertlerine deva olacak çözüm paketidir.

 

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin