Sektörel İhtiyaç Analizi Danışmanlığı

İhtiyaç Analizi Faaliyeti Adımları

Danışmanlığımız, öncelikle İhtiyaç Analizi Faaliyet Adımları ile başlayacaktır.
   

    Yöntem

 • İhtiyaç Analizi’nin metodolojisi /yönteminin belirlenmesi
 • Analiz araçlarının belirlenmesi
 • Sürecin planlanmasıAnaliz ve Değerlendirme
 • Sektörün makro ölçekte analizi
  -Dünya
  -AB
  -Türkiye
 • Bölgesel / Yerel analiz
 • Firma analizi
 • Pazar analizi Strateji Geliştirilmesi
 • Ortak Vizyonun belirlenmesi
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi
 • URGE Faaliyetlerinin önerilmesi
 • Planlama (Faaliyet Çizelgesi)
 • Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 

  Sonuç ve Raporlama

 • Taslak İhtiyaç Analizi Raporunun Paylaşılması
 • Görüş ve önerilerin alınması
 • Nihai İhtiyaç Analizi Raporunun oluşturulması
 • Genel Raporlama

Strateji, Vizyon ve Hedef Pazar Belirleme Çalıştayı, Firma Ziyaretleri, Firma Anket Çalışmaları, SWOT Çalışması, Beyin Fırtınası, Literatür Araştırmaları, Veri analizi

 

İhtiyaç Analizi Çalışmasında Kullanılacak Analiz Araçları

 

UR-GE Projesi Kapsamında Yer Alan Firmaların Sektörel Konumu

a. Ürün ve Pazar bölümlendirmesi

Rekabet Analizleri

 1. Değer Zinciri Analizi
 2. Porter 5 Güç Analizi
 3. SWOT Analizi
 4. Pazar Eğilimleri Analizi
 5. Fark (GAP) Analizi

Potansiyel İşbirliklerinin Değerlendirilmesi

 1. Mevcut ve işbirliği geliştirilebilecek kurum ve kuruluşların değerlendirilmesi

İhtiyaç Analizi Çalışmasında Kullanılacak Analiz Araçları:PORTER ( ELMAS ) Modeli

Porter’a göre rekabet gücünün belirleyicileri olarak saptanan ana unsurlar şunlardır:

 • Faktör Koşulları
 • Talep Koşulları
 • İlgili ve Destekleyici Sektörler
 • Firma Yapısı, Stratejisi ve Rekabet Durumu

Faktör (Girdi) Koşulları:

 • Kümelenmenin ana sanayisinin yapısı
 • Kümelenmenin ana yüklenicilere ve son kullanıcıya olan yakınlığı
 • Fiziki kümelenme için arazinin varlığı
 • Avrupa ülkelerine göre işgücü maliyetleri
 • Yetişmiş insan gücünün varlığı
 • Üniversitelere yakınlık
 • Yatırımın geri dönüş süreci
 • Kümelenme yan sanayi firmalarının sermaye yapısı
 • Fiziki alt yapı ihtiyacı
 • İthal Hammadde ihtiyacı
 • Enerji maliyetleri

Firma Yapısı, Stratejisi ve Rekabet:

 • Vergiler ve Teşvikler
 • KOBİ’lerin sayısı
 • Kümelenmenin fiyat temelli rekabete tepkisi
 • Yenilikçi firma sayısı
 • Firmalar arası işbirliği seviyesi
 • Patent, Marka vb. yenilikçilik göstergeleri

 

Talep Koşulları:

 • Coğrafi konum
 • İç talep
 • Sektörel stratejik hedefler
 • Dış talebin değişimi
 • Sektörün seri üretime yatkın olup olmaması
 • Sektörel sertifikasyon gereksinimleri
 • Dış pazar penetrasyon güçlüğü/zorluğu
 • Tek müşteriye bağımlı olup olmama durumu
 • Özel ve nitelikli kuralların maliyetleri olumsuz etkilemesi

 

İlgili Destekleyici Kuruluşlar:

 • Nitelikli işgücüne yönelik üniversite işbirliklerinin varlığı
 • Sektörel öbeklenme kuruluşlarının varlığı, yetkinliği, aktifliği
 • İlgili devlet kurumlarının varlığı
 • Kümelenmenin yardımcı sanayi paydaşlarını destekleyici ana sanayi kuruluşlarının varlığı

 

İhtiyaç Analiz Raporu’nun standart başlıkları:

 • Araştırma Metodolojisi
 • Sektörel Makro Analiz
 • Türkiye’de Sektörün Analizi & Sektör Hakkında Genel Özet Bilgi
 • Hedef Pazar Analizleri ( Ülkeler Bazında Değerlendirme )
 • Yerel / Bölgesel / Küme Analizi (Elmas Modeli)
 • Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • Firma Profilleri (Künye) ve Analizleri
 • Kümenin Sektörlerinde Başarılı Ülke Örnekleri
 • Önerilen Stratejiler ve Faaliyetler
 • Proje Performans Kriterleri & Genel Değerlendirme

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı şirketi Sektörel İhtiyaç Analizi Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçiniz.