Nasıl Yapıyoruz?

Her şeyi yeniden düşünme zamanı.

Yönetim süreçleri, firmanız büyüdükçe daha da karmaşıklaşır ve sizlere zorluklar yaşatabilir. Albert Solino olarak deneyimli danışman kadromuzla karmaşık süreçleri birlikte çözelim.

Albert Solino Danışmanlık Yaklaşımımız

Mevcut Durum Analizi
(Muayene ve Teşhis)

Albert Solino olarak bu süreçte, birebir
toplantılar, beyin fırtınası ve zihin haritası toplantıları, arama konferansları, SWOT
analizleri, online anketler, birim
yöneticileriyle görüşmeler, GAP analizleri
ve BCG matrisi analizi gibi yöntemler
uygulayarak analizler ve
tespitler yaparız.

Gelişim Yol Haritası
(Reçete)

Mevcut durum analizi (muayene) yapıldıktan sonra, yorumlayarak olası tedavi yöntemlerinin
ne olacağına ışık tutacak şekilde gelişim yol haritası (teşhis) hazırlarız. Gelişim yol
haritasıyla sorunları net bir şekilde teşhis
eder, her bir sorunun da çözüm yolunun
ne olabileceğine dair önerilerle
geliriz.

Sistem Kurma ve Uygulama
Projelerini Hayata Geçirme (Tedavi)

Gelişim Yol Haritası aşamasının
sonunda yazılan ve bu aşamanın başında detaylandırılan reçete bilfiil uygulanmaktadır. Çözümlerin tasarımını yapıyor,
hayata geçme modelini tasarlıyor ve uygulamasına rehberlik edip
uygulamaya geçirilmesini
gerçekleştiriyoruz.

Projelerimizde Sistem Kurma ve Uygulama Projelerini Hayata Geçirmeyi 3 Boyutta Ele Almaktayız

1.Boyut

İnsan Kaynakları ve Organizasyon

(Görev Tanımı, Pozisyon, Yedekleme, Kadro Sayısı)

Yönetim danışmanlığı hizmeti projesinde ilk baktığımız nokta; insan kaynakları ve organizasyon oluyor. İnsan kaynağının nerede, nasıl, ne şekilde çalışacağını her ne danışmanlık projesinde olursa olsun ele alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda işletmelere aşağıdaki örnek soruları yöneltmekteyiz;

Sorularının cevaplarını analiz ederek eksikliklerini tespit ediyoruz, üzerinde iyileştirme yapabilmek için gelişim yol haritası ortaya koyuyoruz. Son noktada, uygulamaya geçirmek için süreçleri ve sistemleri tasarlıyoruz.

2.Boyut

Süreç

(Standardizasyon Var Mıdır? Prosedürler Tanımlı mıdır?)

Bu kapsamda işletmelere aşağıdaki örnek soruları yöneltmekteyiz;

Bu sorular paralelinde uygulamaya geçirmek için süreçleri ve sistemleri tasarlıyoruz.

3.Boyut

Teknoloji

(Manuel Yapılan İşler, Dijitalleşme Seviyesi)

Teknoloji, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarının bir firma bünyesinde ne kadar uygulamada olduğunu, ne kadar farkında olduğunu, hangi süreçlerin dijital sistemler üzerine kurgulandığını sorguluyoruz. Albert Solino olarak tespit yapıp, fırsat ve gelişim alanı olan yerlerde şirketin iş yapış şekillerine adapte edileceğini belirliyoruz. Uygulama sürecinde teknolojinin adaptasyonuna dair, kalite güvence rolü ya da uygulama rehberliği yapıyoruz.

Bu kapsamda işletmelere aşağıdaki örnek soruları yöneltmekteyiz;

Gelişim yol haritasındaki proje kartını yapıp, kabulünü de aldıktan sonra uygulama danışmanlığını da veriyor oluyoruz.

Tüm danışmanlık projelerimizde Organizasyon ve İnsan Kaynakları, Teknoloji ve Süreç bakış açısını projelere uyguluyoruz ve başarıya ulaştırıyoruz.