Kurumsal Performans Yönetim Süreci (KPI Yönetimi) ve Balance Scorecard Uygulamaları Danışmanlığı

Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Yönetim Danışmanlığı Albert Solino Danışmanlık olarak etkili bir şekilde müşterilerimizle çalıştığımız konulardan biridir. Niçin Kurumsal Performans Yönetim Süreci (KPI Yönetimi) ve Balance Scorecard Uygulamaları Yönetim Danışmanlığı gereklidir sorusuna yanıtı aşağıdaki soruları kendinize sorduğunuzda otomatik olarak yanıt vermiş olacaksınız:
  • Bir şirket sahibi ya da yönetici olarak şirketinizde sürekli izlediğiniz performans göstergeleri (KPI) nelerdir?
  • Bu göstergeleri günlük, haftalık, aylık, 3 aylık ya da yıllık mı gözden geçiriyorsunuz?
  • Her şirket mutlaka nakit akışını, satışlarını ve karını takip ediyor. Bunun yanında müşteri memnuniyet anketleri yapıyor musunuz? Çalışan memnuniyet anketleri yapıp bunları da ölçüyor musunuz? İnsan kaynakları turn over oranınız nedir? (şirketinizde işten ayrılmalar sık mı yaşanıyor ya da ne sıklıkla yaşanıyor?)
  • Bir şirketin sürdürülebilir karlı büyümesi için sadece finansal sonuçlar değil, bunun yanında çok önemli olan ve Balance  Score Card nedir sorusunun yanıtı olan diğer temel kurumsal performans kriterleri de (KPI) olduğunu biliyor musunuz, biliyorsanız bu yönetimi ne kadar etkili yapıyorsunuz?
Bir şirketi değerlendirirken toplam 4 temel boyutta değerlendirme yapmak sağlıklı bir yönetim anlayışı ortaya koyacaktır. Balance  Score Card ile Kurumsal Performans Göstergeleri oluşturmak ve Kurumsal Performans Yönetim sürecini bu şirket performans ölçütlerine dayandırmak bu hizmetimizin ana faaliyetlerini oluşturmaktadır.
 Kurumsal Performans Yönetim Süreci (KPI Yönetimi) ve Balance Scorecard Uygulamaları Yönetim Danışmanlığı kapsamında çalışma yapacağımız 4 teme boyut şöyledir:
1 – Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Finansal Boyutu
2 – Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Müşteri ve Tüm Paydaşları Boyutu
3 – Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Şirket operasyonel verimlilik boyutu
4 – Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Öğrenen Organizasyonlar, büyüme ve gelişme boyutu
Şirketinizin küresel rekabete karşı koyabilmesi için sağlıklı büyümesi,bunun içinde kurumsallaşması gerekmektedir. Albert Solino‘nun Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri; şirketinizin kurumsallaşmayolunda ki dertlerine deva olacak çözüm paketidir.
Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin