Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Albert Solino, ulusal ve uluslararası deneyime sahip, dinamik ve uzman bir danışman kadro ile Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Müşterilerine fayda sağlama ve değer üretme felsefesiyle hareket eden Albert Solino, 5 ana başlıkta Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Vermektedir

Strateji/Yönetim Danışmanlığı

Müşterimizin gerçek ihtiyacını keşfedip, çözümler üretiyoruz. Çözümlerin tasarımını yapıyor, hayata geçme modelini tasarlıyor ve uygulamasına rehberlik edip uygulamaya geçirilmesini gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada birçok strateji/yönetim danışmanlığı kapsamında projeler yürütüyoruz.

Strateji yönetim danışmanlığı projeleri kapsamında 9 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz;

 • Turquality
 • Stratejik Planlama                                  
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
 • Aile Anayasası
 • OKR (Objectives and Key Results)
 • Kurumsal Risk
 • İç Denetim Hizmetleri 

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Albert Solino Danışmanlık olarak bizler, artan rekabet koşullarının ve değişimdeki hızın talep ettiği insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi için ve müşterilerimizin insan kaynakları yönetimlerindeki ihtiyaçları doğrultusunda gereken destekleri sunuyor; uluslararası ölçekteki deneyimimizle müşterilerimize sektörlerinde rekabet üstünlüğü sağlıyor; işlerine değer katıyoruz.

İnsan kaynakları danışmanlık projesi kapsamında aşağıdaki 10 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • İK Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası
 • Organizasyon ve İK Süreçleri Tasarımı
 • Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi
 • Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tasarımı
 • Bireysel Performans Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Kariyer Planlama ve Yedekleme
 • Prim, Ödüllendirme ve Öneri Sistemi
 • IK Raporlaması Tasarımı

Süreç İyileştirmeleri

Süreç İyileştirme Danışmanlığı, üretkenlik hattınızı tıkayan tekrarlanabilir görevleri sistematikleştirir ve otomatikleştirir.Ayrıca kuruluşunuzun tüm işlevlerini tek, otomatik ve süreç odaklı bir şemsiye altında bir araya getiren, tüm bu farklı faaliyetlere açık bir penceredir. Süreç Yönetimi, bir organizasyondaki süreçleri iyileştirmenin ve standartlaştırmanın bir yoludur.

Süreç İyileştirme danışmanlık projeleri kapsamında 9 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

 • Mevcut Durum Analizi
 • Süreç Analizi (İş Süreçleri Analizi)
 • Dijitalleşme
 • Bilgi Sistemleri
 • Stratejik
 • Satın Alma Yönetimi
 • Arge, İnovasyon ve Fikir Yönetimi Süreci
 • İnovasyon yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı ile işletmenize:

 • Geliştirilecek ürünün nokta atışı şekilde direkt müşteri ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmesi, 
 • Rakip ürünlerin güçlü ve zayıf yönlerinin saptanarak etkin bir ürün farklılaştırması ve konumlandırılması,
 • Bu sayede pazarlama sürecinin daha ürün geliştirme sürecinin öncesinde başlatılarak satışın kolaylaştırılması katkılarını sağlamaktayız.

Satış ve pazarlama danışmanlığı projeleri kapsamında 6 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

 • Pazarlama Danışmanlığı
 • Dijital Pazarlama Danışmanlığı
 • Marka Konumlandırma
 • Marka Stratejisi
 • Müşteri Deneyimi Yönetimi
 • Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetim

Finansal Danışmanlık

Mali İşler / Finans fonksiyonu bir şirketin en önemli stratejik karar destek sağlayan mekanizmalarından biridir. Güçlü bir şirket için güçlü bir Mali İşler fonksiyonu olmazsa olmazdır. Stratejiden uygulamaya, organizasyondan süreçlere, bütçe / planlamadan raporlamaya, iç kontrolden iç denetime, teknolojiden veriye, insan kaynağından mevzuatlara, sebebi, boyutu, zamanlaması ne olursa olsun Finansal Danışmanlık ya da diğer bir adı ile Mali İşler Dönüşümü mutlaka değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Finansal danışmanlık projeleri kapsamında 12 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

 • Finansal Danışmanlık
 • Finansal Durum Analizi
 • Gelecek Durum Yol Haritası
 • Mali İşler Organizasyon Yapılandırması
 • Mali İşler Süreçlerinin Tasarımı
 • Bütçe Danışmanlığı
 • Yönetim Raporlaması Hizmetleri
 • Hızlı ve Etkin Finansal Kapanış
 • Maliyet Azaltma
 • Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı
 • Net İşletme Sermayesi Optimizasyonu
 • Mali Danışmanlık

Yüksek kaliteden ve yüksek müşteri memnuniyetinden hiçbir zaman ödün vermeden sağlam adımlarla hizmet üretmeye devam etmekteyiz.