Yönetim Danışmanlığı

yönetim danışmanlığı

Yönetim Bilimine Genel Bir Bakış

Yönetim, amaçlara yönelmiş, beşeri ve psikososyal özellikte bir süreçtir. Frederick Winslow Taylor tarafından yönetim bir bilim dalı olarak tanımlanmıştır. Fransız bilim adamı Henri Fayol tarafından yönetimin tanımı şu şekilde yapılmıştır:

“Yönetim işlevsel bir süreçtir.”

Henri Fayol’un 14 Yönetim İlkesi

 • İş Bölümü ve Uzmanlaşma
 • Yönetim/Amaç Birliği
 • Merkezileşme
 • Yetki ve Sorumluluk
 • Hiyerarşi
 • Kumanda Birliği
 • Disiplin
 • Hakkaniyet-Eşitlik
 • Genel Çıkarların Kişisel Çıkarlara Üstünlüğü
 • Çalışanların Ödüllendirilmesi
 • Düzen
 • Personelin Devamlılığı ve Denge
 • Girişim ve Teşebbüs
 • Birlik Ruhu

Yönetim, Karl Emil Maximilian’ın  tarafından  “insansız örgüt” olarak tanımlanmıştır.

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yönetim danışmanlığı, bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metotlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması amaçlayan hizmetlerdir.

 

Şirketler Neden Yönetim Danışmanlığı’na İhtiyaç Duyarlar?

Sahada yaptığımız Yönetim danışmanlığı projeleri öncesi Süreç sahiplerinin sesine kulak verdik...

Performans ve Bütçe Yönetimi
 • Performans yönetimi gerçek anlamda uygulanmıyor.
 • Bir talep yaptığımda bütçemin olmadığı söyleniyor ama bütçemin ne olduğu öncesinden söylenmiyor.
 • Performans değerlendirme kişisel yorumlara çok bağlı.
 • Bütçe süreçlerimiz uzun vadeli planlardan beslenmiyor.
 • Eğitim talepleri toplanıyor, ama sonrasında bütçemizde göremiyoruz.
İş Süreçleri
 • Tedarikçilerimizi kendimizden daha değerli görüyoruz.
 • Müşterinin her dediği kanun gibidir, mantıksız da olsa o talep gelir ve uğraşılır.
 • Veri girişinde kontrolümüz var ama sonra zamanımız olmuyor.
 • Eğitime ihtiyaç var.
 • Şirkette önceliklendirme sorunu var.
 • Dostlar alışverişte görsün bir onay hiyerarşimiz var.
 • Süreçlerimizde geriye gidiyoruz, en eski sisteme geri dönüyoruz.
 • Burada her şey acil.
 • Satınalma her satınalmanın içinde olmalı
 • Excel dosya takip ediliyor ama o da edilemiyor
 • İşimiz olmamasına rağmen, işin peşinden hep biz koşturuyoruz.
 • Bize gelen işin süzülerek gelmesi lazım.
 • Risk odaklı iş yapmıyor kimse.
 • Onay süreci uzayabiliyor, ani karar vermemiz gereken durumlar oluyor.
Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumluluk Ayrımları, Kurum Kültürü
 • Kendimi geliştiremediğimi düşünüyorum.
 • Sağlıklı bir şekilde işi devralamıyorum.
 • İnsanların sürekli yeniliğe kapalı olmasından üzülüyorum.
 • Kimin nerede ne kadar sorumluluğu var diye bir şey yok.
 • Birisi gittiği zaman yerine yedekleyeceğim kimse yok.
 • Diğer departmanlarda ne yapıldığını bilmiyorum.
 • Bu tarz bir işi bizim gibi bir ekibe vermek büyük bir risk.
 • Departmanlar arası sinerji yok.
 • Bu şirket bana hayatı öğretmiştir.
 • Burada belli kişilerin yaptırım gücü var, belli kişilerin bir şeyleri elde etme gücü var.
 • Departmanımıza bakış açısını değiştirmek isterdim.
 • Sanki kendi isteğim için bir şey istiyorum insanlardan, halbuki müşteriye karşı herkes sorumlu.
 • Bu konuya ilişkin bir proje yapacaktık ama hayata geçmedi. Alınan kararların uygulanmasında biraz hantallık var.
 • Çalışma alanımda çok ses var, işime konsantre olamıyorum.
 • Şirketlerde bir kişi birkaç gömlek giymek durumunda olabiliyor.
Raporlama
 • Verinin peşinden o kadar koşturuyoruz ki raporları yorumlamaya vaktimiz kalmıyor.
 • Sistemde birbirine benzeyen çok sayıda rapor var.
 • Bu sistemsel bir rapor olsa hayatım daha kolaylaşır.
 • Bana tanımlı olan raporların ne işe yaradığını bilmiyorum.
Bilgi Sistemleri
 • Biz modülü değil, modül bizi kullanıyor.
 • Hazine modülü ne işe yarar anlamadım.
 • Biz mi modülü kapatıyoruz, modül mü bizi kapatıyor?..
 • ERP grubun en büyük sıkıntısı. Bir türlü etkin kullanmıyoruz mevcut yazılımı
 • Sistemi bilmiyorum; bir faturayı 2 saatte kestim.

yönetim danışmanlığı süreci

Yönetim Danışmanlığı Süreci

Yönetim Danışmanlığı projelerinde süreçleri 4 perspektiften değerlendirmekteyiz:

 • Strateji (Birim stratejileri ana stratejiyi desteklemekte midir? Birim KPI’larının varlığı)
 • Organizasyon (görev tanımı, pozisyon, yedekleme, kadro sayısı)
 • Süreç (Standardizasyon var mıdır? Prosedürler tanımlı mıdır?)
 • Teknoloji ve raporlamalar (Manuel yapılan işler, dijitalleşme(ERP,CRM vb.) seviyesi)

 

Yönetim Danışmanlığı kapsamında şu 10 ana konu da danışmanlık vermekteyiz: