YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

En iyi Yönetim Danışmanlığı şirketlerinden biri olarak uzman kadromuzla uzun yıllardır şirketlerin sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda olağanüstü başarı hikayelerini sizlerle birlikte yarattık. Bu yazımızda bu deneyimlerimizden yola çıkarak yönetim danışmanlığı hizmetlerimizin hem teorik hem de pratik detaylarını bulabilirsiniz.

Yönetim danışmanlığı, bir şirketin her türlü iş sürecinde olabileceği için çok geniş bir kavramdır. Albert Solino olarak biz, iki ana koldan yönetim danışmanlığı faaliyetine yaklaşıyoruz. İki ayrı kategorizasyon aşağıdaki gibidir;

 1. Departman(süreç) bazında ortaya çıkan yönetim danışmanlığı: Kurumların ya da şirketlerin süreçleri(departman bazında) ortaya çıkan yönetim danışmanlığı ihtiyaçlarıdır. Bir şirkette farklı departmanlar ve o departmanlardan başka departmana giden işler vardır. Departmanların her bir alt başlığında ne gibi faydalarımız olabilir, ne gibi yönetim danışmanlığı hizmetleri verebiliriz açısından konuya yaklaşıyoruz.
 2. İhtiyaçtan yola çıkan yönetim danışmanlığı: Süreçleri veya mevcut departmanları bir kenara bırakarak, müşterimizin ihtiyacının nereden kaynaklandığını buluyoruz. Spesifik olarak bazı müşterilerimiz temel bir problem ortaya koyabiliyor ya da ihtiyaç ifadesiyle bize geliyor. Müşteriler, “X alanda kurumsallaşma hizmetine ihtiyacım var.” veya “Y konusunda bir tıkanıklık yaşıyorum ve bu konunun açılması için sizden yönetim danışmanlığı talep ediyorum.” diyebiliyor. 

Albert Solino olarak, ikiye ayrılmış yönetim danışmanlığı kategorizasyonu kendimiz yaptık, böylece müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha kolay tespit edebilme ve doğru danışmanlık projesi üretebilmeyi hedefliyoruz. 

Şirketler neden Yönetim Danışmanlığı 'na ihtiyaç duyarlar ?

Bu soruya iki temel sözcükle cevap verebiliriz:  Delegasyon İhtiyacı ve Büyüme

Delegasyon, bireysel faaliyetlerin artık şirketin amaçlarına ulaşması konusunda yetersiz kaldığı anda başlayan bir süreçtir. Yapmış olduğunuz işte ne kadar uzman olursanız olun iş delege etmeye başladığınız anda yeni bir know-how gereksinimi duyduğunuz konusunu birçok zaman ya tespit edememekte ya da tespit etseniz bile buna yeterli önceliği vermemekteyseniz işte yönetim danışmanlığı alma ihtiyacınız oluşmuştur demektir.

Bu know-how in ismi yönetim bilimidir.

Evinizin ya da şahsınızın gelir-gider hesabınızı yönetmek nispeten basit ve herkesin yapabileceği bir faaliyettir. Ancak 5 kişilik bir şirketin gelir-gider hesabı bireysele göre daha karmaşıktır ve hesap makinesi gerektirebilir. 50 kişilik bir şirketin gelir-gider hesabı her ay tutulması ve yönetilmesi gereken bir süreç olduğundan 1-2 kişi daha gereklidir ve yazılım kullanımı gerekir. 500 kişi için ayrı bir departman kurulmalıdır. 5.000 kişi için ise onlarca kişiyi bu işi yapması için işe almanız gerekir.

İşte yönetim danışmanlığı ; ilk başta kendi yaptığınız işi başkalarına yaptırmaya başladığınız anda devreye girer. Buradaki temel yanılsama çoğunlukla sadece kendinizin ya da 5 kişinin hesabını yapmak konusunda kendinizi yeterli gördüğünüz için 50 kişilik ya da 500 kişilik bir çalışan sayısında da bu işi eskisi kadar mükemmel yapabileceğinizi ve kusursuz yönetebileceğinizi sanmanızdır.

Ancak iş delegasyonu her daim devam etmesi gereken bir kere yapıldığında bitmeyen bir süreçtir. Eğer şirketiniz büyüyorsa gereksinimleri de farklılaşacağından dolayı şirket sahibi ya da yöneticisi olarak sürekli yeni insanları işe almak durumunda kalacaksınız ve bu da size yeni iş delegasyonları yapmanızı zorunlu kılacaktır. Bu noktada, eskiden olmayan bir çok sorun karşınıza çıkacaktır:

 • Farklı insanlar, şirketteki görevleri nasıl bölüşmeliler ?
 • Kimin gerçekten performanslı çalıştığını, kimin çalışmadığını nasıl anlayabilirim ?
 • Büyüme ile gelen yeni kavramları şirketime nasıl adapte edeceğim ?
 • Teknolojiye ve dijitalleşmeye ne zaman, ne kadar derinlikte ihtiyacım var ?
 • Gelecek hedeflerimi nasıl planlarım ve çalışanlarıma nasıl benimsetebilirim ?
 • Satışlarımı artırmak için nasıl bir plan yapmalıyım ?
 • Hangi alanda ve ürün gruplarında büyümeliyim ?
 • Yaptığım her şeyi bugüne kadar iyi kötü yaptım ama en doğrusunu yapıp yapmadığımı nereden bileceğim ?

Bütün bu soruların yanıtlarını bulabilmek için; Albert Solino 'nun Yönetim Danışmanlığı sizin hizmetinizdedir.

Yönetim Danışmanlığı Yaklaşımımız

Albert Solino Danışmanlık şirketi olarak, kurumsallaşma, kurumsal dönüşüm ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerini, çözüm odaklı ve yenilikçi bir şekilde sürdürüyoruz. Olaya 3 ana perspektiften yaklaşıyoruz;

Hangi danışmanlık projesi olursa olsun,

 • İnsan kaynakları ve organizasyonu
 • Teknoloji
 • Süreçler

başlıklarında danışmanlık projesini ilerletiyoruz. Ne yapacağımızı, çıktılarımızı ve metodolojilerimizin ne olduğunu baştan müşteriyle paylaşıyoruz. 

Müşterimizin gerçek ihtiyacını keşfedip, çözümler üretiyoruz. Çözümlerin tasarımını yapıyor, hayata geçme modelini tasarlıyor ve uygulamasına rehberlik edip uygulamaya geçirilmesini gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada birçok başarılı kurumsallaşma, kurumsal dönüşüm, dijital dönüşüm ve yönetim projesi yürütüyoruz.

Yönetim Danışmanlığı projelerinde süreçleri 4 perspektiften değerlendirmekteyiz:

 • Strateji (Birim stratejileri ana stratejiyi desteklemekte midir? Birim KPI’larının varlığı)
 • Organizasyon (görev tanımı, pozisyon, yedekleme, kadro sayısı)
 • Süreç (Standardizasyon var mıdır? Prosedürler tanımlı mıdır?)
 • Teknoloji ve raporlamalar (Manuel yapılan işler, dijitalleşme(ERP,CRM vb.) seviyesi),

Strateji, Organizasyon, Süreç ve Teknoloji olara perspektif dikkate alınarak verilen Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz; hem Şirket Danışmanlığı olarak hem de Kamu Kurumları Yönetim Danışmanlığı ve STK Yönetim Danışmanlığı olarak da verilebilmektedir:

Şirket Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı , uygulama alanın genişliği itibariyle Şirket Danışmanlığı, Kamu Kurumları Yönetim Danışmanlığı , STK Yönetim Danışmanlığı, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Danışmanlığı gibi alt başlıkları kapsamaktadır.

Şirket Danışmanlığı; kar amacı güden şirketlere yönetimsel alanda iyileşme sağlamak adına Yönetim Danışmanlığı Şirketleri tarafından verilen yönetim danışmanlığı hizmetidir.

Şirket Danışmanlığı, 5 aşamada hayata geçirilir:

 1. Mevcut Durum Analizi
 2. Şirket Gelişim Yol Haritası 'nın Hazırlanması
 3.  Sistem kurarak şirket bünyesinde uygulamaya dönük somut gelişimler sağlamak
 4.  Rehberlik ve Kalite Güvence Rolüyle uygulamada çıkan hataların şirket genelinde iyileştirilmesi
 5. Teknoloji adaptasyonu ve dijital dönüşüm

İnsan kaynağının ne ölçüde kullanılabildiği, verim alınabildiği, hangi alanlarda hangi şekillerde konumlandırıldığı, doğru sayıda, nitelikte ve nicelikte iyi planlamış bir kurgu olup olmadığı şirketin başarısını etkiler.

İhtiyaç kişi sayısının birden fazla olmasıyla ortaya çıkar. İşletmede birden fazla çalışan olunca, her birinin yapacağı işi belirlenmelidir. Organizasyon kavramı da ihtiyaç durumunda devreye girer. İnsan kaynağının nerede, nasıl, ne şekilde çalışacağını her ne danışmanlık projesinde olursa olsun ele almamız gerekiyor. Örneğin; pazarlama ve satışta, insan kaynağı yeterli mi, doğru konumlandırılmış mı, görev tanımları net mi, organizasyon iyi yapılmış mı, hangi kişinin ne zaman neyi yapılacağı planmış mı sorularının cevaplarını analiz ediyoruz. Eksikliklerini tespit ediyoruz, üzerinde iyileştirme yapabilmek için gelişim yol haritası ortaya koyuyoruz. Son noktada, uygulamaya geçirmek için süreçleri ve sistemleri tasarlıyoruz. Yönetim danışmanlığı hizmeti projesinde ilk baktığımız nokta; insan kaynakları ve organizasyon oluyor.

 • Teknoloji

Teknoloji günümüzün vazgeçilmez bir öğesidir.  İş yapış şekillerimiz geçmiş yüzyıllardaki gibi değildir. Dünya ve işler çok hızlandı. İnsanoğlu verimliliğini çok artırdı. Eskiden elle bir pantolon dikilebiliyorken, buharlı makinenin keşfiyle günde 1000 pantolon dikilebilmeye başladı. Bugün, teknolojinin gelişmesiyle günde 100.000’lerce hatta 1.000.000’larca üretim yapılabilir. Teknoloji, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarının bir firma bünyesinde ne kadar uygulamada olduğunu, ne kadar farkında olduğunu, hangi süreçlerin dijital sistemler üzerine kurgulandığını sorgulamamız gerekiyor. Biz Albert Solino’da tespit yapıp, fırsat ve gelişim alanı olan yerlerde şirketin iş yapış şekillerine adapte edileceğini belirlemiş olmamız gerekiyor. Uygulama sürecinde teknolojinin adaptasyonuna dair, kalite güvence rolü ya da uygulama rehberliği yapıyoruz. Özetle, ilgili süreç, insan kaynağı ve organizasyon doğru teknoloji kaynaklarının üzerine kurgulanıp kurgulanmadığını öğreniyoruz. Yeni teknoloji kaynaklarının dijitalleşme fırsatlarının var olup olmadığını sorguluyoruz. Süreci dijitalleşme üzerine inşa edersek verimlilik ve maliyet avantajı sağlayabiliriz. Süreci hangi teknolojilerle, nasıl ve hangi derinlikte yürütebiliriz sorularının teşhisini yapıyoruz. Gelişim yol haritasındaki proje kartını yapıp, kabulünü de aldıktan sonra uygulama danışmanlığını da veriyor oluyoruz.

 • Süreç

Süreç, bir işin başlamasıyla bitmesi arasındaki geçen iş akışlarının tümüne verilen isimdir. Zaman, insan kaynağı, bütçe ve faaliyet boyutu vardır. İngilizcede Business Process(BP) diye adlandırılan bu kavram, Türkiye’de İş Süreci olarak tanımlanmaktadır. Doğru tanım da “İş Süreci” olmalıdır. Albert Solino olarak, ilk olarak ilgili süreçle alakalı yapılandırma kapsamında aşağıdaki soruları araştırıyoruz;

 • Süreçler doğru tanımlanmış mıdır?
 • İş akışlarıyla firmanın ulaşmayı hedeflediği seviye uyumlu mudur?
 • Süreçteki eksiklikler nedir?
 • Süreç sorumlusu kimdir?
 • Süreç var mıdır?
 • İdeal durumda süreç sorumlusu kim olmalıdır?

GAP analizi yaparak mevcut durum ve olmak istenilen durum arasındaki farkı öğreniyor ve farkı kapatmanın yollarını bir rehber olarak öneriyoruz. 

Albert Solino olarak sonrasında iş akışıyla alakalı yapılandırma kapsamında aşağıdaki soruları araştırıyoruz;

 • İş akışları yerinde midir?
 • İş akışları tanımlı mıdır?
 • İş akışları gri alanlar bırakmadan şirketin yaptığı her türlü işi kapsayan sorunsuz bir tablo çiziyor mu?
 • Eksik kalan noktaları nedir?
 • Eksik kalan noktaları nasıl oluşturup, tasarlayıp ve hayata geçirebiliriz?

Her ne danışmanlık projesi olursa olsun Organizasyon ve İnsan Kaynakları, Teknoloji ve Süreç bakış açısını projelere uyguluyoruz ve  başarıya ulaştırıyoruz.

Danışmanlık SüreciAksiyon
Kurumsal Strateji ve Performans Hedeflerinin Belirlenmesi
Strateji Çalıştayları
Vizyon, Misyon ve Değerleri Belirleme
Üst Seviye Ciro ve Karlılık Hedeflerini Belirleme
Şirket Ana Ve Alt Stratejilerini Kurgulama
Şirket Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)’ni Oluşturma
Birim Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)’ni Oluşturma
Strateji Ağacı ‘nı Oluşturma
Satış ve Pazarlama
Hedef Pazar Seçim Modeli’ni Belirleme
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Eğitimi
Organizasyon Tasarımı
İş Akış Diyagramlarının Tasarımı ve Dijital Ortama Aktarılması
Organizasyon Şemasının Oluşturulması
Görev Tanımlarının Oluşturulması
Yetkilendirme Matrisinin Oluşturulması
Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim (Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Komiteler) Yapılanmasının Oluşturulması
İnsan Kaynakları
Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinliklerin Belirlenmesi (Unvan Bazında)
Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Sisteminin Tasarımı
Uzun Vadeli İnsan Kaynakları Organizasyonunun Tasarımı
Stratejik İnsan Kaynakları Süreçlerinin Tasarımı
Bireysel Performans Sistemi (KPI Bazlı)
Marka Yönetimi
Marka Algı Anketi Oluşturulması
Marka Yönetimi Süreçlerinin Tasarımı
Marka Stratejilerinin Belirlenmesi
İç Paydaşlara Yönelik Marka Algı Anketi Sonuçlarının Analizi
Ürün Portföy Yönetimi
Ürün Portföy Yönetimi Süreç Tasarımı
Satış ve Operasyon Planlama
Satış ve Operasyon Planlama Süreci Tasarımı
Üretim ve Envanter Planlama
Envanter Planlama Sürecinin Tasarımı
Envanter Planlama Süreçlerinin İlgili Görev Tanımlarına Eklenmesi
Üretim Planlama Süreç Tasarımı
Üretim Planlama Süreçlerinin İlgili Görev Tanımlarına Eklenmesi

Yönetim Danışmanlığı Kapsamımız

En iyi danışmanlık şirketlerinden biri olan Albert Solino Danışmanlık olarak şu 9 başlıkta yönetim danışmanlık hizmeti vermekteyiz:

1) Mevcut Durum Analizi

Mevcut durum analizi, bir şirketin veya organizasyonun hali hazırdaki kurumsallaşma düzeyini tespit etmek için başvurduğumuz bir yöntemdir. Şirketlerin en üst yönetim kademesinden başlayarak, satış, pazarlama, finans, muhasebe,insan kaynakları, bilgi sistemleri, üretim, idari ve bunun gibi tüm departmanlarının olgunluk seviyesini ortaya koyan bir çalışmadır. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye mevcut durum analizi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

2) Stratejik Planlama

Bir  şirketin vizyon,misyon ve temel değerlerinden hareket ile, 3 ila 5 yıllık hedeflerinin ortaya konulduğu, bu hedeflere ulaşmak için yapılacak olan faaliyetlerin detaylandırıldığı ve bu faaliyetlerin departmanlara ve organizasyonun tümüne görev olarak atandığı, master planlama faaliyetidir.Birçok açıdan, şirketlerin en önemli yol haritası stratejik planlama faaliyeti neticesinde ortaya çıkar. Stratejik planlama hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi için stratejik planlama danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

3) Marka Konumlandırma ve Marka Stratejisi

Firmalar genelde “ben kârsız iş yapıyorum.” diyerek karşımıza çıkıyor. Bir firma kârını ve katma değerini kaybettiği anda marka yönetimi ve markalaşma süreci devreye giriyor.

4) Pazarlama Danışmanlığı

Satış ve Pazarlama’yı şirketin bel kemiği olarak görebiliriz. Pazarlama, satışı gereksiz hale getiren aktivitelerin tümüne verilen isimdir. Pazarlama stratejiler kurgular, planlar yapar, adımlar atar, fiyatlamayı belirler, konumlamaları belirler ve uygulamaya alır. Satış yapılanması olmasa da müşteri gelip alabilir. Orta ve üst düzeyli kurumlar için ilk olarak pazarlamadan bahsedilmelidir. Tek kişilik ölçekte düşünüldüğünde pazarlama değil, doğrudan sıcak satış yapılır.

5) Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

6) Kurumsal Performans Yönetimi

7) Bütçe Danışmanlığı

8) Müşteri Deneyimi Yönetimi

9) Stratejik Satın Alma Yönetimi

10) Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

 

Yönetim Danışmanlık Hizmetleri İstanbul 

İstanbul merkez ofisimiz ile ; şirketlere İstanbul genelinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İstanbul genelinde, başta bilişim, otomotiv, kimya, gıda sektörleri olmak üzere  800'ü aşkın firmaya yönetim danışmanlık projesi tamamlamış bulunuyoruz.

Yönetim Danışmanlığı İzmir

İzmir merkezli Ege Bölge ofisimiz ile ; firmalara İzmir başta olmak üzere Ege bölgesi genelinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ege Bölgesi genelinde 50 'yi aşkın danışmanlık projesi referansımız mevcuttur.

Yönetim Danışmanlığı Ankara

Deneyimli kadromuz ile Ankara merkezli firmalara yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Ankara genelinde 30'dan fazla danışmanlık referans projemiz mevcuttur. Ankara merkezli danışmanlık projelerimizin sektörel dağılımına bakıldığında, Enerji, Sağlık Kurumları, Makina İmalatı, Lastik imalatı, Elektrik ekipmanları imalatı ve yazılım sektörü başı çekmektedir.

Yönetim Danışmanlığı Bursa

İstanbul merkez ofisimiz ile; Bursa genelindeki müşterilere uzunca yıllardır danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bugüne kadar Bursa genelinde gerçekleştirdiğimiz projeler içerisinde Yönetim Danışmanlığı kapsamında Stratejik Planlama, Aile Anayasası, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Yapılandırması , Turquality Danışmanlığı, Bireysel Performans Yönetimi, Ar-Ge Yapılandırması ve Pazarlama Danışmanlığı gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Bursa genelinde , bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Danışmanlık projelerinin sayısı 100'ü aşkındır. Bursa genelinde bugüne kadar hizmet verdiğimiz sektörler ağırlıkla şunlardır:

 • Makina İmalatı
 • Otomotiv Yan Sanayi
 • Çelik ve Boru İmalatı
 • Kimya Sanayi
 • Gıda İmalatı
 • Tohumculuk Sektörü
 • Döküm Sektörü
 • Tekstil İmalatı
 • Endüstriyel Fırça İmalatı

Yönetim Danışmanlığı Gaziantep

İstanbul merkez ofisimiz başta olmak üzere tüm ülkeye yayılmış ekiplerimizle, Gaziantep ilinde de yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Bugüne kadar 20'ye yakın danışmanlık projesi gerçekleştirdiğimiz Gaziantep ilinde gerçekleştirdiğimiz danışmanlık projeleri ağırlıkla şu sektörlerde yer almaktadır:

 • Halı İmalatı
 • Tekstil
 • Nonwowen kumaş imalatı
 • Gıda İmalatı
 • Medikal Sektörü
 • Yazılım ve Ar-Ge Sektörü

Yönetim Danışmanlığı Eğitimi ve Danışmanlık Koçluk Programı

Bazen şirketler büyük bir danışmanlık projesi yerine daha birebir çalışılan Danışmanlık Koçluğu programını tercih etmektedirler.

Bu hizmet kapsamında, danışmanlık projeleri yerine tekil eğitim veya uygulamalı atölye çalışması biçiminde de eğitimler ve koçluk programları verilebilmektedir. Yönetim danışmanlığı eğitimi ve danışmanlık koçluk programı genelde şu başlıklar altında verilmektedir:

 • Stratejik Planlama Eğitimi
 • Hedeflerle Yönetim Eğitimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Pazarlama - Satış - Dış Ticaret Eğitimi
 • Ürün ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi
 • Marka Yönetimi Eğitimi
 • Marka Konumlandırma Eğitimi
 • Görev Tanımı ve Prosedür Oluşturma Eğitimi

Yönetim Danışmanlığı Referanslarımızdan Bazıları:

Referans
Referans
Referans
Referans
Referans
Referans
Referans
Referans
referans
referans
Referans
referans
referans
referans

İLETİŞİM

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık