YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

En iyi Yönetim Danışmanlığı şirketlerinden biri olarak uzman kadromuzla uzun yıllardır şirketlerin sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda olağanüstü başarı hikayelerini sizlerle birlikte yarattık. Bu yazımızda bu deneyimlerimizden yola çıkarak yönetim danışmanlığı hizmetlerimizin hem teorik hem de pratik detaylarını bulabilirsiniz.

Şirketler neden Yönetim Danışmanlığı 'na ihtiyaç duyarlar ?

Bu soruya iki temel sözcükle cevap verebiliriz:  Delegasyon İhtiyacı ve Büyüme

Delegasyon, bireysel faaliyetlerin artık şirketin amaçlarına ulaşması konusunda yetersiz kaldığı anda başlayan bir süreçtir. Yapmış olduğunuz işte ne kadar uzman olursanız olun iş delege etmeye başladığınız anda yeni bir know-how gereksinimi duyduğunuz konusunu birçok zaman ya tespit edememekte ya da tespit etseniz bile buna yeterli önceliği vermemekteyseniz işte yönetim danışmanlığı alma ihtiyacınız oluşmuştur demektir.

Bu know-how in ismi yönetim bilimidir.

Evinizin ya da şahsınızın gelir-gider hesabınızı yönetmek nispeten basit ve herkesin yapabileceği bir faaliyettir. Ancak 5 kişilik bir şirketin gelir-gider hesabı bireysele göre daha karmaşıktır ve hesap makinesi gerektirebilir. 50 kişilik bir şirketin gelir-gider hesabı her ay tutulması ve yönetilmesi gereken bir süreç olduğundan 1-2 kişi daha gereklidir ve yazılım kullanımı gerekir. 500 kişi için ayrı bir departman kurulmalıdır. 5.000 kişi için ise onlarca kişiyi bu işi yapması için işe almanız gerekir.

İşte yönetim danışmanlığı ; ilk başta kendi yaptığınız işi başkalarına yaptırmaya başladığınız anda devreye girer. Buradaki temel yanılsama çoğunlukla sadece kendinizin ya da 5 kişinin hesabını yapmak konusunda kendinizi yeterli gördüğünüz için 50 kişilik ya da 500 kişilik bir çalışan sayısında da bu işi eskisi kadar mükemmel yapabileceğinizi ve kusursuz yönetebileceğinizi sanmanızdır.

Ancak iş delegasyonu her daim devam etmesi gereken bir kere yapıldığında bitmeyen bir süreçtir. Eğer şirketiniz büyüyorsa gereksinimleri de farklılaşacağından dolayı şirket sahibi ya da yöneticisi olarak sürekli yeni insanları işe almak durumunda kalacaksınız ve bu da size yeni iş delegasyonları yapmanızı zorunlu kılacaktır. Bu noktada, eskiden olmayan bir çok sorun karşınıza çıkacaktır:

 • Farklı insanlar, şirketteki görevleri nasıl bölüşmeliler ?
 • Kimin gerçekten performanslı çalıştığını, kimin çalışmadığını nasıl anlayabilirim ?
 • Büyüme ile gelen yeni kavramları şirketime nasıl adapte edeceğim ?
 • Teknolojiye ve dijitalleşmeye ne zaman, ne kadar derinlikte ihtiyacım var ?
 • Gelecek hedeflerimi nasıl planlarım ve çalışanlarıma nasıl benimsetebilirim ?
 • Satışlarımı artırmak için nasıl bir plan yapmalıyım ?
 • Hangi alanda ve ürün gruplarında büyümeliyim ?
 • Yaptığım her şeyi bugüne kadar iyi kötü yaptım ama en doğrusunu yapıp yapmadığımı nereden bileceğim ?

Bütün bu soruların yanıtlarını bulabilmek için; Albert Solino 'nun Yönetim Danışmanlığı sizin hizmetinizdedir.

 

yönetim danışmanlığı süreci

Yönetim Danışmanlığı Yaklaşımımız

Yönetim Danışmanlığı projelerinde süreçleri 4 perspektiften değerlendirmekteyiz:

 • Strateji (Birim stratejileri ana stratejiyi desteklemekte midir? Birim KPI’larının varlığı)
 • Organizasyon (görev tanımı, pozisyon, yedekleme, kadro sayısı)
 • Süreç (Standardizasyon var mıdır? Prosedürler tanımlı mıdır?)
 • Teknoloji ve raporlamalar (Manuel yapılan işler, dijitalleşme(ERP,CRM vb.) seviyesi),

Strateji, Organizasyon, Süreç ve Teknoloji olara perspektif dikkate alınarak verilen Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz; hem Şirket Danışmanlığı olarak hem de Kamu Kurumları Yönetim Danışmanlığı ve STK Yönetim Danışmanlığı olarak da verilebilmektedir:

Şirket Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı , uygulama alanın genişliği itibariyle Şirket Danışmanlığı, Kamu Kurumları Yönetim Danışmanlığı , STK Yönetim Danışmanlığı, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Danışmanlığı gibi alt başlıkları kapsamaktadır.

Şirket Danışmanlığı; kar amacı güden şirketlere yönetimsel alanda iyileşme sağlamak adına Yönetim Danışmanlığı Şirketleri tarafından verilen yönetim danışmanlığı hizmetidir.

Şirket Danışmanlığı, 5 aşamada hayata geçirilir:

 1. Mevcut Durum Analizi
 2. Şirket Gelişim Yol Haritası 'nın Hazırlanması
 3.  Sistem kurarak şirket bünyesinde uygulamaya dönük somut gelişimler sağlamak
 4.  Rehberlik ve Kalite Güvence Rolüyle uygulamada çıkan hataların şirket genelinde iyileştirilmesi
 5. Teknoloji adaptasyonu ve dijital dönüşüm

Danışmanlık SüreciAksiyon
Kurumsal Strateji ve Performans Hedeflerinin Belirlenmesi
Strateji Çalıştayları
Vizyon, Misyon ve Değerleri Belirleme
Üst Seviye Ciro ve Karlılık Hedeflerini Belirleme
Şirket Ana Ve Alt Stratejilerini Kurgulama
Şirket Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)’ni Oluşturma
Birim Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)’ni Oluşturma
Strateji Ağacı ‘nı Oluşturma
Satış ve Pazarlama
Hedef Pazar Seçim Modeli’ni Belirleme
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Eğitimi
Organizasyon Tasarımı
İş Akış Diyagramlarının Tasarımı ve Dijital Ortama Aktarılması
Organizasyon Şemasının Oluşturulması
Görev Tanımlarının Oluşturulması
Yetkilendirme Matrisinin Oluşturulması
Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim (Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Komiteler) Yapılanmasının Oluşturulması
İnsan Kaynakları
Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinliklerin Belirlenmesi (Unvan Bazında)
Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Sisteminin Tasarımı
Uzun Vadeli İnsan Kaynakları Organizasyonunun Tasarımı
Stratejik İnsan Kaynakları Süreçlerinin Tasarımı
Bireysel Performans Sistemi (KPI Bazlı)
Marka Yönetimi
Marka Algı Anketi Oluşturulması
Marka Yönetimi Süreçlerinin Tasarımı
Marka Stratejilerinin Belirlenmesi
İç Paydaşlara Yönelik Marka Algı Anketi Sonuçlarının Analizi
Ürün Portföy Yönetimi
Ürün Portföy Yönetimi Süreç Tasarımı
Satış ve Operasyon Planlama
Satış ve Operasyon Planlama Süreci Tasarımı
Üretim ve Envanter Planlama
Envanter Planlama Sürecinin Tasarımı
Envanter Planlama Süreçlerinin İlgili Görev Tanımlarına Eklenmesi
Üretim Planlama Süreç Tasarımı
Üretim Planlama Süreçlerinin İlgili Görev Tanımlarına Eklenmesi

Yönetim Danışmanlığı Kapsamımız

En iyi danışmanlık şirketlerinden biri olan Albert Solino Danışmanlık olarak şu 9 başlıkta yönetim danışmanlık hizmeti vermekteyiz:

1) Mevcut Durum Analizi

Mevcut durum analizi, bir şirketin veya organizasyonun hali hazırdaki kurumsallaşma düzeyini tespit etmek için başvurduğumuz bir yöntemdir. Şirketlerin en üst yönetim kademesinden başlayarak, satış, pazarlama, finans, muhasebe,insan kaynakları, bilgi sistemleri, üretim, idari ve bunun gibi tüm departmanlarının olgunluk seviyesini ortaya koyan bir çalışmadır. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye mevcut durum analizi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

2) Stratejik Planlama

Bir  şirketin vizyon,misyon ve temel değerlerinden hareket ile, 3 ila 5 yıllık hedeflerinin ortaya konulduğu, bu hedeflere ulaşmak için yapılacak olan faaliyetlerin detaylandırıldığı ve bu faaliyetlerin departmanlara ve organizasyonun tümüne görev olarak atandığı, master planlama faaliyetidir.Birçok açıdan, şirketlerin en önemli yol haritası stratejik planlama faaliyeti neticesinde ortaya çıkar. Stratejik planlama hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi için stratejik planlama danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

3) Marka Konumlandırma ve Marka Stratejisi

4) Pazarlama Danışmanlığı

5) Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

6) Kurumsal Performans Yönetimi

7) Bütçe Danışmanlığı

8) Müşteri Deneyimi Yönetimi

9) Stratejik Satın Alma Yönetimi

10) Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

 

Yönetim Danışmanlık Hizmetleri İstanbul 

İstanbul merkez ofisimiz ile ; şirketlere İstanbul genelinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İstanbul genelinde, başta bilişim, otomotiv, kimya, gıda sektörleri olmak üzere  800'ü aşkın firmaya yönetim danışmanlık projesi tamamlamış bulunuyoruz.

Yönetim Danışmanlığı İzmir

İzmir merkezli Ege Bölge ofisimiz ile ; firmalara İzmir başta olmak üzere Ege bölgesi genelinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ege Bölgesi genelinde 50 'yi aşkın danışmanlık projesi referansımız mevcuttur.

Yönetim Danışmanlığı Ankara

Deneyimli kadromuz ile Ankara merkezli firmalara yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Ankara genelinde 30'dan fazla danışmanlık referans projemiz mevcuttur. Ankara merkezli danışmanlık projelerimizin sektörel dağılımına bakıldığında, Enerji, Sağlık Kurumları, Makina İmalatı, Lastik imalatı, Elektrik ekipmanları imalatı ve yazılım sektörü başı çekmektedir.

Yönetim Danışmanlığı Bursa

İstanbul merkez ofisimiz ile; Bursa genelindeki müşterilere uzunca yıllardır danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bugüne kadar Bursa genelinde gerçekleştirdiğimiz projeler içerisinde Yönetim Danışmanlığı kapsamında Stratejik Planlama, Aile Anayasası, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Yapılandırması , Turquality Danışmanlığı, Bireysel Performans Yönetimi, Ar-Ge Yapılandırması ve Pazarlama Danışmanlığı gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Bursa genelinde , bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Danışmanlık projelerinin sayısı 100'ü aşkındır. Bursa genelinde bugüne kadar hizmet verdiğimiz sektörler ağırlıkla şunlardır:

 • Makina İmalatı
 • Otomotiv Yan Sanayi
 • Çelik ve Boru İmalatı
 • Kimya Sanayi
 • Gıda İmalatı
 • Tohumculuk Sektörü
 • Döküm Sektörü
 • Tekstil İmalatı
 • Endüstriyel Fırça İmalatı

Yönetim Danışmanlığı Gaziantep

İstanbul merkez ofisimiz başta olmak üzere tüm ülkeye yayılmış ekiplerimizle, Gaziantep ilinde de yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Bugüne kadar 20'ye yakın danışmanlık projesi gerçekleştirdiğimiz Gaziantep ilinde gerçekleştirdiğimiz danışmanlık projeleri ağırlıkla şu sektörlerde yer almaktadır:

 • Halı İmalatı
 • Tekstil
 • Nonwowen kumaş imalatı
 • Gıda İmalatı
 • Medikal Sektörü
 • Yazılım ve Ar-Ge Sektörü

Yönetim Danışmanlığı Eğitimi ve Danışmanlık Koçluk Programı

Bazen şirketler büyük bir danışmanlık projesi yerine daha birebir çalışılan Danışmanlık Koçluğu programını tercih etmektedirler.

Bu hizmet kapsamında, danışmanlık projeleri yerine tekil eğitim veya uygulamalı atölye çalışması biçiminde de eğitimler ve koçluk programları verilebilmektedir. Yönetim danışmanlığı eğitimi ve danışmanlık koçluk programı genelde şu başlıklar altında verilmektedir:

 • Stratejik Planlama Eğitimi
 • Hedeflerle Yönetim Eğitimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Pazarlama - Satış - Dış Ticaret Eğitimi
 • Ürün ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi
 • Marka Yönetimi Eğitimi
 • Marka Konumlandırma Eğitimi
 • Görev Tanımı ve Prosedür Oluşturma Eğitimi

Yönetim Danışmanlığı Referanslarımızdan Bazıları:

Referans
Referans
Referans
Referans
Referans
Referans
Referans
Referans
referans
referans
Referans
referans
referans
referans

İLETİŞİM

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık