Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı Şirketinize Ne Kazandırır ?

Yönetim danışmanlığı ister KOBİ ölçeğinde olsun, ister büyük uluslararası firma ölçeğinde, organizasyon büyüdükçe yönetimsel olarak eskiden karşılaşılmayan zorluklar baş gösterdikçe daha da ortaya çıkan bir gereksinimdir. Nasıl ki, büyüyen 5 yaşındaki çocuğun ayağı birkaç ay öncesine ait ayakkabıya sığmaz ise, şirketlerin de yönetimleri uygulana gelen stratejilere sığmamaya başlar. Eskiden basit gözüken organizasyon; karmaşıklaşır. Çetrefilli ve kurumsallıktan uzak bir hal alabilir.
Albert Solino Danışmanlık ekibi olarak bizler, 
– Karmaşık yapıyı, Yönetim Danışmanlığı ile süreçlerine ayırıp sizler için basitleştirir;
– Basitleşince daha net gözüken çözümleri Stratejik Planlama ortaya çıkartır;
– Bu çözümlerin gerektirdiği Yönetim kararlarını almanıza yardımcı olur;
– Alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde Danışman olarak aktif katkı veririz.
Yönetim danışmanlığı sürecimizin temel işleyişi aşağıdaki gibidir:
a.Uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ve Yönetim Danışmanlığı doğrultusunda İşveren şirket yapısının incelenmesi

b.Albert Solino moderatörlüğünde, üst düzey yöneticilerin katılımıyla Yönetim Çalıştayı düzenlenmesi 

c.Sektörel gereksinimleri doğrultusunda işveren ekibinin Danışmanlık Önerileri ile “Doğru Strateji” konusunda yönlendirilmesi

d.Konu ile ilgili işverenin yapısına en uygun olacak komitelerin ve kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması 

e.Danışmanlık çalıştayları sonucu ortaya çıkan Analiz ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılması 

f.Organizasyonel yapılandırmanın hem kurumsallaşma hem de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi ve bu önerinin Danışmanlık Takım Liderimizin moderatörlüğünde üst yönetimle paylaşılması.

g.Bu kapsamda işverenin mevcut Yönetim ve organizasyon yapısının gözden geçirilerek iş süreçlerine uygunluğunun Yönetim danışmanlığı kapsamında analiz edilmesi.

h.Organizasyonda yeni oluşturulacak bölüm ve Yönetsel komiteler olması halinde görev ve sorumluluklarının Danışmanlarımızın desteği ile tanımlanması.

i.Nihai  organizasyon yapısının ve Kurumsallaşma sisteminin devreye alınması.

j.ERP, CRM ve Yönetim Karar Destek Yazılımları gibi teknolojik araçlarla Etkin Yönetimin sağlanması

Yönetim Danışmanlığı çözümlerimiz; bir şirketi bütünüyle ele alıp hedeflerine ulaştırmak olabileceği gibi belirli bir departmanını ele alıp onu yeniden yapılandırıp en etkin haline getirmek biçiminde de olabilmektedir.

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar;

1 -Yönetim Danışmanlığı    
2- Aile ve Şirket Anayasası Hazırlama
3- Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
4- İnsan Kaynakları Danışmanlığı
5-Kurumsallaşma Danışmanlığı(KOBİ)
6- Stratejik İş Planı Hazırlama Danışmanlığı

Müşterilerimiz için Yönetim Danışmanlığı Çözümlerimiz ile, tam isabet için gerekli yayları belirler; yenilikçi danışmanlık çözümlerimizle yaya enerjiyi yükler ve oku gergin hale getirir; faaliyet taktiklerimiz ve iş planlarımız ile oku hedefe kitleriz. Bu sayede; müşterimize sadece yaydan elini çekip tam isabet için oku fırlatmak kalır.