YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, bir yatırımcının belirli bir bölgede, sektörde veya projede yapacağı yatırım için devlet tarafından sağlanan teşviklerin belgelendirilmesidir. 

Yatırım Teşvik Belgesi almak için, yatırımcıların yatırım yapacakları sektörün teşvik kapsamında olması ve yatırımın belli bir büyüklükte olması gerekmektedir. Ayrıca yatırımın yapılacağı bölgenin de teşvik kapsamında olması gerekmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcıların yatırım kararını kolaylaştırmak için verilen bir teşvik belgesi olarak kabul edilir. Yatırım yapacak olan yatırımcılar, bu belge ile teşviklerden yararlanarak yatırım maliyetlerini düşürebilir ve yatırımın geri dönüş süresini kısaltabilirler.

Yatırım Teşvik Belgesi Amacı Nedir?

Yatırım Teşvik Sistemi, Türkiye’de yapılacak yada yapılan yerli veya yabancı yatırımlarını artırarak ekonomik büyümeyi teşvik etmek, istihdam yaratmak, yerli üretimi ve ihracatı artırmak ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu sistem, yatırımcıların maliyetlerini düşürmek, risklerini azaltmak ve yatırım kararlarını kolaylaştırmak için çeşitli teşvikler sağlamaktadır. Teşvikler arasında vergi indirimleri, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, arazi tahsisi, Ar-Ge ve yenilik teşvikleri, eğitim ve istihdam desteği yer almaktadır. Teşvik sistemleri aynı zamanda, ülkedeki bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik olarak da tasarlanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Sistemi Uygulamaları Nelerdir?

 • Genel Teşvik Sistemi
 • Bölgesel Teşvik Sistemi
 • Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi
 • Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistem
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Belgesi Faydaları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılara çeşitli faydalar sağlar. Bunlar şunlardır:

 • Vergi İndirimleri ve Muafiyetleri: Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcılar, vergi indirimleri ve vergi muafiyetleri gibi vergi avantajlarından yararlanabilirler. Bu avantajlar, yatırımın geri dönüş süresini kısaltır ve yatırımcının elde edeceği geliri artırır.
 • Sigorta Prim Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcılar, işçi sigorta primlerinin işveren hissesi desteği alabilirler. Bu da işçi maliyetlerini düşürerek yatırımın maliyetini azaltır.
 • Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcılar, yatırım kredileri için faiz desteği alabilirler. Bu, yatırımın finansman maliyetlerini azaltır.
 • Arsa Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcılar, yatırım yapacakları arazilerin tahsisi için devlet desteği alabilirler.
 • Diğer Teşvikler: Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcılar, yatırımın özelliklerine göre diğer teşviklerden de yararlanabilirler. Örneğin, Ar-Ge yatırımlarına yönelik destekler gibi.

Bu faydalar yatırımın maliyetini düşürdüğü için, yatırımcının yatırım kararı almada teşvik edici etkisi olur. Aynı zamanda, yatırımın bölgedeki ekonomik gelişmeye de katkısı olur.

Yatırım Teşvik Belgesine Kimler Başvurabilir?

Yatırım teşvik belgesine, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen ve belirli kriterleri sağlayan herkes başvurabilir. Yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi için gerekli şartları sağladıklarında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirler. Bu kategorideki işletmeler şu şekildedir:

 • Yurtdışındaki yabancı işletmelerin Türkiye ayakları
 • Anonim şirketler
 • Limited şirketler
 • Komandit şirketler
 • Adi şirketler
 • Kolektif şirketler
 • Adi Komandit şirketler
 • Vakıflar
 • Kooperatifler
 • Dernekler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Belediye
 • Meslek birlikleri
 • Belediye iştirakleri

Yatırım Teşvik Danışmanlığında Albert Solino Yaklaşımı Nedir?

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında, Albert Solino Danışmanlık olarak firmalarımızın yatırımlarını dinler, detaylıca ele alır ve en doğru destek uygulamasını belirleriz. Firmanın mevcutta gerçekleştirdiği “faaliyetleri nedir”, “üretimlerinin konusu nedir” sorularının cevaplarını 

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında, Albert Solino Danışmanlık olarak müşterilerimiz ile detaylı bilgi alışverişi yaparak ve firmalarımızın geri bildirimler alarak ön analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ön analizler, firmanın hangi yatırım konusuna tabi olacağının tespit edilmesi noktasında önemli bir adımdır. Ön araştırma sonrasında, firmanın doğru yatırımı yapma adına konusuna göre yönlendirmelerini gerçekleştiriyoruz. Bölgesel teşvik olup olmadığı ya da hangi yakın illerde yatırım yapacaklarını müşterilerimizle istişare ediyoruz. Örnekle somutlaştırmak gerekirse firmalarımız nereye nasıl yatırım yapabilir tüm bu durumların hepsini görüşmelerimizde karşılıklı bilgi paylaşımı yaparak en iyi şekilde çözümlemesini yapıyoruz.

Analiz sonrası karşılaştığımız tabloya göre yatırım teşvik sürecini firmalarımız için çıkartıyoruz. Tüm bu ilk ön analiz ve ön raporlama süreçleri bittikten sonra destek yapısını oluşturuyoruz ve atılacak adımların tüm planlamalarını gerçekleştiriyoruz. 

Yetkilendirme ve firma bilgilerinin güncelleme işlemlerini tamamlanmasını sağladıktan sonra sistem tamamen aktif hale gelmiş oluyor. Bu aşamada Albert Solino’daki uzmanlarımız tarafından planlaması yapılan, yatırım teşvik belgesi konusuna tabi olan makine yatırımı, inşaat yatırımı ya da belirlenen genel harcamaların girişlerini E-TUYS üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yatırımın genel anlamdaki içeriğini proje konusu olarak teşvik sistemine yansıtarak bu başvuruları gerçekleştirilmektedir. Albert Solino danışmanlık yaklaşımı olarak Bakanlık tarafından başvuru süreçleri takip edilmekte ve yatırım teşvik belgesi onaylanana kadar tüm süreçleri firmamız tarafından yürütülmektedir. Firmalarımız yatırım teşvik belgesi kapsamında diledikleri kadar revizeler yapabilmektedir. Aynı zamanda firmalarımızın makine listelerinde güncelleme, ithal ya da yerli makine üreticisine ekleme ya da çıkarma işlemi yapma ve fiyat güncellemesi uzman danışmanlarımız tarafından yapılabilmektedir. Bu güncellemeler için herhangi bir sınırlama olmadığı gibi firmaların yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri de firmamız tarafından yapılmaktadır.

Özetle belirtmek gerekirse, firmalarımızın güncelleme işlemleri, revize işlemleri, kapama işlemleri, başvuru işlemleri ve yetkilendirme işlemleri dahil olmak üzere tüm süreçleri, müşteri firmalar adına uzmanlarımız gerçekleştirmektedir. Ayrıca tüm bu evrak süreçlerini sorunsuz bir şekilde atlatmasını, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafındaki takip süreçlerini Albert Solino olarak bizler yürütüyoruz.

Yatırım Teşvik Danışmanlığı Hizmet İçeriği

 • Doğru yatırım modelinin belirlenmesi ve analizi
 • E-TUYS (Elektronik Teşvik Yönetim Sistemi) yetkilendirme ve aktivasyonu 
 • Belgenin düzenlenmesi ve başvurunun yapılması
 • Mevzuat çerçevesinde belgenin takibi
 • Revize işlemleri
 • Kapama işlemleri

GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Genel Teşvik Sistemi, Türkiye'de faaliyet gösteren yatırımcıları teşvik etmek ve ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla uygulanan bir teşvik programıdır. Bu program, yatırımcılara KDV ve Gümrük Vergisi gibi konularda istisna imkânı sağlamaktadır.

Bu teşvik, yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını teşvik etmek, yeni iş alanları yaratmak, istihdamı artırmak ve ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak amacıyla sağlanmaktadır. Genel Teşvik sistemi kapsamında sağlanan istisnalar aşağıdaki gibidir;

Katma Değer Vergisi İstisnası: Yatırım teşvik belgesi kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, yatırımcılara yatırımları için gerekli olan makine ve teçhizat alımında KDV ödememe imkânı sunmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımcılar, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi hükmü çerçevesinde KDV istisnasından faydalanabilmektedirler.

Yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar, bu belge kapsamında KDV'si hariç olarak ödemeleri gereken tutardan KDV'yi düşerek, KDV ödemeden makine, ekipman veya teçhizat alımlarını yapabilmektedirler. Bu sayede yatırımcıların yatırım maliyetleri azaltılmaktadır.

KDV istisnası gibi teşvikler, yatırımcıların yatırım yapmalarını teşvik etmek ve yatırım maliyetlerini düşürerek ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak amacıyla uygulanmaktadır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan bir diğer teşvik de Gümrük Vergisi Muafiyeti'dir. Bu teşvik ile yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi kapsamında belirtilen yatırım konularında ithal edilmesi gereken makine, teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaktadır.

Bu muafiyete ilişkin düzenleme, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 9. Maddesi ile yapılmıştır.

Bu teşvik kapsamında yatırımcılar, belirtilen yatırım konularında yurt dışından ithal edecekleri malzemeler için gümrük vergisi ödemeden makine ekipmanlarını temin edebilirler. Böylece yatırım maliyetleri azaltılmaktadır.

BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

Bölgesel Teşvik Sistemi, Türkiye'deki bölgesel farklılıkların giderilmesi ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanan bir teşvik programıdır. Bu program, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yatırımları desteklemekte ve bu bölgelerde ekonomik kalkınmayı sağlamaktadır.

Bölgesel Teşvik Sistemi, Türkiye'yi 6 farklı bölgeye ayırmaktadır. Bu bölgeler arasındaki farklılıklar, özellikle işsizlik oranları, gelir düzeyi ve yatırım ihtiyacı gibi faktörler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan istisnalar aşağıdaki gibidir;

BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI 
TEŞVİK BÖLGELERİ  1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE
KDV
Muafiyeti
Var Var Var Var Var Var
Gümrük
Muafiyeti

Var
Var Var Var Var Var
Vergi
Muafiyeti (%)
15 20 25 30 40 50
SGK
İşveren Prim Muafiyeti
2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
(3)
Yatırım
Yeri Tahsisi
Var Var Var Var Var Var
Faiz
veya kar payı desteği (TL/Döviz)
Yok Yok 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan
Yok Yok 1 puan 1 puan 2 puan  2 puan
Yapı Harçları Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Emlak Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Damga Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var

Vergi İndirimi: Bölgesel teşvik kapsamında yapılacak yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi dahilinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. Bölgelere göre yatırıma katkı ve kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranları aşağıdaki tablodaki gibidir;

Bölgesel Teşvik Sistemi
Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
1 15 50
2 20 55
3 25 60
4 30 70
5 40 80
6 50 90

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan bir diğer teşvik uygulaması da Sigorta Prim İşveren Hissesinin Desteği'dir. Bu teşvik ile yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi kapsamında belirtilen yatırım konularında işe alacakları çalışanlar için, sigorta primi işveren hissesi desteği almaktadırlar. Sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanabilmek için belgenin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir. Destek, tamamlama vizesinin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.

Bu teşvik kapsamında, yatırımcılar yeni işe alacakları personelin sigorta primlerinin işveren hissesi için belirli bir süre boyunca devlet tarafından ödenmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde yatırımcılar, işe alım maliyetlerini azaltarak yatırımın gerçekleştirilmesini teşvik edilmekte ve istihdam artışı sağlanmaktadır.

Sigorta Prim İşveren Hissesinin Desteği, yatırımcıların işe alım maliyetlerini azaltarak yatırımın gerçekleştirilmesine katkı sağlamakta, ayrıca istihdam artışı yaratarak ülkenin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmaktadır. Bölgelere göre Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği oranları ve süresi aşağıdaki tablolardaki gibidir;

Bölgeler Uygulama Süresi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin
Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
1 2 yıl 10
2 3 yıl 15
3 5 yıl 20
4 6 yıl 25
5 7 yıl 35
6 10 yıl 50

Faiz veya Kar Payı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Bölgeler 1 2 3 4 5 6
Faiz/Kâr Payı Desteği- TL Kredi - - 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan
Faiz/Kâr Payı Desteği- Döviz Kredi - - 1 puan 1 puan 2 puan 2 puan
Faiz/Kâr Payı Desteği- Destek Üst Limiti - - 1 milyon TL 1.2 milyon TL 1.4 milyon TL 1.8 milyon TL

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği: 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3’üncü maddesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

Sigorta Primi Desteği: 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında destek verilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımlar için sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında destek verilmektedir. Yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR TEŞVİK SİSTEMİ

Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi, Türkiye'de belirlenmiş öncelikli sektörlere yönelik yapılan yatırımları teşvik etmek amacıyla uygulanan bir teşvik programıdır. Bu program kapsamında teşvik edilen sektörler arasında savunma sanayii, sağlık, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, lojistik, turizm, tarım ve gıda gibi alanlar yer almaktadır. Uygun şartları sağlayan yatırımcılara 4. veya 5. bölge teşviki verilmektedir.

Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılara, yatırım tutarına ve sağlayacakları katma değere göre vergi indirimleri, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, KDV istisnası gibi teşvikler verilmektedir. Bu teşvikler, yatırımın öncelikli sektöre yönelik olması, belirli bir büyüklükte ve bölgesel gelişmeye katkı sağlaması gibi kriterlere bağlı olarak belirlenmektedir.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR TEŞVİK DESTEK UNSURLARI 
TEŞVİK BÖLGELERİ  4. BÖLGE 5. BÖLGE
KDV Muafiyeti Var Var
Gümrük Muafiyeti Var Var
Vergi Muafiyeti (%) 30 40
SGK İşveren Prim Muafiyeti 6 yıl 7 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi Var Var
Faiz veya kar payı desteği (TL/Döviz) 4 puan 5 puan
1 puan 2 puan
Yapı Harçları Muafiyeti Var Var
Emlak Vergisi Muafiyeti Var Var
Damga Vergisi Muafiyeti Var Var

Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında teşvik edilen yatırımlar, ülke ekonomisine katma değer sağlaması, istihdam yaratması ve teknolojik gelişmeye katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Yatırımcılar, yatırım öncesi ve sonrasında belirli kriterleri sağlamaları durumunda teşviklerden faydalanabilirler. Teşviklerin miktarı ve türü yatırımın büyüklüğüne, sektörüne ve istihdam yaratma potansiyeline göre değişebilir.

STRATEJİK YATIRIMLAR TEŞVİK SİSTEM

Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi, Türkiye'de stratejik öneme sahip olan yatırımları teşvik etmek amacıyla uygulanan bir teşvik programıdır. Bu program kapsamında teşvik edilen yatırımların, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlaması ve ülkenin rekabet gücünü artırması amaçlanmaktadır.

Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi dahilinde cari açığın azaltılması amaçlanmaktadır. Yatırımcıların ithalatı yüksek ara malları ve ürünlerin üretilmesi, uluslararası pazarda firmaların rakiplerine karşı rekabet güçlerini arttırılması, yüksek katma değerli yatırımlar, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8’inci maddedeki kriterleri sağlamak kaydıyla, bölge ayrımı yapılmaksızın desteklerden yararlandırılabilinir.

Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında teşvik edilen yatırımlar, savunma sanayi, ulaştırma, enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri, kimya, otomotiv, metalurji, tekstil, turizm, tarım ve gıda gibi alanlardaki stratejik yatırımlar olarak değerlendirilebilinir.

Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılara, yatırım tutarına ve sağlayacakları katma değere göre vergi indirimleri, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, KDV istisnası gibi teşvikler verilmektedir. Yatırımcıların yatırım öncesi ve sonrasında belirli kriterleri sağlamaları durumunda teşviklerden faydalanmaları mümkündür.

Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak stratejik yatırımların teşvik edilmesini hedeflemektedir. Program kapsamında teşvik edilen yatırımların büyüklüğü, bölgesi, sektörü, istihdam yaratma potansiyeli ve katma değer gibi faktörlere göre teşviklerin miktarı ve türü değişebilmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR TEŞVİK SİSTEMİ

Büyük Yatırım Teşvik Sistemi, Türkiye'de yapılan büyük ölçekli yatırımları teşvik etmek amacıyla uygulanan bir teşvik programıdır. BYTS kapsamında, belirli kriterleri sağlayan yatırımcılara vergi indirimleri, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, KDV istisnası gibi teşvikler verilmektedir.

Büyük Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında teşvik edilen yatırımlar, genellikle üretim, araştırma-geliştirme ve ihracat odaklı sektörlere yöneliktir. Programın amacı, bu yatırımların ülke ekonomisine katma değer sağlaması, istihdam yaratması ve dış ticaret açığının azaltılmasına katkıda bulunmasıdır.

Büyük Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılar, yatırım öncesi ve sonrasında belirli kriterleri sağlamaları durumunda teşviklerden faydalanabilirler. Teşviklerin miktarı ve türü yatırımın büyüklüğüne, bölgesine, sektörüne ve istihdam yaratma potansiyeline göre değişebilir.