Ar-Ge Reform Paketi Ve İkincil Mevzuatı

5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

1.Tasarım Merkezi;

-Vergi İndirimi (Tasarım harcamalarının tamamı)

-Sigorta Prim Desteği (İş veren hissesinin yarısı 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır)

-Gelir Vergisi Stopajı Desteği

-Damga Vergisi İstisnası

-Gümrük Vergisi İstisnası

*En az 10 tam zamanlı personel

*Tasarım Projelerinin bulunması

*Fiziki kontrol mekanizmalarının bulunması (kamera, turnike vb.)

*Tasarım faaliyetleri yurtiçinde olmalı.

*Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

*Tasarım faaliyetleri; Sanayi Dışı ve Sanayi alanlarında olabilir.

*Süreç

Başvuru: Online Sistem üzerinden(Biltek Portal )Başvuru (e- İmza)

Ön İnceleme: Bakanlık tarafından şekilsel inceleme (5 işgünü) ve İşletme tarafından eksiklerin tamamlanması (15 işgünü)

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu:

*Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü

* Maliye Bakanlığı Temsilcisi

*2 Akademisyen

*Sektör temsilcisi

Yerinde İnceleme Değerlendirme ve Denetim Komisyonu: Konusunda uzman veya akademik kariyeri bulunan izleyicilerce (e-İmzalı rapor)

Sonuç: İlgili kurumlara ve firmaya bildirim.

2.Ar-Ge ve Tasarım yapan firmaların yanı sıra, Ar-Ge ve Tasarımı siparişle yaptıran firmaların da vergi indiriminden yararlandırılması

 1. Ar-Ge Merkezikurmak için gerekli Ar-Ge personeli sayısının aşağıdaki alanlar dışındaki sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.
 1. Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Bakanlık tarafından karşılanması (AGM nin %10 kadar personelin) (Bakanlık aylık dönemler halinde ödeme yapacaktır.)
 1. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlere ilişkin harcamaların,Ar-Ge projeharcaması içindeki payının “%20’den %50’ye” çıkarılması.
 1. Ortak genel giderlerin (kira, elektrik, su ve doğalgaz vb.) belirli bir oranınınAr-Geveya Tasarım harcaması kapsamına alınarak indirime tabi tutulması.
 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerineyönelik faaliyet denetimlerinin “belgenin alındığı tarihe” göre değil

“takvim yılı”na göre yapılması.

 1. MevcutAr-Ge ve TasarımMerkezlerinin; -Tüzel kişiliklerine ilişkin değişikliklerinde ve Mücbir sebep kaynaklı durumlarında yeniden başvuru şartının aranmaması.
 1. Tüm firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.
 1. Gümrük Vergisi İstisnasının hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik “Tek Pencere” sistemi uygulamasının gerçekleştirilmesi
 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri sürelerin de muafiyet kapsamına alınması (Değerlendirme ve onay 5 gün içerisinde yapılcaktır.)

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi dışında geçirilen sürelerin (aylık ders saati kadar) %100’ü, destek ve teşvik kapsamında değerlendirilir. (En az 1 yıllık personel olması şartı var. YL öğrencisini 15 yıl DR öğrencisini 2 yıl bu şekilde kapsama alıyor)

 1. TGB deAr-Ge Merkezininkurulabilmesi.

Destek ve Teşvik (5746 Kanun)

 • Vergiİndirimi
 • GelirVergisiStopajı
 • Sigorta Primi
 • DamgaVergisi
 • GümrükVergisi
 • Faaliyet Denetimi

İdari ve Yönetimsel (4691 Kanun)

 • İdare Binası
 • Ar-GeBinası
 • Laboratuvarlar
 • Sosyal Tesisler

 1. Ar-Ge ve Tasarımpersoneline sağlanan gelir vergisi stopajı teşvik oranlarının artırılması
 1. Yabancı Uyruklu PersonelAr-Ge veya Tasarımpersoneli olarak çalıştırılacak.
 1. Öğretim elemanlarınınAr-Ge ve Tasarım Merkezlerindekısmi süreli ya da sürekli çalışabilmelerinin sağlanması. Üniversitede çalışılan her 6 yıl için; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde, Ar-Ge ve Tasarım Personeli olarak 1 yıl görev alınabilecektir. Elde ettikleri gelirin döner sermaye kapsamı dışında tutulması.
 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleriile Rekabet Öncesi İşbirliği projelerinde görevlendirilecek izleyici ile Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyelerinin seçildiği Sektör Temsilcilerinin kapsamının genişletilmesi

 1. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerindeyapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’sinin indirime konu edilmesi

 1. Ar-Ge veya Tasarım Merkeziyöneticisinin Ar-Ge, Tasarım veya destek personeli olarak dikkate alınması firmaların kararına bırakılmıştır
 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeyürütülen projelerin her biri, Bakanlıkça görevlendirilen izleyiciler tarafından değerlendirilir
 1. Tam zaman eş değerAr-Ge ve Tasarımpersoneli çalışma süreleri:

Haftada 45 saat çalışma