turqualıty nedir?

Turquality

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Turquality başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre Turquality veya marka programı kapsamına alınır. Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY®, bu amaca ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde bu firmaları desteklemeyi hedeflemektedir. Turquality programının süresi (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler.

TURQUALITY Programının Misyonu

 • Küresel Türk markalarından yurt içinde lokomotif oluşturmak
 • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
 • Yurt içinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

TURQUALITY ve Marka Programının Hedefleri

 • ·Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
 • Yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

 

TURQUALITY  ve Marka Programına Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi

Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

TURQUALITY Destekleri

2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, Turquality Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca Turquality Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 

 Destek Türü
2017 Destek Limiti
2018 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Tanıtım harcamaları limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza kira limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar) 909.560 TL /  (Kira Desteği Alan Mağazalar) 1.154.000 TL /  (Kira Desteği Alan Mağazalar) hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / birim 909.560 TL /  birim 1.154.000 TL/birim hedef pazar başına 5 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test 2.000.000 TL / yıl 2.273.900 TL / yıl 2.887.000 TL / yıl hedef pazar başına 5 yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri 400.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 454.780 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Franchise kira 800.000 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza) 909.560 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazar başına 5 yıl
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A) 2.000.000 TL / Yıl 2.273.900 TL / Yıl 2.887.000 TL / Yıl ilk 5 yıl
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B) hedef pazar başına 5 yıl
İstihdam limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)  limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) ilk 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Fuar limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz
Depolama Hizmeti limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus

 

Marka Programı Destekleri

Turquality Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 Destek Türü
2017 Destek Limiti
2018 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
Süre /
Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma 200.000 TL / yıl 227.390 TL / yıl 288.000 TL / yıl 4 yıl
Tanıtım ve fuar harcamaları 1.600.000 TL / yıl 1.819.120 TL / yıl 2.309.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/
satış sonrası servis kira
2.400.000 TL / yıl 2.728.680  / yıl 3.464.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri 1.200.000 TL / yıl 1.364.340  / yıl 1.732.000 TL / yıl 4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti 800.000 TL / yıl 909.560 TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 4 yıl
Showroom kira/kurulum/dekorasyon 800.000 TL / yıl 909.560  TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 4 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri 1.000.000 TL / yıl 1.136.950 TL / yıl 1.443.000 TL / yıl 4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari 200.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 227.390 TL / mağaza(yıllık azami 10 mağaza) 288.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 4 yıl
Franchise kira 200.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza / mağaza başına 2 yıl) 227.390 TL  Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/ mağaza başına 2 yıl) 288.000 Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 4 yıl
Danışmanlık 1.200.000 TL / yıl 1.364.340 TL  / yıl 1.732.000 TL  / yıl 4 yıl
İstihdam 800.000 TL / yıl 909.560 / yıl 1.154.000 TL  / yıl 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları 400.000 TL / yıl 454.780 TL / yıl 577.000 TL  / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus

 

2015/9(Hizmet İhracatı) Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

Turquality Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, Turquality Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca Turquality  Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Karar Madde Numarası
Destek Türü
2019 DESTEK LİMİTİ
SÜRE/ADET
a Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma limitsiz 5 yıl
b Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri limitsiz 5 yıl
c İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) aynı anda azami 5 kişi 5 yıl
ç Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları limitsiz 5 yıl
d1(i) Yurt dışı birimlere ilişkin kira limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) 5 yıl
d1(ii) Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler) 5 yıl
d2(i) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira limitsiz 5 yıl
d2(ii) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 200.000 USD / birim 5 yıl
d3(i) Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) 5 yıl
(aynı birim için azami 2 yıl)
d3(ii) Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 100.000 USD / Birim (azami 100 birim) 5 yıl
e Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme limitsiz 5 yıl
f Danışmanlık (EK2) 600.000 USD / yıl 5 yıl
12(3) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus

 

Marka Programı Destekleri

Turquality Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Karar Madde Numarası
Destek Türü
2019 Destek Limiti
Süre / Adet
a Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma 50.000 USD / yıl 4 yıl
b Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları 400.000 USD / yıl 4 yıl
c1 Yurt dışı birimlere ilişkin kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
c2 Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 300.000 USD / yıl 4 yıl
ç Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti 200.000 USD / yıl 4 yıl
d Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri 50.000 USD / yıl 4 yıl
e1 Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) 50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl) 4 yıl
e2 Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim) 4 yıl
f Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
g İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi) 4 yıl
ğ Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme 100.000 USD / yıl 4 yıl
11(2) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus

 

Gelişim Yol Haritası

Turquality Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan biri Gelişim Yol Haritası Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Turquality Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve Turquality Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 7 firma Turquality Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda, Turquality/Marka Programı’na dahil olan firmalar, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte, Ernst and Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, KPMG ve Grant Thornton’dan hizmet alabilmektedir.

Firmalar Gelişim Yol haritası çalışmasının yapılmasını teminen ön inceleme çalışmasını yapan firma hariç yukarıda zikredilen diğer 6 firmayla birlikte çalışmalarını yapar. Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri %50 oranında ve 800.000 Türk Lirasına kadar 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenmektedir.

Yönetim danışmanlığı firması işbirliğiyle yapılan çalışma neticesinde; firmanın mevcut durumunun detaylı analizi yapılmakta ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirlenmektedir. Her marka için ayrı ayrı oluşturulan Gelişim Yol Haritası ile bu iyileştirme projeleri destek dönemi içinde gerçekleştirilecek şekilde programlanmaktadır. Dolayısıyla markalaşma stratejisi oluşturulması noktasında firmaya müdahale etmeyip, firmanın konusunda uzman profesyonellerle birlikte kendi markasına özgü stratejisini yaratması imkanı sağlanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı

Turquality Programı kapsamında yer alan en önemli destek kalemlerinden birisi Turquality Yönetici Geliştirme Programı’dır. Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir lisanının oluşturulması, profesyonelliğin ve etkinliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağı yaratılması hedeflenmektedir.

Yönetici Geliştirme Programının amacı katılımcıların;
 • Yönetim/Organizasyon
 • Pazarlama/Perakende
 • Operasyon ve Süreç Yönetimi/Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finans/Muhasebe

Fonksiyonlarında yürütülen süreç ve sistemlere yönelik ayrıntılı bilgi donanımına sahip olacak şekilde desteklenmesidir. Programda yer alan dersler, Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri öğretim üyeleri ile üniversitelerin eğitim ortakları tarafından verilmektedir. Programda yer alan eğitim başlıkları, farklı firmalardan ve farklı fonksiyonlardan gelen katılımcıları hızla gelişen bilgi dünyasında, konulardaki son gelişmeleri yakalayabilmeleri, elde ettikleri akademik bilgiyi iş pratikleri ile birleştirebilecekleri bir formasyonda tasarlanmıştır. Farklı fonksiyonlara dair işlenen derslerde katılımcılar her konu başlığı üzerinde, iş süreçlerine yansıtabilecekleri bilgi ve donanıma sahip olacaklar, edindikleri bilgi ve tecrübeleri sağlam bir akademik temel üzerinde kuracaklardır.

Başlangıcından bu yana gerek katılımcı değerlendirmeleri, gerekse akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, Turquality Çalışma Grubunun da desteği ile sürekli yenilenen ve gelişen Turquality Yönetici Geliştirme Programı, katılımcıların hem kişisel gelişimlerine hem de kendi firmalarına en yüksek katkıyı sağlayacak biçimde revizelerden geçmiş ve 8. Dönemden itibaren her iş sürecine yönelik ara ödev ve her katılımcı grubunun şirket verileriyle bizzat çalışacağı bir “strateji final çalışması” programa eklenmiştir.

Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri tarafından atanan akademik danışmanlar eşliğinde, program sürdürülürken başlayan strateji grup çalışmaları, pek çok kurumun vizyon, misyon ve stratejilerine ışık tutmuş; katılımcıların firmalarına doğrudan katkılarını somut kılmıştır. Turquality Yönetici Geliştirme Programı’na katılımcı gönderen firmalar, hem çalışan gelişimi açısından, hem de kurumlarına yeni ve yaratıcı bir vizyonu son akademik gelişmeler eşliğinde sağlayarak marka gelişimlerine uzun soluklu bir büyüme atağı ve ivme kazandırmaktadırlar.

Program boyunca sınıf içi etkileşimin yüksek olduğu tartışmalar, vaka analizleri, grup çalışmaları gibi kalıcı öğrenmeye doğrudan katkı sağlayacak pedagojik yaklaşımlar kullanılmakta ve her eğitim sonunda katılımcılardan değerlendirmeler alınmaktadır. Alınan değerlendirmeler ışığında her yıl daha da zenginleşen Turquality Yönetici Geliştirme Programı, pek çok saygın MBA ve executive MBA programının içerikleri ile benzer kulvarlarda koşacak bir akademik alt yapıda geliştirilmiş yenilikçi ve yaratıcı bir programdır.

Turquality Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi günlük 7 saatlik oturumlardan oluşan toplamda 44 günlük periyotta, her iş sürecine ait 4 ara ödev ve programın bitiminde katılımcıların üst yönetimlerine sunumlarını yaptıkları ve şirketlerin iş süreçlerine direkt katkıda bulunacak “strateji final çalışması” sunumu ile tamamlanmaktadır. Eğitim, üniversitelerin kendi bünyelerinde tahsis ettiği özel sınıflarda cuma ve cumartesi günleri saat 09:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

 

Turquality Programı Başvurusu ile İlgili Önemli Noktalar

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.
 • 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

 

Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsama Alınma

Kapsama Alınma

Ön Değerlendirme Çalışması sonrası hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığınca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu şirketlere Otomasyon Sistemi üzerinden bildirilir. Değerlendirme sonucunda; kapsama alınma başvurusu reddedilebilir, şirket Marka Programı kapsamına ya da Turquality Programı kapsamına alınabilir.

Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ve Albert Solino Turquality Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.