TURQUALITY

Turquality Nedir?

Turquality Nedir ?
Turquality kelimesi “Türk” ve “Kalite” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Turquality, bir sertifikasyon veya belgelendirme değildir. Turquality şirket içerisindeki üretim süreçlerinden pazarlamaya, satış süreçlerinden satış sonrası verilen hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayan, uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulmasını sağlayan destek programıdır.

Turquality programına başvurmak isteyen firmalar; Turquality Danışmanlığı alanında güven veren, bilgi ve deneyimi yüksek danışmanlık firmalarıyla işbirliğine ihtiyaç duymaktadır.

İpucu

Turquality Danışmanlık yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve Turquality programının püf noktalarının açıklandığı Turquality Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

Turquality Nedir ?

 

Turquality Programının Tarihçesi

Turquality, 23 Kasım 2004 yılında tekstil & hazır giyime yönelik desteklerle başlamıştır. Türkiye'deki hazır giyim ve tekstil sektörünün, kendilerini dünyanın farklı perakende pazarlarında göstermeleri ve bu pazarlarda yer bulmaları amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu destek pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır.  28-29 Temmuz 2005 tarihleri arasında Stratejik Planlama toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda “TURQUALITY Stratejik Planı” ve “Markalaşma Yol Haritası” dokümanı oluşturularak şekillendirildi.

Bu doğrultuda yapılan Stratejik Planlama çalışması kapsamında, TURQUALITY Programına dahil edilecek firma sayısının arttırılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak toplantıda pilot sektörleri olarak seçilen tekstil ve hazır giyim ile beraber diğer sektörlerin de Program’a dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bu sektörler hızlı tüketim ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, otomotiv, endüstriyel makina sektörlerini içermektedir.

2015 yılında, üretim sektörünün yanına hizmet sektörleri eklenerek programın kapsamı genişletilmiştir. 2016 yılında ise Turquality destek programının yapılandırılmasıyla, firmaların faaliyetlerini iş-zaman planı çerçevesince gerçekleştirerek hedeflerine ulaşmaları için belirli standartlar getirilmiştir. Zamanla stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaşmıştır.

Turquality'nin Amacı

Turquality'nin ne demek olduğunu açıkladıktan sonra amacını belirtmek gerekir. Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan üretiminden satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreç yönetimi ele alınmaktadır.

Böylece program kapsamındaki işletme marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Özetle Turquality programının amaçları; markalaşma bilinci ve sürecinin hız kazanması, Türk mallarının dış pazarda tutundurulması ve Türk  malı imajının sağlanmasıdır

Turquality'nin Vizyonu

Turquality Programı Vizyonunu; "10 yılda 10 dünya markası yaratmak"  ve  belirlemiş olduğu bu vizyona ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefleme olarak belirlemiştir.

Turquality'nin Misyonu

Turquality Programının misyonu; Küresel Türk markalarından yurt içinde lokomotif oluşturup, güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmaktır. Bu doğrultuda seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olması amaçlanmaktadır.

Diğer bir misyon olarak Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek ve yurt içinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmaktır. Böylece güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirilmesi Turquality programının misyonunu oluşturmaktadır. 

Turquality'nin Hedefleri

Turquality Programının hedefleri; marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak, Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmaktır.

Ayrıca program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek, yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, Türk firmalarının marka bilincini artırmak, Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak ve seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olunması şeklinde belirlenmiştir.

Turquality'nin Ön Koşulları

Turquality programının 2 önemli ön koşulu vardır. Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ilk ön koşulu oluşturmaktadır. Yurt dışında, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması ikinci ön koşulu oluşturmaktadır.  Turquality program başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterleri neticesine göre Turquality veya marka programı kapsamına dahil edilmektedir.

Turquality Mevzuatları

1) Turquality 2006/4 Sayılı Tebliğ

Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality’nin desteklenmesi hakkında,  2006/4 sayılı tebliğ kararını kapsamaktadır. 24/05/2006 tarihinde yeni Tebliğ’in yayınlanmasıyla 33 marka TURQUALITY Destek Programı’na, 22 marka ise Marka Destek Programı’na alınmıştır.

Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

2) Turquality 2015/9 Sayılı Karar (Hizmet İhracatı)

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma destekleri hakkında 2015/9 sayılı kararı kapsamaktadır.

Bu Karar, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Turquality Destekleri Nelerdir?

Turquality desteklerinde yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan, Ticaret Bakanlığınca destek alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markaları harcamaları %50 oranında desteklenir. Sağlanan bu Turquality teşviklerinin program süresi daha önceki mevzuatta (5+5 yıl) 10 yıldı. Akabinde tebliğ revizyonu ile hedef ülke bazlı düzenleme yapıldı. Hedef pazar bazında 5 yıllık destekleme prensibi getirilmesiyle, Turquality destek programı süresi sınırsız (5+∞) olarak güncellenmiştir.

 1. Turquality 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

 2. Turquality Marka 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

 3. Turquality 2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

 4. Turquality Marka 2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

Turquality Destek Limitleri ve Oranları

Turquality kapsamındaki tüm destek limitleri ve oranları aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

Turquality 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Destek Türü
2017 Destek Limiti2018 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2020 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/korumalimitsiz limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Tanıtım harcamaları limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza kiralimitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri800.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar)909.560 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar)1.154.000 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar)1.264.000 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar)hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / birim 909.560 TL / birim 1.154.000 TL/birim 1.264.000 TL/birim hedef pazar başına 5 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test 2.000.000 TL / yıl 2.273.900 TL / yıl 2.887.000 TL / yıl3.164.000 TL/birimhedef pazar başına 5 yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri 400.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 454.780 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 632.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Franchise kira 800.000 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza) 909.560 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.264.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazar başına 5 yıl
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A) 2.000.000 TL / Yıl 2.273.900 TL / Yıl 2.887.000 TL / Yıl 3.164.000 TL / Yılilk 5 yıl
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B) 2.000.000 TL / Yıl 2.273.900 TL / Yıl 2.887.000 TL / Yıl 3.164.000 TL / Yılhedef pazar başına 5 yıl
İstihdamlimitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) ilk 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları limitsizlimitsizlimitsizlimitsizhedef pazar başına 5 yıl
Fuar limitsizlimitsizlimitsizlimitsizlimitsiz
Depolama Hizmeti limitsizlimitsizlimitsizlimitsizhedef pazar başına 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus

Turquality Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Turquality Marka 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Destek Türü
2017 Destek Limiti
2018 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2020 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
Süre / Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma200.000 TL / yıl 227.390 TL / yıl 288.000 TL / yıl 315.000 TL / yıl 4 yıl
Tanıtım ve fuar harcamaları 1.600.000 TL / yıl 1.819.120 TL / yıl 2.309.000 TL / yıl 2.530.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/ satış sonrası servis kira2.400.000 TL / yıl 2.728.680 TL / yıl 3.464.000 TL / yıl 3.796.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri 1.200.000 TL / yıl 1.364.340 TL / yıl 1.732.000 TL / yıl 1.898.000 TL / yıl 4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti 800.000 TL / yıl 909.560 TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 1.264.000 TL / yıl 4 yıl
Showroom kira/kurulum/dekorasyon 800.000 TL / yıl 909.560 TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 1.264.000 TL / yıl 4 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri 1.000.000 TL / yıl 1.136.950 TL / yıl 1.443.000 TL / yıl 1.581.000 TL / yıl 4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari 200.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 227.390 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 288.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 315.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 4 yıl
Franchise kira 200.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza / mağaza başına 2 yıl) 227.390 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/ mağaza başına 2 yıl) 288.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 315.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 4 yıl
Danışmanlık 1.200.000 TL / yıl 1.364.340 TL / yıl 1.732.000 TL / yıl 1.898.000 TL / yıl 4 yıl
İstihdam 800.000 TL / yıl 909.560 TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 1.264.000 TL / yıl 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları 400.000 TL / yıl 454.780 TL / yıl 577.000 TL / yıl 632.000 TL / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus

Ticaret Bakanlığınca Turquality  Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Turquality 2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

Karar Madde Numarası Destek Türü 2019 DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET
aÜrün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma limitsiz 5 yıl
b Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri limitsiz 5 yıl
c İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) aynı anda azami 5 kişi 5 yıl
çReklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları limitsiz 5 yıl
d1(i) Yurt dışı birimlere ilişkin kira limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) 5 yıl
d1(ii) Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler) 5 yıl
d2(i) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira limitsiz 5 yıl
d2(ii) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 200.000 USD / birim 5 yıl
d3(i) Franchise kira (mağaza/ konaklama tesisi/ klinik/kafe/lokanta) 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) 5 yıl
(aynı birim için azami 2 yıl)
d3(ii) Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 100.000 USD / Birim (azami 100 birim) 5 yıl
e Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme limitsiz 5 yıl
f Danışmanlık (EK2) 600.000 USD / yıl 5 yıl
12(3) Gelişim Yol Haritası Çaılşması 200.000 USD 1 defaya mahsus

Turquality Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Turquality Marka 2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

Karar Madde Numarası Destek Türü 2019 DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET
aÜrün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma 50.000 USD / yıl 4 yıl
bReklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları 400.000 USD / yıl 4 yıl
c1Yurt dışı birimlere ilişkin kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
c2 Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 300.000 USD / yıl 4 yıl
ç Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti 200.000 USD / yıl 4 yıl
dKalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri 50.000 USD / yıl 4 yıl
e1 Franchise kira (mağaza/ konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) 50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl) 4 yıl
e2Franchise kurulum/ dekorasyon/teknik donanım harcamaları 50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim) 4 yıl
fDanışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
gİstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/ tercüman) 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi) 4 yıl
ğ Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme 100.000 USD / yıl 4 yıl
11(2) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus

Turquality Gelişim Yol Haritası Nedir ?

Turquality Programı kapsamına alınan firmalara sağlanmakta olan en önemli imkanlardan bir diğeri Gelişim Yol Haritası Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır.

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, programa başvuran firmalara ön inceleme yapma ve Turquality Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 7 firma Turquality Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda, Turquality/Marka Programı’na dahil olan firmalar, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden hizmet alacaklardır. Bu firmalar; Deloitte, Ernst and Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, KPMG ve Grant Thornton’dan hizmet alabilmektedir.Gelişim Yol Haritası

Gelişim Yol Haritası Destek Limiti Nedir?

Firmalar Gelişim Yol haritası çalışmasının yapılmasını teminen ön inceleme çalışmasını yapan firma hariç yukarıda zikredilen diğer 6 firmayla birlikte çalışmalarını yapar. Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri %50 oranında ve 800.000 Türk Lirasına kadar 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenmektedir.

Yönetim danışmanlığı firması işbirliğiyle yapılan çalışma neticesinde; firmanın mevcut durumunun detaylı analizi yapılmakta ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirlenmektedir. Her marka için ayrı ayrı oluşturulan Gelişim Yol Haritası ile  iyileştirme projeleri destek dönemi içinde gerçekleştirilecek şekilde programlanmaktadır. Dolayısıyla markalaşma stratejisi oluşturulması noktasında firmaya müdahale etmeyip, firmanın konusunda uzman profesyonellerle birlikte kendi markasına özgü stratejisini yaratması imkanı sağlanmaktadır.

Turquality Yönetici Geliştirme Programı Nedir?

Turquality Programı kapsamında yer alan en önemli destek kalemlerinden birisi Yönetici Geliştirme Programı’dır. Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir lisanının oluşturulması, profesyonelliğin ve etkinliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağı yaratılması hedeflenmektedir.

Fonksiyonlarında yürütülen süreç ve sistemlere yönelik ayrıntılı bilgi donanımına sahip olacak şekilde desteklenmesidir. Programda yer alan dersler, Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri öğretim üyeleri ile üniversitelerin eğitim ortakları tarafından verilmektedir.

Programda yer alan eğitim başlıkları, farklı firmalardan ve farklı fonksiyonlardan gelen katılımcıları hızla gelişen bilgi dünyasında, konulardaki son gelişmeleri yakalayabilmeleri, elde ettikleri akademik bilgiyi iş pratikleri ile birleştirebilecekleri bir formasyonda tasarlanmıştır. Farklı fonksiyonlara dair işlenen derslerde katılımcılar her konu başlığı üzerinde, iş süreçlerine yansıtabilecekleri bilgi ve donanıma sahip olacaklar, edindikleri bilgi ve tecrübeleri sağlam bir akademik temel üzerinde kuracaklardır.

Yönetici Geliştirme ProgramıYönetici Geliştirme Programının amacı katılımcıların;

 • Yönetim/Organizasyon
 • Pazarlama/Perakende
 • Operasyon ve Süreç Yönetimi/Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finans/Muhasebe

Başlangıcından bu yana gerek katılımcı değerlendirmeleri, gerekse akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, Turquality Çalışma Grubunun da desteği ile sürekli yenilenen ve gelişen Turquality Yönetici Geliştirme Programı, katılımcıların hem kişisel gelişimlerine hem de kendi firmalarına en yüksek katkıyı sağlayacak biçimde revizelerden geçmiş ve 8. Dönemden itibaren her iş sürecine yönelik ara ödev ve her katılımcı grubunun şirket verileriyle bizzat çalışacağı bir “strateji final çalışması” programa eklenmiştir.

Yönetici Geliştirme Programının Önemi

Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri tarafından atanan akademik danışmanlar eşliğinde, program sürdürülürken başlayan strateji grup çalışmaları, pek çok kurumun vizyon, misyon ve stratejilerine ışık tutmuş; katılımcıların firmalarına doğrudan katkılarını somut kılmıştır. Yönetici Geliştirme Programı’na katılımcı gönderen firmalar, hem çalışan gelişimi açısından, hem de kurumlarına yeni ve yaratıcı bir vizyonu son akademik gelişmeler eşliğinde sağlayarak marka gelişimlerine uzun soluklu bir büyüme atağı ve ivme kazandırmaktadırlar.

Program boyunca sınıf içi etkileşimin yüksek olduğu tartışmalar, vaka analizleri, grup çalışmaları gibi kalıcı öğrenmeye doğrudan katkı sağlayacak pedagojik yaklaşımlar kullanılmakta ve her eğitim sonunda katılımcılardan değerlendirmeler alınmaktadır. Alınan değerlendirmeler ışığında her yıl daha da zenginleşen Yönetici Geliştirme Programı, pek çok saygın MBA ve executive MBA programının içerikleri ile benzer kulvarlarda koşacak bir akademik alt yapıda geliştirilmiş yenilikçi ve yaratıcı bir programdır.

Turquality Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi günlük 7 saatlik oturumlardan oluşan toplamda 44 günlük periyotta, her iş sürecine ait 4 ara ödev ve programın bitiminde katılımcıların üst yönetimlerine sunumlarını yaptıkları ve şirketlerin iş süreçlerine direkt katkıda bulunacak “strateji final çalışması” sunumu ile tamamlanmaktadır. Eğitim, üniversitelerin kendi bünyelerinde tahsis ettiği özel sınıflarda cuma ve cumartesi günleri saat 09:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Turquality Programı Başvurusu ile İlgili Önemli Noktalar

Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir. Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir ve 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir. Buna ek olarak holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.Turquality Programı Başvurusu

Turquality Firma Ön İnceleme Çalışması

Turquality Ön İnceleme Çalışması
Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
Marka Yönetimi ve Marka Performansı
Tedarik Zinciri Yönetimi
Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
Finansal Performans
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kurumsal Yönetim
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Dijitalleşme Yönetimi

Turquality programı ön inceleme başlıklarını şimdi teker teker ele alalım.

1) Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

2) Marka Yönetimi ve Performansı

Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. 

Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için geniş vizyonlu bir yönetim ile marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.

Firma markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık süre içinde yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın yüksek coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır.  Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Firma tarafından sahiplenilmesi, Firmanın üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır.

3) Tedarik Zinciri Yönetimi

Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir.

Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.

4) Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır.

5) Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.

6) Finansal Performans

Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.

7) İnsan Kaynakları Yönetimi

Turquality denetiminden tam puan almak isteyen markaların, trendleri ve en iyi uygulamaları araştırarak şirkete en uygun yapıyı hayata geçirmesi, strateji sahibi olması, süreçlerinin ve görev tanımlarının dokümante edilmiş olması, ve diğer markalara göre fark yaratması gerekmektedir. Bu noktada alanında yetkin yönetim danışmanlığı ve Turquality danışmanlığı firmalarından destek alınması avantaj sağlamaktadır.

Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu uygulamaların yanında insan kaynaklarının iş gücü planlaması ve norm kadrosunun dünya standartları düzeyinde olması büyük artı sağlayacaktır.

8) Kurumsal Yönetim

Şirketlerin stratejik olarak yönlendirilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin politika, süreç ve uygulamaları kapsayan bir sistemdir. Şirkette icranın başı, hukuken şirket işlerinin nihai sorumlusu olan Yönetim Kurulu kurumsal yönetim uygulamalarının da asıl aktörüdür.Şirketin yönlendirilmesinden sorumlu Yönetim Kurulu, şirkete fon sağlayan hissedarlar ve şirketin işlerini yürüten Yönetim arasındaki güç dengelerini kapsar.

Kurumsal yönetim; adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kuruludur. Ticari hayatta bir şirket ile iş ilişkisine girme noktasında en önemli faktör "güvenin tesis edilmesidir."  Kurumsal Yönetim uygulamaları ile yetki ve sorumluluklara açıklık getirilerek, şirketin yönetim sistemine olan güven güçlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim firma yönetiminde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla firma faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak firmanın sürekliliğini hedeflemektedir.

Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.

9) Bilgi Sistemleri Yönetimi

Bilgi sistemleri organizasyon şeması, bilgi güvenliğine yönelik politika ve prosedürler, eğitim materyalleri, denetim raporları ve uygulamaları gerçekleştirilir. BS performans ölçümünde kullanılan performans ölçütlerinin listesi (hedeflenen ve gerçekleşen verileri içerecek şekilde) Turquality ön inceleme kapsamında incelenir.

Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonlarının daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir.

10) Dijitalleşme Yönetimi

Dijitalleşme süreci, bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her operasyonun yeni gelir ve değer üretme olanakları sağlama amacıyla, dijital teknolojilerin günlük hayata entegrasyonudur.

Dolayısıyla dijitalleşme, bir iş modelini değiştirerek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak adına dijital teknolojilerin kullanılarak, dijital bir iş modelini hayata geçirmektir. Dijitalleşmenin günümüzde giderek önem kazanmasının başlıca nedeni, iş sürecini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesidir.

Uluslararası iş dünyasında anlayışlar ile beklentiler yapay zeka, endüstri 4.0, büyük data ve IoT gibi faktörlerin öne çıkmasıyla hızla değişim ve gelişim göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde bir işletme yönetiminin beklentileri 20 sene öncesinden oldukça farklıdır.

Günümüzde artık birçok işletme, operasyonlarının günlük çalışma hacmini artırmak ve verimliliğini geliştirmek adına dijitalleşmeye başvuruyor. Dijitalleşme sayesinde işletmeler aynı zamanda, kaynak yönetimlerini üst seviyeye çıkararak, iş modellerine katkı yaratır. Dijital otomasyon, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak adına işletmenin herhangi bir operasyon sürecinde yürürlüğe konsa da, organizasyonlara daha kapsamlı da uygulanabilir.

Turquality Başvuru Süreci

Turquality Danışmanlık Süreci  

 • Firma ön inceleme çalışmalarının yapılması ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
 • Belirlenen iyileştirme alanları ile ilgili dokümantasyon eksikliklerinin giderilmesi
 • Ön İnceleme Sunumların hazırlanması ve Prova Ön İnceleme Yapılması
 • Prova Ön İnceleme sonrasında belirlenen eksikliklerinin Tamamlanması

Turquality Kapsama Alınma

Turquality doğrultusunda Ön Değerlendirme Çalışması sonrası hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu şirketlere Otomasyon Sistemi üzerinden bildirilir.

Turquality Kapsama Alınma

Değerlendirme sonucunda; kapsama alınma başvurusu reddedilebilir.  Yapılan değerlendirmeler sonucunda, firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için Albert Solino Turquality Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.