Albert Solino Yonetim Danismanligi

Turquality

Turquality Nedir?

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Turquality başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre Turquality veya marka programı kapsamına alınır. Turquality programına kabul edilen firmaların, Turquality’e akredite bir danışmanlık firmasından alacağı danışmanlık hizmet giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY®, bu amaca ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde bu firmaları desteklemeyi hedeflemektedir. Turquality programının süresi (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler.

Turquality ve Marka Programı

Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir. 

 

Turquality ve Marka Programı Ne Demek? Amacı nedir?

 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmada ivmelendirici bir rol oynamak.
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik, eğitim desteği vermek suretiyle insan kaynaklarını güçlendirmek.
 • İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve başarılı olmasını sağlamak.
 • Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak.
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.
turquality

Turquality Destekleri

Belirtilen destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

turquality

Turquality Önemli Noktalar

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.
 • 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.
 • Marka programında aynı anda en fazla 3 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdamı desteklenir.
 • Turquality programı kapsamında aynı anda 5 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, Aşçı/Şef istihdamı desteklenir.

Ön İnceleme Kriterleri

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi