Turquality Hibe Yönetim Danışmanlığı

Turquality Hibe Yönetim Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi
 • Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Yol Göstericiliği
 • Turquality Portal Verilerinin Girişi ve Ara Dönem Raporlarının Hazırlanması

Turquality Hibe Yönetim Danışmanlığı

 

Mevcut Durum Analizi

Danışmanlığımız, öncelikle mevcut durum ve stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;

 • Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmelerin yapılması;
 • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi : Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb.
 • Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Firmanızın yetkilileri ve Albert Solino danışmanlarının bir araya geleceği bu toplantılarda; danışmanlık sürecimizin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve bu sürecin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilecektir. Bunların yanı sıra gerçekleştirilecek değerlendirmeler ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve stratejilerinin anlaşılması sağlanacaktır.

Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi

 • Marka Stratejisi
 • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili yapılmış araştırma ve raporlar
 • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi
 • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik Zinciri, Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi
 • Firmanın bütün ticari operasyonel performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması
 • Şirket içi (yönetim raporlar, ham veriler, vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanmasıdır.

Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Yol Göstericiliği

Bu kapsamda aşağıda belirtmiş olduğumuz konular danışmanlık kapsamımızda bulunmaktadır.

 • Ön onay başvurularının hazırlanması
 • Harcama / Faturalandırma / Ödeme konusunda yol göstericilik
 • Başvuruların takibi
 • Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında sürekli bilgilendirme

Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanma Aşaması

 • Ön onay başvurularının hazırlanması
 • Sözleşme Modelleri hakkında altyapıların hazırlanması
 • Harcama /Faturalandırma/ Ödeme süreçleri hakkında yol göstericilik: Her bir harcama için ayrı ayrı ön onay ve harcama sonrası ödeme başvuru dosyasının İşveren ile beraber hazırlanması
 • Başvuru Takibi: Başvuru takip sürecinin kontrol edilmesi ve bakanlıkça istenilen revizyonların hazırlanması
 • Bilgi Akışı Yönetimi: Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında güncel bilgilerin paylaşılması

 

Portal Verilerinin Girilmesi ve Ara Dönem Raporlarının Hazırlanması

Turquality portal verilerinin girilmesi ve ara dönem raporlarının hazırlanması aşamaları:

 • Firmanızdan gerekli verilerin alınıp Turquality portal verilerinin girişinin sağlanması
 • Sistemden onaylanan harcamalar ve ödeme takvimi takibi
 • Turquality için sunulması gereken yıllık faaliyet raporunun firmanızdan verilerin temin edilerek hazırlanması
 • Turquality Yıllık Denetimleri öncesi Prova Toplantısı ile Denetime Hazırlık Yapma