TURQUALITY DANIŞMANLIĞI

Turquality danışmanlığı hizmetimiz iki ana başlık altında verilmektedir.İlk olarak Turquality'e başvurmak isteyen firmalar için Turquality hazırlık ve kurumsal dönüşüm faaliyetleri alanında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. İkinci olarak ise, halihazırda Turquality veya Marka programında yer alan firmalar için, Turquality desteklerinin maksimum seviyede ve sürdürülebilir olarak alınabilmesi için Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı vermekteyiz.

Turquality Destek Programı

TURQUALITY Nedir

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarını üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Turquality Danışmanlığı başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre firmanın Turquality veya marka programı kapsamına alınması karar verilmektedir. Turquality Danışmanlığı alınması durumunda firmalar kurumsallaşma ve markalaşma olgunluk seviyelerini yükselterek Turquality programına kabul edilme şanslarını artırmaktadırlar.

Turquality Programının Vizyonu ve Misyonu Nedir?

 • 10 yılda 10 Dünya markası yaratmak,
 • Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,
 • Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek,
 • Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak.

Turquality Başvurusu Ön Koşulu Nedir ?

 • Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Yurt dışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az 1 yıl önce Madrid protokolüne üye ülkeler içerisinde yer alan en az birinde başvuruda bulunulacak aynı markanın aynı logo ve isimle tescil edilmiş olması gerekmektedir.
 • Yurtiçi marka tescili, yurtdışı marka tescilinden önce olmalıdır.
 • Marka tescilleri aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Resmi Turquality başvurusunun yapıldığı gün itibariyle geriye dönük son 36 ayın ihracat toplamı 3 Milyon Amerikan Doları olması gerekmektedir. İhracat tanımına doğrudan şirketin yaptığı markalı veya markasız tüm ihracat kalemleri girmektedir. Aynı zamanda ihraç kayıtlı satışlarda ihracat olarak sayılmakta ve ön şartı sağlamaktadır.

Turquality Destekleri ve Başvuru Süreci

Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50  ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve pazar bazlı olarak aşağıdaki 2024 yılında aşağıdaki tablodaki gibi güncellenen limitlere göre 5 yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak süre sınırsız olarak markalar Turquality programında kalabilirler.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları
 • Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis,depo,mağaza,showroom)
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı,Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri
 • Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon
 • Franchising Kapsamında Kira
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri
 • Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

% 50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları
 • Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis,depo,mağaza,showroom)
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı,Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri
 • Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon
 • Franchising Kapsamında Kira
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri
 • Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

Turquality Destek Limitleri

2024 yılında değişen mevzuat doğrultusunda, programın destek limitlerinde gerçekleşen değişiklikler, işletmelerin uluslararası arenada daha da güçlenmesini hedeflemektedir. Değişen rekabet koşulları ve global pazardaki yeni dinamikler göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemeler, Türk firmalarının uluslararası alanda daha fazla büyüme fırsatı yakalamasına olanak tanıması öngörülüyor. Turquality programının sunduğu destek limitlerindeki bu güncellemeler, Türkiye'nin marka değerini ve ihracat potansiyelini daha da artırmayı amaçlayan işletmeler için büyük bir avantaj sunulmaktadır. 

2024 yılı itibarıyla güncellenen destek limitleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

TQ destekleri 2023

Turquality Mevzuatı: Püf Noktalar

Marka ve Turquality Programı kapsamında aşağıda belirtilen hususlar önem taşımaktadır.

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da Madrid Protokolüne üye ülkeler arasından seçilen en az bir hedef pazarda  tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.
 • 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

Turquality Programı Kabulü için Firma İnceleme Kriterleri

2024 yılında da Türkiye'nin iş dünyasında öne çıkmak ve uluslararası arenada rekabet gücünü artırmak isteyen firmalar için, Turquality programının sunduğu fırsatlar büyük önem taşıyor. Turqualiy programına başvurmak isteyen firmaların birçok başlıkta süreçleri incelenmekte ve raporlanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama ve Satış
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetişim
 • Bilgi Sistemleri 
 • Dijitalleşme

 

 Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

 1. Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
 2. Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.
 3. Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.
 4. Ön İnceleme süreci başlatılır.
 5. Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.
 6. Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.
 7. Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.
 8. Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.
 9. Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planı ve Marka Gelişim Yol Haritasını hazırlayıp  Ticaret Bakanlığı’na sunar.Bu aşama kapsamında Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.
 10. Stratejik İş Planı’nın T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 veya 2015/9 (2564 sayılı karar ) sayılı Tebliğler'de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.

Turquality Danışmanlığı Hizmetleri

Turquality Danışmanlığı kapsamında 2 Turquality aşaması için de danışmanlık vermekteyiz:

1) Turquality Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı ( veya Marka Programından Turquality Programına Geçiş Danışmanlığı )

2) Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı

Turquality danışmanlık hizmetlerimizi başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli olmak üzere; Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde başarı ile yürütmekteyiz.

 

Turquality Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda şekillendirdiğimiz Turquality danışmanlık yaklaşımımız 3 ana fazdan oluşmaktadır;

1. Mevcut Durum Analizi

 • Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi,
 • Marka Stratejisi,
 • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili  yapılmış araştırma ve raporlar,
 • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi,
 • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik Ziniciri ( Operasyon Yönetimi ), Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi,
 • Firmanın bütün ticari Operasyon performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması,
 • Şirket içi (yönetim raporlar, ham veriler, vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanmasıdır.

2.Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Albert Solino Turquality danışmanlık proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır.

Oluşturulan Turquality gelişim yol haritasının uygulanması sırasında aşağıdaki süreç izlenecektir;

 • Önceliklendirme
 • Aksiyon Planı Oluşturma
 • Değerlendirme
 • Revizyon

3.Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi   (Turquality Danışmanlığı 3. Aşama)

Aşağıdaki alanlarda Turquality programı kapsamında kurumsal dönüşüm ve yapılandırma faaliyetleri Turquality danışmanlığı kapsamında yürütülür;

 • Turquality için Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Yapılandırması
 • Turquality’e hazırlık amaçlı Marka Yönetimi Danışmanlığı
 • Turquality kapsamında Tedarik Zinciri Yönetim Danışmanlığı ve Yapılandırması
 •  Turquality Yapılandırması amaçlı Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi Danışmanlığı
 • Turquality Programına uyum amaçlı AR-GE Departmanı Yapılandırması
 • Turquality Programına Ön Hazırlık kapsamında Finansal Raporlama Danışmanlığı
 • Turquality Programı Gereksinimleri için İnsan Kaynakları Departmanı Yapılandırması
 • Turquality Programına Giriş için Kurumsal Yönetime Uyum Çalışmaları
 • Turquality Programı Gereksinimleri için Bilgi Sistemleri ve Dijitalleşme Stratejisi Yönetim Danışmanlığı
 • Turquality Programına Hazırlık amaçlı 1 Adet Prova Denetim

Danışman’ın görevi: Yol gösterme, Rehberlik, Turquality açısından gereksinimleri hatırlatma; iyi uygulama örneklerinden bahsetme, projeyi sonuca doğru götürme liderliği + Stratejik Plan, Pazarlama Planı, Marka Stratejisini hazırlama konusunda aktif yer alma

İşveren’in görevi: Tüm dokümanların ( prosedür, talimat, yönerge vb. ) dokümantasyonu ve hazırlanması ( Stratejik Plan, Pazarlama Planı, Marka Stratejisi ) İşveren’in işbirliği ile ağırlıkla Danışman tarafından hazırlanacaktır )

Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı

Turquality İhracat Destekleri Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi
 • Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Yol Göstericiliği
 • Turquality Portal Verilerinin Girişi ve Ara Dönem Raporlarının Hazırlanması

Mevcut Durum Analizi Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığımız, öncelikle mevcut durum ve harcama stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;

 • Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmelerin yapılması;
 • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi : Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb.
 • Mevcut harcama kalemleri, harcama sıklığı, sözleşme - fatura - ödeme yapılarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Yol Göstericiliği

Bu kapsamda aşağıda belirtmiş olduğumuz konular hizmet kapsamımızda bulunmaktadır:

 • Ön onay başvurularının hazırlanması
 • Harcama / Faturalandırma / Ödeme konusunda yol göstericilik
 • İhracat desteği başvurularının takibi
 • Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında sürekli bilgilendirme

Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanma Aşaması

 • Ön onay başvurularının hazırlanması
 • Sözleşme Modelleri hakkında altyapıların hazırlanması
 • Harcama /Faturalandırma/ Ödeme süreçleri hakkında yol göstericilik: Her bir harcama için ayrı ayrı ön onay ve harcama sonrası ödeme başvuru dosyasının İşveren ile beraber hazırlanması
 • Başvuru Takibi: Başvuru takip sürecinin kontrol edilmesi ve bakanlıkça istenilen revizyonların hazırlanması
 • Bilgi Akışı Yönetimi: Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında güncel bilgilerin paylaşılması

 Portal Verilerinin Girilmesi ve Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Turquality portal verilerinin girilmesi ve ara dönem raporlarının hazırlanması aşamaları:

 • Firmanızdan gerekli verilerin alınıp Turquality portal verilerinin girişinin sağlanması
 • Sistemden onaylanan harcamalar ve ödeme takvimi takibi
 • Turquality için sunulması gereken yıllık faaliyet raporunun firmanızdan verilerin temin edilerek hazırlanması
 • Turquality Yıllık Denetimleri öncesi Prova Toplantısı ile Denetime Hazırlık Yapma

Turquality Danışmanlığı Referanslarımızdan Bazıları:

 

İLETİŞİM

Turquality Danışmanlığı

Turquality Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir;
veya
+90 216 606 0642
+90 531 700 4515
numaralı telefonlar üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Albert Solino Danışmanlık