Turquality Danışmanlığı

Turquality Danışmanlığı Hizmetleri

 

TURQUALITY Nedir; Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarını üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Turquality başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre firmanın Turquality veya Marka programı kapsamına alınması karar verilmektedir. Turquality programına kabul edilen firmaların, Turquality’ye akredite bir danışmanlık firmasından alacağı danışmanlık hizmet giderleri % 50 oranında desteklenmektedir. Albert Solino’dan alacağınız danışmanlık hizmetleri Turquality akreditasyonumuz sayesinde % 50 oranında destek kapsamındadır.

 

Turquality Programının Vizyonu: “10 Yılda 10 Dünya markası yaratmak”

 

Turquality Programının Misyonu:

 • Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,
 • Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek,
 • Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak.

 

Turquality Başvurusu Ön Koşulu

 • Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Yurtdışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 

Turquality ve Marka Programı:
Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50  ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 ve üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.
 

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:
Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve 5 yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak ilave 5 yıl süreyle destek süresi 10 yıla artırılabilir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler
 • Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira: Aynı anda azami 50 adet birime kadar
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri: Mağaza başına azami 200.000 $
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kira
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kurulum ve Dekorasyon Giderleri – Birim başına azami 200.000 $
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 5 kişi için
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon: 5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza, aynı mağaza için en fazla 2 yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 200.000 $
 • Franchising Kapsamında Kira: 5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza için mağaza başına azami 100.000 $
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans

 

Turquality Programındaki firmaları görmek için tıklayınız.

 

Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:
% 50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler:  Yıllık en fazla 300.000 $
 • Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira:  Yıllık en fazla 600.000 $
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri: Yıllık en fazla 300.000 $
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Yıllık en fazla 200.000 $
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 3 kişi için, yıllık en fazla 200.000 $
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili: Yıllık en fazla 50.000 $
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler: Yıllık en fazla 50.000 $
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon:Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $
 • Franchising Kapsamında Kira: Mağaza başına en fazla 2 yıl, mağaza başına en fazla 50.000 $
 • Danışmanlık-Yazılım Lisans : Yıllık en fazla 500.000 $

 

Marka Programındaki firmaları görmek için tıklayınız.

 

Püf Noktalar: Marka ve Turquality Kapsamında

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların Mutlaka Türkiye’de Tescilli bir markası ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 Markası desteklenebilir.
 • 1 Marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 Marka desteklenebilir.
 • Marka programında aynı anda en fazla 3 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdamı desteklenir.
 • Turquality programı kapsamında aynı anda 5 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, Aşçı/Şef istihdamı desteklenir.

  

Firma İnceleme Kriterleri

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

 

Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

 1. Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
 2. Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.
 3. Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.
 4. Ön İnceleme süreci başlatılır.
 5. Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.
 6. Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.
 7. Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.
 8. Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.
 9. Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planını hazırlayıp T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sunar.
 10. Stratejik İş Planı’nın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.
 11. Bu aşamanın ardından Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.

Albert Solino Turquality Danışmanlığı

İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda şekillendirdiğimiz danışmanlık yaklaşımımız 3 ana fazdan oluşmaktadır;

 

1. Mevcut Durum Analizi

  • Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi
 •  
  • Marka Stratejisi
 •  
  • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili  yapılmış araştırma ve raporlar
 •  
  • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi
 •  
  • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans, Operasyon Yönetimi, Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi
 •  
  • Firmanın bütün ticari Operasyon performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması
 •  
  • Şirket içi (yönetim raporlar, ham veriler, vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanması

 

2.Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Albert Solino proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır.

Oluşturulan gelişim yol haritasının uygulanması sırasında aşağıdaki süreç izlenecektir;

  • Önceliklendirme
 •  
  • Aksiyon Planı Oluşturma
 •  
  • Değerlendirme
 •  
  • Revizyon

 

3.Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Aşağıdaki alanlarda Turquality programı kapsamında kurumsal döünşüm ve yapılandırma faaliyetleri yürütülür;

  • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 •  
  • Marka Yönetimi ve Marka Performansı
 •  
  • Operasyon Yönetimi
 •  
  • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 •  
  • Ar-Ge / Yeni Ürün Geliştirme
 •  
  • Finansal Raporlar
 •  
  • İnsan Kaynakları Yönetimi   
 •  
  • Kurumsal Yönetim
 •  
  • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 •  
  • Dijitalleşme

 

Danışmanlık sürecimiz ve hizmetlerimiz ile daha detaylı bilgi ve teklif almak için lütfen bizimle iletişime geçin.