TURQUALITY DANIŞMANLIĞI

Turquality Danışmanlığı Hizmetleri

TURQUALITY Nedir:  Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarını üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Turquality Danışmanlığı başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre firmanın Turquality veya marka programı kapsamına alınması karar verilmektedir. Turquality Danışmanlığı alınması durumunda firmalar kurumsallaşma ve markalaşma olgunluk seviyelerini yükselterek Turquality programına kabul edilme şanslarını artırmaktadırlar.

Turquality Programının Vizyonu Nedir ?: “10 Yılda 10 Dünya markası yaratmak”

Turquality Programının Misyonu Nedir?

 • Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,
 • Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek,
 • Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak.

Turquality Başvurusu Ön Koşulu Nedir ?

 • Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Yurt dışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir.
Turquality Danışmanlığı
Turquality Danışmanlığı

Turquality ve Marka Programı:


Turquality programına
başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50  ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve pazar bazlı olarak 5 yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak süre sınırsız olarak markalar Turquality programında kalabilirler.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler
 • Yurt dışı Birim Yer Araştırması, Kira: Aynı anda azami 50 adet birime kadar
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri: Mağaza başına azami 200.000 $’dır.
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kira
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kurulum ve Dekorasyon Giderleri – Birim başına azami 200.000 $’dır.
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 5 kişi içindir.
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon: 5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza, aynı mağaza için en fazla 2 yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 200.000 $’dır.
 • Franchising Kapsamında Kira: 5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza için mağaza başına azami 100.000 $’dır.
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans

Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

% 50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler:  Yıllık en fazla 300.000 $’dır.
 • Yurt Dışı Birim Yer Araştırması, Kira:  Yıllık en fazla 600.000 $’dır.
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri: Yıllık en fazla 300.000 $’dır.
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Yıllık en fazla 200.000 $’dır.
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 3 kişi için, yıllık en fazla 200.000 $’dır.
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili: Yıllık en fazla 50.000 $’dır.
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler: Yıllık en fazla 50.000 $’dır.
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon:Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $’dır.
 • Franchising Kapsamında Kira: Mağaza başına en fazla 2 yıl, mağaza başına en fazla 50.000 $’dır.
 • Danışmanlık-Yazılım Lisans : Yıllık en fazla 500.000 $’dır.

Püf Noktalar: Marka ve Turquality Kapsamında

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da Madrid Protokolüne üye ülkeler arasından seçilen en az bir hedef pazarda  tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.
 • 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.
 • Marka programında aynı anda en fazla 3 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdamı desteklenir.
 • Turquality programı kapsamında aynı anda 5 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, Mühendis, Yazılımcı, Aşçı/Şef istihdamı desteklenir.

  Firma İnceleme Kriterleri

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

 Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

 1. Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
 2. Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.
 3. Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.
 4. Ön İnceleme süreci başlatılır.
 5. Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.
 6. Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.
 7. Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.
 8. Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.
 9. Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planını hazırlayıp  Ticaret Bakanlığı’na sunar.
 10. Stratejik İş Planı’nın T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.
 11. Bu aşamanın ardından Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.

Turquality Danışmanlığı

Turquality Danışmanlığı kapsamında 2 Turquality aşaması için de danışmanlık vermekteyiz:
1) Turquality Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı ( veya Marka Programından Turquality Programına Geçiş Danışmanlığı )
2) Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı

1) Turquality Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda şekillendirdiğimiz Turquality danışmanlık yaklaşımımız 3 ana fazdan oluşmaktadır;

1. Mevcut Durum Analizi

 • Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi,
 • Marka Stratejisi,
 • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili  yapılmış araştırma ve raporlar,
 • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi,
 • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik Ziniciri ( Operasyon Yönetimi ), Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi,
 • Firmanın bütün ticari Operasyon performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması,
 • Şirket içi (yönetim raporlar, ham veriler, vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanmasıdır.

2.Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Albert Solino Turquality danışmanlık proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır.

Oluşturulan Turquality gelişim yol haritasının uygulanması sırasında aşağıdaki süreç izlenecektir;

 • Önceliklendirme
 • Aksiyon Planı Oluşturma
 • Değerlendirme
 • Revizyon

3.Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ( Turquality Danışmanlığı 3. Aşama )

Aşağıdaki alanlarda Turquality programı kapsamında kurumsal dönüşüm ve yapılandırma faaliyetleri Turquality danışmanlığı kapsamında yürütülür;

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

2) Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı

Turquality İhracat Destekleri Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi
 • Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Yol Göstericiliği
 • Turquality Portal Verilerinin Girişi ve Ara Dönem Raporlarının Hazırlanması

Mevcut Durum Analizi

Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığımız, öncelikle mevcut durum ve harcama stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;

 • Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmelerin yapılması;
 • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi : Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb.
 • Mevcut harcama kalemleri, harcama sıklığı, sözleşme - fatura - ödeme yapılarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Yol Göstericiliği

Bu kapsamda aşağıda belirtmiş olduğumuz konular hizmet kapsamımızda bulunmaktadır:

 • Ön onay başvurularının hazırlanması
 • Harcama / Faturalandırma / Ödeme konusunda yol göstericilik
 • İhracat desteği başvurularının takibi
 • Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında sürekli bilgilendirme

Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanma Aşaması

 • Ön onay başvurularının hazırlanması
 • Sözleşme Modelleri hakkında altyapıların hazırlanması
 • Harcama /Faturalandırma/ Ödeme süreçleri hakkında yol göstericilik: Her bir harcama için ayrı ayrı ön onay ve harcama sonrası ödeme başvuru dosyasının İşveren ile beraber hazırlanması
 • Başvuru Takibi: Başvuru takip sürecinin kontrol edilmesi ve bakanlıkça istenilen revizyonların hazırlanması
 • Bilgi Akışı Yönetimi: Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında güncel bilgilerin paylaşılması

 

Portal Verilerinin Girilmesi ve Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Turquality portal verilerinin girilmesi ve ara dönem raporlarının hazırlanması aşamaları:

 • Firmanızdan gerekli verilerin alınıp Turquality portal verilerinin girişinin sağlanması
 • Sistemden onaylanan harcamalar ve ödeme takvimi takibi
 • Turquality için sunulması gereken yıllık faaliyet raporunun firmanızdan verilerin temin edilerek hazırlanması
 • Turquality Yıllık Denetimleri öncesi Prova Toplantısı ile Denetime Hazırlık Yapma

Turquality Danışmanlığı Referanslarımızdan Bazıları:

Turquality Danışmanlığı

Turquality Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık