TÜBİTAK’tan -1511- Akıllı Depolama ve Taşıma Sistemleri Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrının Amacı:

Ülke olarak, bu teknolojik ilerleme içinde yer alabilmek için akıllı depolama ve taşıma sistemleri içinde yer alan bütün alanlarda özgün ve yenilikçi yaklaşımların/sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu amaçla fabrikalarda depolama ve taşıma bölümlerinde verimliliği artırmaya yönelik kullanılmak üzere Otomatik Yönlendirmeli Araçların (OYA, AGV) ve akıllı otomatik depolama/taşıma sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrı Konu ve Kapsam:

Bu çağrı kapsamında fabrikalarda depolama ve taşıma bölümlerinde verimliliği artırmaya yönelik OYA ve/veya akıllı otomatik depolama ve taşıma sistemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Geliştirilecek olan sistem, tasarım ve yazılım olarak yenilikçi özellikler içermelidir. Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Siber Fiziksel Sistemler gibi teknoloji yaklaşımlarına uygun olmalıdır. Otomatik depolama sistemleri ve üretim hatlarıyla entegrasyonu sağlayacak arayüz yazılımlarının, optimizasyon yöntemleri tanımlanarak kullanılabilecek şekilde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

1. OYA için;

· Projeler birden fazla OYA’nın (en az 3 adet) işbirliği içerisinde çalışmasına yönelik kurgulanmalıdır. Bunun yanında, kontrol stratejilerinin ölçeklenebilir şekilde (sonradan OYA eklenebilir yapıda) oluşturulması beklenmektedir. Ölçeklenebilir kontrol algoritmalarının çalışma şartlarına göre optimize edilmesi (optimum görev paylaşımı, optimum yörünge hesabı, minimum enerji tüketimi, trafik yönetimi vb.),

·  Hareket ve manevra kabiliyetinin yüksek olması, esnek üretime yönelik olması, ileri konumlama teknolojilerinin kullanılması (lazer, RFID, ultrasonik vb.), 

·  Değişken zemin (kirlenmiş, yağlanmış, tozlanmış vb.) ve ortam (sıcaklık, nem vb.) şartlarında çalışabilmesi,

·  Yüksek kapasiteli batarya grubu, kamera, sensör, kablosuz haberleşme cihazlarıyla donatılmış olması,

·  Batarya yönetim ve dengeleme özelliklerine sahip olması (şarj birimini kendi kendine bulabilmesi ve şarj edebilmesi),

·  Duran ve hareket eden objeleri yüksek çözünürlükte ve hızlı tanımlayarak güvenli çalışmayı sağlaması,

·  Üretim hatlarıyla entegrasyon sağlayabilmesi (donanımlara ve yazılımlara (ERP(Kurumsal Kaynak Planlama-Enterprise Resource Planning), vb.) uyumlu) ,

·  Uygun navigasyon teknolojilerinin seçilmiş olması,

·  Fosil yakıt kullanan OYA’lar için düşük karbon ayak izi beklenmektedir.

OYA geliştirilmesi hedeflenen projelerde; yüksek konumlama hassasiyetine sahip, dinamik programlama temelli, optimum rota ve stok durumu belirleyebilen algoritmaların geliştirilmesi de beklenmektedir. OYA için gerekli güvenli çalışma standartları göz önünde bulundurulmalıdır.

2. Akıllı Otomatik Depolama ve Taşıma Sistemleri için;

·  En az 1 m/s hıza çıkabilmesi,

·  Taşıma kapasitesine bağlı olarak kabul edilebilir düşük tolerans aralığında çalışabilmesi,

·  Projelerde; dinamik programlama temelli, optimum rota ve stok durumu belirleyebilen algoritmaların geliştirilmesi,

·  Hedef pazarı belirli ve ölçeklenebilir bir prototipin kabul edilebilir ölçülerde geliştirilmesi,

·  Tasarlanacak sistemin modüler özellikte olması,

·  ERP (Kurumsal Kaynak Planlama-Enterprise Resource Planning) ve benzeri programlarla haberleşme alt yapısına sahip olması, 

·  İşlem hatalarının, kabul edilebilir ölçüde olması ve raporlanması,

·  Detaylı tasarım hesapları ile statik ve dinamik analizlerin yapılması,

·  Ölçeklenebilir kontrol algoritmalarının çalışma şartlarına göre optimize edilmesi (optimum görev paylaşımı, optimum yörünge hesabı, minimum enerji tüketimi, trafik yönetimi vb.) beklenmektedir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 24  Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 4.000.000 TL (OYA ile Akıllı Otomatik Depolama ve Taşıma Sistemlerinin her ikisinin birlikte geliştirileceği projeler için)

İşbirliği Yapısı: Proje başvurusu, hedeflenen çıktıyı gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22.02.2019

Çağrı Kapanış Tarihi:  13.03.2019

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haberi, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Başarılarımız

Bugüne kadar 990 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirdiğimizi biliyor muydunuz?

Yönetici Ortak ErdeN Tüzünkan’dan Mesaj

Ar-Ge Merkezi başvuruları, Ar-Ge faaliyetleri yürüten ya da yeni Ar-Ge projeleri başlatmak isteyen firmaların devlet tarafından sağlanan avantajlardan yararlanmasıyla artış göstermektedir.

Albert Solino Danışmanlığa başvurabilirsiniz.

Bizden Haberler

Albert Solino, tecrübeli uluslararası kurumsal finansman ekibiyle şirketinizin yükselen değeri için sizler için hizmet veren uluslararası bir danışmanlık firmasıdır.