5746 sayılı Kanundaki Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması

– Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin – Bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri istisna kapsamındadır.

Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 75. maddeye göre – 5746 sayılı Kanunda belirtilen tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; – Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90ve diğerleri için %80’i – verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu madde ile birlikte, gelir vergisi istisnası sistemi, 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisi stopaj teşviki şeklinde uygulanacaktır.

– Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. – Tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmaz.

11/8/2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tasarım merkezlerinde en az bir yıl süre ile çalışan tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (üniversiteden onaylı aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar dahilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen faaliyetlerle sınırlı olmak üzere, tasarım merkezi dışında geçirilecek sürelerin projelerle doğrudan ilgili olduğu ile tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğunun tevsiki ve sorumluluğu, tasarım merkezi yönetimine aittir.

Başarılarımız

“Türkiye’de kurulu olan 25 kişilik bir Yazılım firmasını, Silikon Vadisi’nde kurulu Albert Solino Corp. Firmamızın hizmetleriyle ABD’ye taşıyıp , şirket kurulumunu gerçekleştirip 5 Demo Day’a katılımını sağladık. Bu sayede, Yazılım alanında ABD’deki ilk 3 müşterisiyle anlaşma aşamasına gelmesini sağladık.”

Yönetici Ortak Erden Tüzünkan’dan Mesaj:

Tasarım Merkezi başvurularını başlatmak isteyen firmaların devlet tarafından sağlanan avantajlardan yararlanmasıyla artış göstermekte.

Bizden Haberler:

Albert Solino tecrübeli uluslararası kurumsal finansman ekibiyle şirketinizin yükselen değeri için sizler için hizmet veren uluslararası bir danışmanlık firmasıdır.

Rakamlarla Albert Solino:

Albert Solino’nun, konusunda uzman danışman ekibiyle ve bugüne kadar yaptığı sayısız başarılı işlerle Türkiye’ nin en önde gelen özel danışmanlık firması olduğunu biliyor muydunuz?

Siz de Albert Solino’nun uzman danışman ekibiyle firmanıza güç katmak için bizimle iletişime geçiniz.

tasarım merkezlerinde mali uygulamalar