Stratejik Planlama

Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

Stratejik Plan Hazırlama Rehberi’ ne giriş yapmadan önce süreci oluşturan fazlarla başlamak en doğrusu olacaktır. İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda şekillendirdiğimiz Stratejik Planlama süreci yaklaşımımız 4 ana fazdan oluşmaktadır.

Stratejik Planlama Süreci Fazları

1) Neredeyiz?

Bu sürece başlanmadan önce birçok doküman, veri ve/veya plan kullanıma hazır durumda olmalıdır:

 • Şirket hedefleri ve stratejileri
 • Finansal tablolar
 • Mevcut işin, ürünler ve operasyonları da içerecek şekilde genel açıklaması
 • Rakipler ile ilgili bilgiler
 • Değerlendirilecek hedef pazarların bir listesi
 • Değerlendirilecek pazarlar ile ilgili bilgiler

2) Nereye Ulaşmak İstiyoruz?

Stratejik Planlama Nereye Ulaşmak İstiyoruz

3) Gitmek İstediğiniz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

 • Faaliyetler ve Projeler

4) Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?

Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

 • İzleme
 • Değerlendirme ve Performans Ölçümü

Stratejik Planlama Performans Ölçümü

ORGANİZASYONEL YAPI

Stratejik Planlama Organizasyonel Yapı

SÜREÇ

 • Stratejik planlar, Strateji Komitesi’nin tavsiyesine göre 3 veya 5 yıllık olacak şekilde kurgulanmalıdır.
 • Stratejiler yapılan çalıştaylar ile planlanmalıdır. Çalıştaylar bütün birimlerin katılması ile gerçekleştirilmelidir.
 • Çalıştay sonucunda firmanın bütün birimlerinin katılımı ile planlanan stratejilere, yine çalıştay ile ulaşılmak istenen hedefler verilmelidir ve hedeflerin göstergeleri ile gerçekleşenlerin uyumu 6 aylık periyotlar ile Strateji Komitesi’nin kendi içerisinde organize ettiği toplantılarda ölçülmelidir.
 • Çalıştay’dan çıkan hedeflere yönelik birim iş planları her birim tarafından kendi bünyesinde hazırlanır ve sonuçları ile bütçeleri takip edilmelidir.
 • Birim iş planları ile ilişkili ve strateji ile uyumlu olan bireysel performans sistemi, ilgili birim yöneticileri ve İnsan Kaynakları koordinasyonu ile yürütülür ve 6 aylık periyotlar ile Strateji Komitesi’ne raporlanmalıdır.

Stratejik Planlama Süreci

 • Yapılan ölçümlerin sonucunda değerlendirmeler yapılmalı, gerekli ise planlarda revizyon yapma tavsiyesi Strateji Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na iletilmelidir.
 • Yönetim Kurulu ilgili aksiyonların alınması için talepleri İcra Kuruluna iletilmelidir, İcra Kurulu’nda alınan kararlar vasıtası ile gerekliyse revizyonlar ya da aksiyonlar alınmalıdır.

Çalıştay Süreci

 • Tüm birimlerin katıldığı çalıştayda; analizler gözden geçirilerek ana strateji oluşturulmalıdır.
 • Ana stratejiye bağlı alt stratejiler tüm birimlerin katkısı ile belirlenmelidir.
 • Belirlenen alt stratejilerin performansını ölçmek için göstergeler atanmalı, hedefler verilmelidir. Ana stratejiye ulaşmak ancak alt stratejilerin başarılarına bağlıdır.Çalıştay Süreci
 • Aksiyonlar birimlerin alt stratejilerin başarıya ulaşması için gerçekleştireceği eylemleri ifade eder. Aksiyonların performansını ölçmek için göstergeleri belirlenmelidir, hedefler atanmalıdır.
 • Alt stratejilerin başarıya ulaşması ancak aksiyonların başarıya ulaşması ile mümkün olacaktır.

Alt Stratejiler

 • Alt stratejiler, göstergelerine atanan hedefler ile performans ölçümüne tabii tutulmalıdır.
 • Göstergelere 5 yıllık hedefler belirlenmelidir, dönemsel olarak değişkenlik gösteren hedeflere ilgili zamanda gerçekleşenleri eklenmeli, mukayese edilerek performans ölçülmelidir.

Stratejik Planlama Alt Stratejiler

Aksiyonlar

 • Aksiyonların göstergelerine atanan hedefler ile performansı ölçülmelidir.
 • Her alt strateji için şirket bünyesindeki birimler alacağı aksiyonları belirlemelidir.

Stratejik Planlama Aksiyon Sayısı

Birimlerin aksiyon dağılımlarını ve ağırlık bazında katkılarının oluşturulması ve takip edilmesi gerekmektedir.

Aksiyonların Alt Stratejiye Katkısı -Ciro Artışı

Stratejik Planlama Aksiyonlar

Alt Strateji’ye hizmet eden birimlerin birim iş planlarında yer alan aksiyonlar, KPI’ları, ağırlıkları ve hangi hedef pazara hitap ettiği takip edilmelidir.

Birimlerin Katkısı

Stratejik Planlama Birimlerin Katkısı

Alt stratejilere birimlerin katkısı ve KPI’ları takip edilmelidir.

Bireysel Performans Sistemi ile Kurumsal Performans Bağlantısı

Bireysel performans sisteminin kurumsal performans sistemiyle ilişkisine gelecek olursak,

 • Çifte kontrol mekanizması ile sistem sürdürülmelidir.
 • Alt stratejilerin başarısı hem her alt stratejinin kendi göstergesine atanmış hedeflerle ölçülürken hem de bağlı aksiyonun göstergelerine atanan hedeflerin performansı ile ölçülmelidir.

Bireysel Performans Sistemi

 • Her aksiyonun başarısı aksiyonun göstergesinin hedefi ile ölçülürken aynı zamanda bireysel performans göstergelerinin hedefleri ile de ölçülmelidir.
 • Alt strateji ve aksiyonların performans ölçümü ve takibini Strateji Komitesi gerçekleştirmelidir.
 • Bireysel performans sisteminin ölçümünü ve takibini birim yöneticisi, bireyin kendisi ve İnsan Kaynakları birimi gerçekleştirebilir.

Stratejik Planlama Örnek AğacıÖrnek Strateji Ağacından bir kesit

Firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek stratejik plan hazırlama rehberi desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir.

Bu doğrultuda stratejik planlama, işletmenin değişen rekabet ortamına ayak uydurması ve fırsatları lehine çevirmesi açısından dinamik bir süreçtir.  

 

Zeynep Ilım Yılmaz 

Danışman | Yönetim Danışmanlığı & Turquality