Stratejik İş Planı Hazırlama Danışmanlığı

Stratejik İş Planı Hazırlama Danışmanlığı Hizmetleri

Firmamızın Kısa, Orta ve Uzun Vadede Ulaşmak istediği hedefler nelerdir?

Bu hedeflere ulaşmak için hangi yollardan gidip hangi aksiyonları planlıyoruz?

Bu aksiyonlar sonunda hedefe ulaşıp ulaşamadığımızı hangi sistem ve kriterler ile ölçeceğiz?

Tüm bu yapı hangi düzende gelişip ilerleyecek?

Stratejik İş Planı Hazırlama Danışmanlığı

 

Global iş hayatında değişim ve değişime uyum sağlamak temel bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde hem Türkiye hem de Global iş dünyasında yaşanan birçok iflas öyküsünün arkasında firmaların yönetimle ilgili almış oldukları stratejik hataların yattığı açıkça görülmektedir. Şirketlerin gelecekleri bugün alınan kararlarla, yapılan yatırımlarla, kaynaklarını nasıl geliştirip kullandıkları ile şekillenmektedir. Uzun vadede şirketinizin nereye gideceğinizi planlamak, şirketinizin enerjisini, maddi ve insan gücünü doğru kullanmak için ise öncelikle şirketin gelecek vizyonun belirlenmesi ve bu vizyona ulaşabilmek için stratejik planlamanın yapılması gerekmektedir. Stratejik iş planlama, iş analizlerimizden yararlanmak ve şirketinizin ücretsiz check up’nı yaptırmak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Stratejik İş Planı Hazırlama Danışmanlığı

Yönetim kararlarınızı, kısa vadeli mali hedeflerin pahasına olsa dahi, uzun vadeli bir felsefeye dayandırın.

Ara vermeden düşünme (hansei) ve sürekli iyileştirme (kaizen) yoluyla bir öğrenme organizasyonu ol.

 Şirketinin güçlü ve zayıf yönlerinin spesifik olarak ortaya konması gerekmektedir. Şirketin güçlü yanları; şirketin sahip olduğu ve pazarda kendisine rekabet avantajı sağlayan kaynakların( Maddi, fiziksel kaynaklar, mülkiyet hakları; patent, faydalı model, marka, telif hakları, logo vb. ve insan kaynağının) ve temel yeterliliklerin belirlenmesidir. Şirketin zayıf yanları; şirkete kısa ve uzun vadede zarara uğratacak yönlerin ortaya konmasıdır. Bunların belirlenmesi için uzman kadromuzla SWOT gibi uluslararası kabul görmüş belli bir takım analizleri uygulamaktayız.

Yapılan analizler sonucunda, müşterimizin aynı sektörde sektör lideri mi olmak, dikey veya yatay büyüme mi sergilemek, organik veya inorganik büyüme tercihinde mi bulunmak gibi konuları belirlemesini ve netleştirmesini sağlıyoruz.
Şirketin kendine has özel değerlerini analiz ederek, netleştiriyoruz.
Müşterimizi rekabetçi piyasa koşullarında öne çıkararak fırsatları, takip ve analiz edebilmesi için uzun vadeli senaryo bazlı planlama, vizyon ve misyon değerlendirmesi yapıyor ve oluşturuyoruz.

Müşterimizin belki kendisinin de samimi olarak dillendiremediği gelecek vizyonunu şekillendiriyoruz.
Birlikte belirlemiş olduğumuz vizyon ve değerlere ulaşmak için gereken kısa, orta ve uzun vadeli şirket stratejisini planlıyoruz. Şirket stratejileri; yeni ürünlerin geliştirilmesini, dağıtım kanallarının oluşturulmasını yahut çeşitlendirilmesini, üretim kapasitesinin arttırılması için makina ve tesis yatırımlarının yapılmasını ve işletme sermayesinin arttırılmasını ve yoğun kapital kullanımın gerektiren stratejiler olabilir.
Şirket stratejisini gerçekleştirmek için hedef iş planlarını, hemen önümüzdeki yılın şirket, bölüm ve takım hedefleri haline getiriyoruz. Somut çıktıları ve başarı kriterlerini netleştirip planları uygulamaya geçiriyoruz.

Albert Solino,uluslararası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin!

Yönetim Danışmanlığı Sayfamızdan Daha Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz