Albert Solino Yonetim Danismanligi

Şirket Birleşme ve Satın Alma (M&A)

Hızla değişen sermaye piyasalarında, şirketler için satın alma ve birleşme rekabette bir adım öne geçmek için vazgeçilmez gündem maddesi haline gelmiştir. Şirketler pazar paylarını arttırmak amacıyla bu yöntemi tercih etmektedirler. Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada hızla artmaktadır.

Bu işlemlerinin hacminde ve sayısında önemli ölçüde artış olmasına karşın, bu işlemlerin büyük çoğunluğu yatırımcılar için beklenen değeri gerçekleştirmekte yeterli olamamaktadır.

Bu durumun birden fazla nedeni vardır. En başta şirketler arası entegrasyon eksikliği yer almaktadır. Şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde kurumlar için büyük değişiklikler söz konusudur. İşlem türleri,finansman ve uygulama modelleri büyük ölçüde değişmektedir. Şirket satın alma ve birleşme sürecinde karşılaşılacak zorlukları aşmak için tecrübe ve teknik bilgi gereklidir.

Danışmanlık yaklaşımımız firmanızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda şekillendirdiğimiz 3 ana fazdan oluşmaktadır.

1.    Stratejik Durum Tespiti:

 • Şirketin  finansal ve operasyonel durumu detaylı bir şekilde incelenir. Bunun yanı sıra Ticari & Piyasa İncelemeleri yapılır.
 
 • Yaklaşık Şirket Değerinin Hesaplanması,
 
 • Birleşme Stratejisinin planlanması,
 
 • Olası Hedef Şirket İçin Analiz Çalışmasının Yapılması.
 

      a. Finansal Analiz
      b. Organizasyon Farklılıklarının Analizi

2.    Müzakere

 • Planlama ve Birleşme: Birleşme ve satın alma müzakerelerinin yürütülmesinde ve şirketin çıkarlarını en iyi şekilde koruyan ortaklık anlaşmasının imzalanmasını sağlayacak stratejinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık verilmesi
 
 • Bütünleşmeyi Planlamak ve Uygulamak
 
 • Nihai fiyat ve ödeme koşulları üzerinde anlaşılması ve ortaklık yapısının belirlenmesi sürecinde danışmanlık


3.    Birleşme ve Satın Alma Süreci

 • Belirlenen maddeler üzerinde her iki tarafında anlaşması,
 
 • Due Diligence,
 
 • Birleşme Stratejisinin oluşturulması,
 
 • Gerekli mercilerden anlaşma için gereken onayların alınmasında destek verilmesi,
 
 • Kesin satış anlaşmasını bitirmeye yönelik hukuksal ve vergi ile ilgili çalışmaların koordine edilmesinde danışmanlık.
 
 • Birleşme ve Satın Alma
 

Albert Solino, uluslararası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır.

 

Şirket Değerleme

Sermaye piyasalarının son yıllarda ki hızlı gelişimi, şirket birleşme ve satın alma ile şirketlerin halka arz olma eğiliminin artmasına, dolayısıyla şirket sahiplerini ve yatırımcıları şirket değerini doğru tespit etme arayışına yöneltmiştir. Şirketinizin değeri nedir ve bu değer nelerden oluşuyor ya da hangilerini kapsıyor”.Şirket değerinizin doğru bir şekilde tespitinin yanında bu değerin yönetimi ve maksimizasyonu da önemli hale gelmiştir. Bu nedenlerden ötürü şirket değerini tespit etmeye ve yönetmeye yönelik birçok yöntem geliştirilmiştir. Şirket Değerleme sürecinde dikkate alınması gereken birçok faktör vardır; bunlar söz konusu şirketin geçmişi ve ileriye dönük tahmini finansal performansı, nakit akışı yaratma kapasitesi, piyasadaki rekabetçi konumu ve yönetim kadrosudur. Değerleme uzmanlarımız ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sağlayabilecek ve sizinle aynı dili konuşabilecek tecrübeye sahiptirler. Yaklaşımımızı aşağıdaki adımları kullanarak en gerçekçi değeri tahmin edecek şekilde düzenlenmiştir:

Neler Yapıyoruz

 • Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması
 
 • Kurumsal finansman strateji ve süreçlerinin genel şirket hedefleriyle uyumlu olup olmadıkları ve etkin bir şekilde uygulanıp uygulanamadıkları değerlendirilerek, doğru kararlar alınmasına ve doğru değerleme yapılmasına yardımcı olmaktayız.
 
 • Potansiyel el değiştirme sonucu oluşabilecek sinerjilerin anlaşılması,
 
 • Dikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması,
 
 • Pazarın ve yatırımcı fikirlerinin anlaşılarak, piyasada gerçekleşmiş benzer satın almalarla kıyaslama yaparak teorik olmayan gerçekçi bir yaklaşım kullanılması,
 
 • SPK, Özelleştirme İdaresi veya diğer yasal hususlar için yapılan çalışmalarda, yasal konulara dikkat edilmesi,
 
 • Şirketinizin değerinin, uluslararası geçerliliği olacak biçimde en gerçekçi ve uygun biçimde belirlenmesi.
 

Şirket değerini hesaplarken, farklı yöntemleri ağırlıklandırıp bir değer aralığı belirleriz. Bu ağırlıklandırmada en etkili unsurlardan biri İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemidir:

 1.  Serbest Nakit Akımlarının Hesaplanması/Belirlenmesi,
 2.  İskonto Oranının Hesaplanması/Belirlenmesi,
 3.  Projeksiyon dönemi boyunca elde edilmesi beklenen serbest nakit akımlarının bugünkü değerlerinin bulunması,
 4.  5 yıllık projeksiyon döneminden sonsuza kadar elde etmesi öngörülen nakit akımlarının toplamını belirlenmesi ve bugünkü değerinin hesaplanması gerekmektedir.
 5.  Şirket Değerine Ulaşılması.
 

Albert Solino,uluslararası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır.

 Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin!