SEKTÖREL İHTİYAÇ ANALİZİ

İhtiyaç Analizi Faaliyeti Adımları

Danışmanlığımız, öncelikle İhtiyaç Analizi Faaliyet Adımları ile başlayacaktır.
   

    Yöntem
 • İhtiyaç Analizi’nin metodolojisi /yönteminin belirlenmesi,
 • Analiz araçlarının belirlenmesi,
 • Sürecin Planlanması, Süreç Analizi ve Değerlendirme,
 • Sektörün makro ölçekte analizi,
 • -Dünya,
 • -AB,
 • -Türkiye,
 • Bölgesel / Yerel analiz,
 • Firma analizi
 • Pazar analizi Strateji Geliştirilmesi,
 • Ortak Vizyonun belirlenmesi,
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi,
 • URGE Faaliyetlerinin önerilmesi,
 • Planlama (Faaliyet Çizelgesi),
 • Performans Kriterlerinin Belirlenmesi,
   Sonuç ve Raporlama
 • Taslak İhtiyaç Analizi Raporunun Paylaşılması,
 • Görüş ve önerilerin alınması,
 • Nihai İhtiyaç Analizi Raporunun oluşturulması,
 • Genel Raporlama.

Strateji, Vizyon ve Hedef Pazar Belirleme Çalıştayı, Firma Ziyaretleri, Firma Anket Çalışmaları, SWOT Çalışması, Beyin Fırtınası, Literatür Araştırmaları, Veri analizi

 

İhtiyaç Analizi Çalışmasında Kullanılacak Analiz Araçları

UR-GE Projesi Kapsamında Yer Alan Firmaların Sektörel Konumu

a. Ürün ve Pazar Bölümlendirilmesi

Rekabet Analizleri

 1. Değer Zinciri Analizi,
 2. Porter 5 Güç Analizi,
 3. SWOT Analizi,
 4. Pazar Eğilimleri Analizi,
 5. Fark (GAP) Analizi.
 

Potansiyel İşbirliklerinin Değerlendirilmesi

 1. Mevcut ve işbirliği geliştirilebilecek kurum ve kuruluşların değerlendirilmesi.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında Kullanılacak Analiz Araçları:PORTER ( ELMAS ) Modeli

Porter’a göre rekabet gücünün belirleyicileri olarak saptanan ana unsurlar şunlardır:

 • Faktör Koşulları,
 • Talep Koşulları,
 • İlgili ve Destekleyici Sektörler,
 • Firma Yapısı, Stratejisi ve Rekabet Durumu.

Faktör (Girdi) Koşulları:

 • Kümelenmenin ana sanayisinin yapısı,
 • Kümelenmenin ana yüklenicilere ve son kullanıcıya olan yakınlığı,
 • Fiziki kümelenme için arazinin varlığı,
 • Avrupa ülkelerine göre iş gücü maliyetleri,
 • Yetişmiş insan gücünün varlığı,
 • Üniversitelere yakınlık,
 • Yatırımın geri dönüş süreci,
 • Kümelenme yan sanayi firmalarının sermaye yapısı,
 • Fiziki alt yapı ihtiyacı,
 • İthal ham madde ihtiyacı,
 • Enerji maliyetleri.

Firma Yapısı, Stratejisi ve Rekabet:

 • Vergiler ve Teşvikler,
 • KOBİ’lerin sayısı,
 • Kümelenmenin fiyat temelli rekabete tepkisi,
 • Yenilikçi firma sayısı,
 • Firmalar arası işbirliği seviyesi,
 • Patent, Marka vb. yenilikçilik göstergeleri.

Talep Koşulları:

 • Coğrafi konum,
 • İç talep,
 • Sektörel stratejik hedefler,
 • Dış talebin değişimi,
 • Sektörün seri üretime yatkın olup olmaması,
 • Sektörel sertifikasyon gereksinimleri,
 • Dış pazar penetrasyon güçlüğü/zorluğu,
 • Tek müşteriye bağımlı olup olmama durumu,
 • Özel ve nitelikli kuralların maliyetleri olumsuz etkilemesidir.

 

İlgili Destekleyici Kuruluşlar:

 • Nitelikli iş gücüne yönelik üniversite işbirliklerinin varlığı,
 • Sektörel öbeklenme, kuruluşlarının varlığı, yetkinliği, aktifliği,
 • İlgili devlet kurumlarının varlığı,
 • Kümelenmenin yardımcı sanayi paydaşlarını destekleyici ana sanayi kuruluşlarının varlığıdır.

 

İhtiyaç Analiz Raporu’nun standart başlıkları:

 • Araştırma Metodolojisi,
 • Sektörel Makro Analiz,
 • Türkiye’de Sektörün Analizi & Sektör Hakkında Genel Özet Bilgi,
 • Hedef Pazar Analizleri ( Ülkeler Bazında Değerlendirme ),
 • Yerel / Bölgesel / Küme Analizi (Elmas Modeli),
 • Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri,
 • Firma Profilleri (Künye) ve Analizleri,
 • Kümenin Sektörlerinde Başarılı Ülke Örnekleri,
 • Önerilen Stratejiler ve Faaliyetler,
 • Proje Performans Kriterleri & Genel Değerlendirme.

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Şirketi Sektörel İhtiyaç Analizi Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçiniz.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi ile ilgili UR-GE Projeleri kapsamında ilgili sektörel kümelenme kapsamında yapılması gereken ihtiyaç analizi çalışmalarını yukarıda belirttiğimiz yöntemlerle yapmaktayız.Ur-Ge projelerinin kapsamı ve urge desteklerinin içeriği hakkında daha detaylı bilgi almak için Ur-Ge Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sektörel İhtiyaç Analizi Danışmanlığı

Sektörel İhtiyaç Analizi Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Direktör

Albert Solino Danışmanlık