ORGANİZASYON VE İK SÜREÇLERİ TASARIMI

Çalışma Yaklaşımımız ve Metodolojimiz

Şirketlerin olgunlaşma fazından operasyonel mükemmellik fazına geçeceği önümüzdeki dönemde, üst ve altyapılarının stratejilerine uygunluk sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğabilmektedir. Albert Solino organizasyon ve İK süreçleri tasarımı danışmanlığı ile bunu başarabilmekteyiz.

Organizasyon ve İK Süreçleri Tasarımı

Aktiviteler

 • Mevcut Süreç ve Akışların Analiz Edilmesi, Yalınlaştırılması, Ortaklaştırılması
 • Verimlilik Artışı Sağlanması
 • Süreç sahiplerinin belirlenmesi
 • Süreç performanslarının ölçülerek, operasyonel verimliliği artıracak faaliyetlerde bulunulması
 • Etkin kaynak kullanımı yolu
 • Mevcut iş süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirme noktalarının tespiti
 • Paydaşlarla gerçekleştirilen toplantılar ile süreç sahiplerinin iyileştirme aşamasına katılımının sağlanması
 • Önde gelen uygulamaların incelenmesi ve ideal süreçlerin tasarlanması
 • Süreç performans ölçüm göstergelerinin paydaş katılımıyla belirlenmesi
 • Süreç dokümantasyonun yapılması ve süreç sahipleri ile paylaşılması
 • Mevcut organizasyon şeması yerine yeni ve efektif bir şemanın oluşturulması
 • Unvan yapısının gözden geçirilerek ve süreçler göz önünde bulundurularak pozisyon görev tanımlarının güncellenmesi

Çıktılar

 • Süreç akış diyagramları
 • Performans ölçüm göstergeleri
 • Organizasyon Şeması
 • Pozisyon Görev Tanımları
 • Pozisyon Yetkinlikleri

Araçlar

 • Albert Solino süreç ve organizasyon tasarım metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı

Nasıl Bir Organizasyon?

Kuvvetler Ayrılığı Yapısı

Kuvvetler ayrılığı yapısının uygulandığı organizasyonlarda Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu ayrı iki yapılanma şeklindedir. İcra Kurulu operasyonların yönetimini üstlenirken, Yönetim Kurulu üst düzey kararlar ve onayları üstlenmektedir. Uygulamada, genellikle İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilmektedir.

Yönetim Kurulu Sorumlulukları

Yönetim Kurulu’nun uygulamadaki büyüklüğü 5-8 üyeden oluşmaktadır. Toplanma sıklığı 1-3 ay arasında değişmektedir.

İcra Kurulu Sorumlulukları
 • Operasyonların politikalara ve mevzuata uygunluğunun sağlanması
 • Şirket kaynaklarının optimum dağıtımının sağlanması
 • Risk yönetimi anlayışıyla şirket operasyonlarının yönetilmesi
 • Şirketin performansının üzerinde uzlaşılan planlara, politikalara ve stratejilere uygunluğunun sağlanması için etkin performans yönetimi mekanizmasının yürütülmesi
 • Şirket için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratılması ve istikrar sağlanması bakış açısıyla operasyonların yönetilmesi

İcra Kurulu’nun uygulamadaki büyüklüğü 7-10 üyeden oluşmaktadır. Toplanması sıklığı genellikle 1-2 ay arasındadır.

Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlığı Birimi

Organizasyon ve İK Süreçleri Tasarımı Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık