OKR DANIŞMANLIĞI

OKR (Hedef ve Anahtar Sonuçlar) özellikle çevik (agile) şirketlerde geçerli olan yenilikçi bir yönetim sistemidir. Hedefler (Objectives) ve Anahtar Sonuçlar (Key Results) takip edildiği bir yönetim metodolojisidir.

Intel kurucu ortağı Andy Grove tarafından icat edilen bu OKR yönetim sistemi günümüzde başta Google ve Facebook olmak üzere Twitter, Linkedin, Oracle gibi kuruluşlar tarafından; hedeflerini tanımlamak, işletme, ekip veya iş gücü düzeyinde uyum sağlamak, ilerlemeyi gözlemlemek ve kuruluş genelinde hedeflerini belirlemek kullanılmaktadır

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar(OKR), şirketin hedeflerini her çalışanın hedefleriyle birleştiren ve uzun vadede net bir odak noktası oluşturan yönetim sistemidir. OKR’ler şirketin gelişimi için itici güç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu, birçok açıdan somut sonuçlar üreten bir yaklaşımdır. Çünkü hem şirkete hem de çalışanlara hedeflerine ulaşmak için motivasyon sağlar. Ayrıca OKR yaklaşımı, ilerlemelerini ölçülebilir sonuçlarla izleme fırsatı sunar.

OKR şirket içinde genel üretkenliği ve çalışan bağlılığını arttırır. Bu, şeffaflık ve paylaşılan başarı kültürünün oluşturulmasına yardımcı olur ve herkesin kuruluşun başarısı arayışında diğerlerinin katkılarını takip etmesine ve desteklemesine yardımcı olur. Tüm bunları birlikte ele aldığımızda, hedef yönetiminde popüler bir yaklaşım olan OKR; çalışanlara, departmanlara ve şirketin stratejilerini şirketlere gerçekleştirmesi için ortak bir çerçeve oluşturmaktadır.

Vizyon ve Misyonunuzu Belirleyin

Şirket olarak vizyonunuzu ve misyonunuzu belirleyin veya gözden geçirin. OKR metodolojisi buna göre şekillenecektir.

Şirket Hedeflerinizi Belirleyin

Şirketinizin OKR’lerini üç aylık veya yıllık olarak Albert Solino ürünü olan Corvisio'nun OKR Modülü ile ile ayarlayabilirsiniz. Hedefler “Sektörümüzdeki en müşteri odhttps://corvisio.com/products/free-okr-software/aklı şirket olmak” gibi daha yüzeysel olmalıdır.

Objectives

Şirket Anahtar Sonuçlarınızı Belirleyin

Temel sonuçlar, geniş kapsamlı hedefinize ulaşıp ulaşamadığınızı gösterecektir. Buna bağlı metrikler SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Gerçekleştirilebilir, İlgili, Zamana Bağlı) olarak belirtilebilir.

Anahtar Sonuçlar

Departmanlarınızın ve Bireylerin Kendi OKR’lerini Ayarlamasına İzin Verin

Şirket çapında OKR’lerinizi belirledikten sonra bu bilgi ve tecrübeye dayanarak çalışanlarınızın ve departmanlarınızın kendi OKR’lerini belirlemesine izin verin. Bunun sayesinde, şirketinizdeki her bir çalışan şirketinizin daha önemli önceliklerini anlar ve katkıda bulunur.

OKR

Her Ay/Çeyrek/Yılda Yeni OKR’ler Belirleyin

OKR’lerinizi ayarladıktan sonra kaydedilen ilerlemeyi ayda en az bir kez olacak şekilde takip etmek çok önemlidir. Şirket OKR’lerinizin genel performansını üç ayda bir değerlendirebilir, yeni OKR’ler belirleyebilirsiniz. Her yıl şirket genelinde en az bir OKR değerlendirmesi yapmak ve gelecek sene için yeni OKR’ler belirlemek iyi bir uygulama olacaktır.

OKR

OKR Metodolojisi Nasıl Çalışır?

OKR

OKR metodolojisi, öncelikleri belirlemek, elde edilen başarıyı belirlemek ve çalışanların bireysel çalışmalarını ve bu çalışanların departmanları tarafından yapılan yolların sonuçlarını ölçmek için önemli bir araçtır. Böylece OKR sayesinde şirketler, stratejilerinin ne ürettiği konusunda harekete geçebilir ve bunları ölçülebilir bir şekilde yapabilirler. Aynı şekilde, şirketlerin çıktıya dayalı bir yaklaşımdan sonuç odaklı bir işe yaklaşımına geçmelerini sağlar.

OKR, nesnel ve anahtar sonuçlardan oluşan bir kısaltmadır. Adından da anlayabileceğiniz gibi, gerçekleştirilecek amacı tanımlayan 4-5 üst düzey hedeflerin bir listesini içerir. Ve bu yönde aşamayı ölçen en fazla 3-5 anahtar sonuç olmalıdır.. Bu hedefleri şirketin iç dinamiklerine ve önceliklerine göre belirlemelisiniz. Her bir anahtar sonucu% 0-100 veya 0 ila 1 arasında bir puanla ölçebilirsiniz.

Hedefler

Şirket olarak uzun vadede neyi başarmak istediğinizin nitel bir tanımıdır. Kısa ama kapsamlı ve etkileyici olması önemlidir.

Anahtar Sonuçlar

Hedeflerinize ulaşmak için belirlediğiniz bir dizi nicel ve ölçülebilir metrikler olarak tanımlanabilir.

OKR Hedefleri Nasıl Tanımlanır?

Her şirket kendi sektör ve sektöründeki pozisyonuna göre birtakım hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmaya çalışır. OKR bu hedeflere ulaşmak için size bir rota belirler.

Doğru hedefleri seçmek en zor adımlardan biridir ve en doğru hedefi seçmek önemlidir. OKR metodolojisinin doğru çalıştığından emin olmak için, ulaşması çok kolay olmayan bir hedef belirlemeniz büyük önem arz eder. Kolayca ulaşılabilen ve ulaşıldığında başarı olarak görülmeyecek basit hedefler belirlemek OKR metodolojisine uygun değildir.

“3 yıl sonra şirket olarak nerede olmalıyız?”

Yukarıdaki sorunun cevabı hedeftir ve bu cevap şirketinize net bir rota çizmelidir.

OKR Anahtar Sonuçlar Nasıl Tanımlanır?

Anahtar sonuçlar, ulaşılmak istenen hedefe giden yolda stratejik ve ölçülebilir kilit yardımcılardır. Anahtar sonuçlar ölçülebilir olduğundan dolayı, süreç boyunca somut gözlemlemeler yapabilirsiniz. Buradaki anahtar bileşen ölçülebilir başarıdır. Ölçülemeyen anahtar sonuçlar OKR metodolojisinin doğru çalışmasını engeller.

“Hedefe Nasıl Ulaşılır?”

Yukarıdaki sorunun cevabı anahtar sonuçları ifade eder. Anahtar sonuçlar istediğiniz yere ulaşmanızı sağlayan yol göstericilerdir. Anahtar sonuçlar, mevcut durumunuzu gösterdiğinden dolayı hedefe ne kadar yakın olduğunuzun bir ölçüsüdür.

ALBERT SOLİNO OKR YAZILIMI

OKR en iyi yönetim araçlarından biri olarak kabul edilir. Nihai hedefiniz ne olursa olsun – performansı artırmak, yeni bir süreç uygulamak veya değişiklik yapmak için, OKR’ler işinize kesinlikle fayda sağlayacaktır. OKR'lerinizi bir yazılım aracılığıyla berlirlemek, ilerlemenizi takip etmek ve bunun tüm şirket tarafından görünebilmesini sağlamak adına Albert Solino ürünü olan Corvisio OKR Yazılımı'nı kullanabilir, bu sayede şirketinizi hedeflediğiniz konuma ulaştırabilirsiniz.

Şirketinizde OKR Yönetim Sistemi'ni uygulamak, OKR Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki formu doldurarak veya +90 216 606 06 42 veya +90 531 700 45 15 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

 

Albert Solino Danışmanlık