Albert Solino

Norm Kadro Analizi ve Danışmanlığı

Norm Kadro Danışmanlığı ile şirketler için en uygun işleyiş planını ve
ideal kadro yapısını ortaya çıkarıyor ve sürecinizi planlıyoruz.

Albert Solino, ‘norm kadro planlaması’ ile sizi ve çalışanlarınızı tanır, mevcut durumun fotoğrafını çekerek çözüme giden “yol haritasını” belirler.

Problemin farkındasınız fakat çözüm yolu çıkmazda mı?
Gelin doğrulanmış kalıcı stratejilerle
şirketinizin işleyişini birlikte güçlendirelim!

Norm Kadro Analizi ile Şirketlere Nasıl Fayda Sağlıyoruz?

Süreç sonunda; Dışarıdan bir bakışla şirketleri detaylı biçimde analiz ediyoruz. Ortaya çıkan sonuçlar ile iç işleyişe verimli çözüm önerileri getiriyoruz.

Norm Kadro Planlaması ve Analizi

Anketler

Beyaz yaka için belirlenen unvanlarla mutabık kalınan aktiviteler ankete dönüştürülerek gönderilecek ve beyana dayalı süre ve sıklık bilgisi girilmesi talep edilecektir. Mavi yaka için veriler, ilgili amirleri ile görüşülerek ve veri analizleri ile toplanacaktır.

Zaman Etütleri

Saat ücretli personelde rutin, tekrar eden işler için uygulanacak yöntemdir. Belirlenen aktiviteler için iş üstünde ölçümleme yapılacak ve sıklık bilgisi veri analizi ya da beyana dayalı olarak alınarak iş yükü hesaplanacaktır.

İç Kıyaslamalar

Birbirlerine benzer süreçler için fabrikalar, iş birimleri ve süreçler bazında kıyaslama çalışmaları yapılacaktır. İyi uygulamaların sanayiler arasında yaygınlaştırılmasını sağlanacak, geliştirilerek tüm birimlere ulaşması hedeflenecektir.

Dış Kıyaslamalar

Birbirine benzer süreç ve faaliyet modeline sahip birimler dış firma kıyaslamaları ile ölçümlenecektir. Bu sayede eksiklikler ve geliştirilebilir yönler ortaya çıkarılacak ve daha verimli bir süre tasarlanacaktır.

Tetikleyiciler/Veri Analizleri

İş yükünü doğrudan etkileyen tetikleyicilerin belirlenip, bu tetikleyicilere dayalı bir model geliştirilerek hesaplama yapılmasıdır. Bu ölçüm yaklaşımı diğer metodolojilerle hibrit olarak kullanılacaktır.

Kabuller

Üretim kısıtları, uzmanlık gerektiren işler ve zorunlu bulunması gereken pozisyonlar için (sağlık vb. yönden olmazsa olmaz pozisyonlar) belirli kabuller esas alınacaktır ve bu stratejide ilerlenilecektir.

Norm kadro danışmanlığı bir işten çıkarma metodu değil; çalışan ve operasyon verimliliğini optimize etmeyi hedefleyen bir strateji sürecidir.

Norm kadro danışmanlığı
Albert Solino Danışmanlık

Norm Kadro Danışmanlığı Yaklaşımımız 1. Faz

Albert Solino olarak birinci fazda mevcut durum analizi gerçekleştiriyoruz. 

Albert Solino Danışmanlık

Norm Kadro Danışmanlığı Yaklaşımımız 2.Faz

İkinci fazda, verilerden elde edilen detaylı analizler sonucunda modelleme kısmına geçerek aşağıdaki soruların şirket veya kurum özelinde cevaplarını tespit ediyoruz:

Ortaya çıkan cevapları analitik verilerle destekleyerek iş modelinin zeminini sağlamlaştırıyoruz; kısa ya da yakın vadeli gelecek stratejilerini danışmanlık desteğimiz ile güçlendiriyoruz. 

norm kadro danışmanlığı

Albert Solino Danışmanlık olarak şirket içi stratejik planınızı güçlendirme hedefinde Norm Kadro Danışmanlığı için işbirliğine hazırız!

Albert Solino Danışmanlık

Norm Kadro Danışmanlığı

Şirketinizin norm kadro analizini gerçekleştirmek istiyorsanız uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Norm Kadro Analizi ve Danışmanlığı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Norm Kadro Analizinin Şirketlere Faydaları

  • Şirketlerin hangi model ve kadro yapısı ile çalışması gerektiği ortaya çıkar. 
  • Mevcuttaki kadroyu gelecek stratejilere ulaştırmada, planlamalar yapmanızı kolaylaştırır.
  • Oluşturulan norm kadro modeli, gelecek süreçlerin yürütülmesinde de kullanabilir.
  • Şirketler kurumsallaşma kapsamında tüm süreçlere dokunan yaklaşımın ilk adımı atılmış olur.

Norm Kadro Danışmanlığı Yaklaşımımız

  • Norm kadroya ilişkin bütün çalışanların hangi işlere ne kadar zaman ayırdığını tespit ediyoruz.
  • Çalışanların aktiviteleri tekrarlama sıklıklarını analiz ediyoruz.
  • Çalışanlar ile toplantı gerçekleştiriyoruz, gerekiyorsa anket çalışmaları yapıyoruz.
  • Norm kadro hesaplamasında kullanılacak parametreleri netleştiriyoruz.