Muhasebe Danışmanlığı

Müşterilerimizin finansal ve yönetsel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için, aşağıda detayları belirtilen hizmetleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri kapsamında sunmaktayız.

Muhasebe ve Finansal Destek Hizmetlerimiz:
Bu başlık altında, farklı ölçek ve sektörlerdeki ve gelişme aşamasındaki müşterilerimize:

• Türk vergi mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması,
• Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve muhasebe kayıtlarının kontrolünün sağlanması,
• Muhasebe ve finans ile ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması yönünde danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Muhasebe ve finansal destek hizmetlerimiz aşağıdaki çalışmaları da kapsamaktadır:

• Muhasebe yazılımının kurulumu esnasında şirkete özel hesap planının oluşturulması, bilgi aktarımı ve ilgili yazılımın muhasebe yönünden test edilmesi,
• Denetim ve benzeri süreçlerde finansal verilerin denetçilere sunulması konusunda müşterilerimize destek olunması,
• Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin teminidir.