TURQUALITY-MARKA PROGRAMI KAPSAMINDAKİ FİRMALAR

2006/4 sayılı tebliğ kapsamında turquality kapsamındaki firmalar olan 162 firmanın 173 markası TURQUALITY Destek Programı’nda, 86 firmanın 86 markası Marka Destek Programı’ndan faydalanmaktadır. 2015/9 sayılı karar kapsamında 13 firmanın 13 markası TURQUALITY Destekleri Programında, 8 firmanın 8 markası, Turquality destek türleri 'nden Marka Destek Programı doğrultusunda faydalanmaktadır.

Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar

[table id=13 /]


Turquality
programına başvuru öncesinde üst yönetimle görüşülerek firmanın mevcut yapısının ve durumunun “Turquality Ön Değerlendirme” kriterlerine göre analiz edilmesi.Turquality Danışmanlığı:

  • Turquality Ön Hazırlık Çalıştayında, Turquality programı “Firma Ön Değerlendirme Setinin” doldurulup, analiz edilerek firmaya sunulması
  • Turquality programının denetleyeceği kriterler için firmanın düzenlemesi gerektiği alanların   belirlenmesi danışmanlığı ve firmaya bu alanlarda yol gösterilmesi
  • Turquality başvuru formlarının hazırlanması ve başvurunun yapılması
  • “Denetleme Komitesi Ziyareti” öncesi firmanın görüşmeye hazırlanması
  • “Denetleme Komitesi Ziyareti”  sırasında firma ile birlikte görüşmede bulunulması
  •  Ön Kabul ile beraber Stratejik İş Planı Hazırlanmasına Firma tarafında Danışmanlık

Turquality danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için Albert Solino Danışmanlık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı