Maliyet Azaltma Hizmetleri

İşletme giderlerinin doğru hesap dağıtım anahtarlarıyla gerçekçi ve olması gerektiği biçimde bir yapı kurguluyoruz. Kurgulama yaparken de fazla maliyetlerin nerede oluştuğu, finansal ve operasyonel anlamda maliyet avantajı yakalanabilecek yerleri karar vericilere gösteriyoruz.

Maliyet, bir işletmenin sattığı malı veya hizmeti elde etmek ve satışını gerçekleştirmek için katlandığı giderlerdir. Her maliyet bir harcama iken, her harcama maliyet demek değildir. Bu anlamda, maliyet süreçleri yönetimi stratejik kararlar olarak nitelendirilebilir.

Firma işleyişinizin, ilk adımı olan üretim ya da hizmet süreçlerinize girdi sağlayan satınalma noktasından başlayarak, ürün-hizmet üretim giderleri, pazarlama-satış-dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri, sabit ve değişken maliyetler başlıkları altındaki tüm kalemlerin analizi ile başlayan sürecimiz, ortaya çıkan rasyoların raporlanması, hızlı kazanım önerileri ve sektör ortalamaları karşılaştırmaları ile devam etmektedir.

Daha detayda tüm bu gider kalemlerine maliyet azaltıcı uygulama önerileri ve uygulamaların takibi konusunda süreç sürdürülmektedir. Verimi artıran ve maliyeti düşüren uygulamaların firmanıza adapte edilmesi, metodolojimizin en önemli noktası olarak öne çıkmaktadır.

Firmanızın Maliyet Azaltma Çalışmalarına Neden İhtiyacı Var?

Günümüzde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için satışlarını arttırmalarının yanı sıra maliyetlerini de etkin bir şekilde kontrol altında tutması gerekmektedir.

Maliyet azaltma, firmaların stratejik iş planı ile bütçe arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Firmanın ana stratejisine uygun olarak gerçekleştireceği hedefler ve bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.

Maliyet Azaltma Çalışmalarının Firmalara Faydaları Nelerdir?

 • Firmanızın rekabet gücünü arttırarak, piyasada, satış rakamlarında, maliyet yaratan süreçlerinizde iyileşmeler gerçekleşmektedir.
 • Firma kar oranının doğru şekilde hesaplanmasını ve kar artışı sağlamaktadır.
 • Genel üretim giderlerini en aza indirgeyerek, etkin ve yalın yönetim sağlamaktadır.
 • Değişken maliyetlerin toplam maliyetteki oranını saptayarak, değişken maliyetler daha kontrol edilebilir ve tahminlenebilir hale gelmektedir.
 • Firmanızda ürün, hizmet ve müşteri segmentasyonuna göre maliyet hesabı yapılarak, faaliyetlerin daha kolay yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlamaktadır.
 • Giderlerin kontrolünü ve kalite standardını korumak koşulu ile olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemleri geliştirilir.
 • Olağan ve konjonktürel dalgalanmalar esnasında da yöneticilere maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir analizler sunulmasını sağlamaktadır.

Gerçek Maliyeti Bilmek Kurumunuza Neler Kazandırır?

 • Karlı ürünleri ayırt etmeyi,
 • Başa baş noktasını belirlemeyi,
 • Farklı seçenekleri kıyaslamayı,
 • Maliyet azaltma fırsatlarını görebilmeyi,
 • Gerçekçi bir plan hazırlamayı,
 • Stratejik karar sürecini geliştirmeyi sağlar.

Genel Yönetim Giderleri

Genel Yönetim Giderleri: Bir kurumun yönetim faaliyetleri, kurum politikası, organizasyon, kadro yapısı, kurum hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderlerini içermektedir.

Üretim ve hizmet firmaları özelinde genel yönetim giderlerinde benzerlikler ve farklılıklar görülebilmektedir. Bu özelliklerin tamamı Genel Yönetim Giderleri kalemlerinde maliyet olarak sürdürülür. Onlarca kalem maliyet, onlarca maliyet azaltıcı faaliyet anlamına gelmektedir. Organizasyonunuz ne kadar büyük olursa olsun en büyük maliyet azaltıcı çalışmalar Genel Yönetim Giderleri için yapılabilmektedir.

Tüm firma yapılanmasının dokunduğu bu nokta, süreç ve gider analizleri sonrasında optimize edilmelidir.

Maliyet Azaltma Hizmeti

Çalışma Yaklaşımımız ve Metodolojimiz

1) Mevcut Durum Analizi

 • Kapsamlı bir maliyet azaltma analizini tamamlamak için gerekli bilgilerin toplanması,
 • Maliyet modelinin ve maliyeti oluşturan unsurların detaylı analizi,
 • Tüm süreçlerin bütünsel bir bakış açısıyla taraması yapılarak kurum yapısının ortaya çıkarılması.

2) Finansal Analizlerin Yapılması

 • Şirketin maliyet yükünün tespiti,
 • Şirketin stratejik planları doğrultusunda belirlediği hedeflerine finansal açıdan yaklaşım,
 • İşletme varlıklarını yönetebilmesi için iyi uygulamaların şirket kültürüne adaptasyonu.

3) Gider ve Süreç Analizlerinin Yapılması

 • Pazarlama + Reklam Giderleri
 • Üretim + Satınalma Giderleri
 • Satıcı Hizmetleri Ücretleri
 • Personel giderleri
 • Sigorta masrafları
 • İnsan Kaynakları Yönetim Maliyetleri
 • Finans + Muhasebe Maliyetleri
 • Ticari Mülk ve Kiracı Geliştirme Maliyetleri
 • Atık ve Geri Dönüşüm Maliyetleri
 • Diğer sabit ve değişken maliyetler
 • Ar-Ge Maliyetleri vb.

analizlerinin yapılması.

4) Yol Haritası ve Projelerin Belirlenmesi

 • Organizasyon yapısının ve masraf merkezlerinin değerlendirilmesi,
 • Tedarik zinciri/operasyon stratejisinin oluşturulması,
 • Üretim, pazarlama, satış, dağıtım genel yönetim, finansman, Ar-Ge giderlerinin ayrıştırılması,
 • Maliyet düşürme odaklarının tespit edilmesi,
 • Maliyet düşürme eylem planının oluşturulması.

5) Maliyet Optimizasyon Çalışmalarının Yapılması

 • Kayıpların maliyet diline çevrilmesi ve Kayıp-Maliyet matrisinin hazırlanması,
 • Maliyet azaltma teknik ve yöntemlerinin oluşturulması,
 • Maliyet azaltmaya yönelik iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması.

Maliyet Azaltma Hizmetleri Proje Kapsamı

Aktiviteler

 • Maliyet modelinin ve maliyeti oluşturan unsurların detaylı analizi
 • Şirketin maliyet yükünün tespiti
 • Detaylı gider ve süreç analizlerinin yapılması
 • Organizasyon yapısının ve masraf merkezlerinin değerlendirilmesi
 • Maliyet düşürme alanlarının tespit edilmesi
 • Maliyet düşürme eylem planının oluşturulması
 • Maliyet azaltmaya yönelik iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

Çıktılar

 • Maliyet optimizasyonu değerlendirme raporu (kıyaslama çalışmaları, analiz sonuçları, iyileştirme önerileri )
 • Maliyet optimizasyonu inisiyatifleri için uygulama yol haritası
 • Planlanan projelerin gerçekleştirilmesine yönelik değişim yönetimi desteği

Araçlar

 • Albert Solino kıyaslama (Benchmark) veritabanı
 • Albert Solino veri toplama şablonları
 • Küresel ve yerel en iyi uygulamalar

Maliyet Azaltma Hizmetleri

Maliyet Azaltma Hizmetleri konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Yönetim Danışmanlığı Takım Lideri

Albert Solino Danışmanlık