KURUMSALLAŞMA NEDİR?

Kurumsallaşma Nedir? Kurumsallaşma sistem haline gelebilmektir. Her sistemde olduğu gibi, şirketlerde de sistemin parçalarının, rollerinin ve görevlerinin belirlenmiş olması ve sistemin kendi bütünlüğü içinde işleyebilmesi gerekir.

Kurumsallaşma;
 • Amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturulması; 
 • İş ve görev tanımlarının yazılması;
 • İç yönetmeliklerin oluşturulması; 
 • Yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesidir. 

Kurumsallaşma danışmanlığı

Kurumsallaşma, kısaca, kurumlarda operasyonel işlerin daha doğru, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesini amaçlar. Kurumsallaşma, strateji, değerler ve ilkeler, politika ve prosedürler, net görev tanımları, amaca uygun organizasyon yapısı, bilgi işlem altyapısı, iş akışları ile ilgili yetki ve sorumlulukların tespiti gibi temel unsurların etkileşim içinde olduğu bir süreçtir.

Kurumsallaşma, en yalın anlatımla, konu ne olursa olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim olmasıdır. Diğer bir deyişle

 • İş ile insan, 
 • İş ile teknoloji ve 
 • Teknoloji ile insan arasındaki her türlü ilişkinin tanımlanması ve bunlara düzen getirilmesi olarak görmek mümkündür. 

Kısacası Kurumsallaşma, İş-İnsan- Teknoloji faktörlerini birleştiren, ENTEGRE eden bir kurum yönetim sistemidir. Günümüz dünyasında, Bilgi teknolojileri ile desteklenmeyen hiçbir kurumsallaşma çalışması kurumlar için sürdürülebilir bir değer yaratamaz.

Bilgi teknolojileri destekli yeni nesil kurumsallaşma projeleri, İş Yapısı’nı şu 3 bacak üzerine inşaa etmelidir:

 • Ölçülebilir
 • Yönetilebilir
 • Sürdürülebilir 

Uluslararası bir yapıyı hedefleyen, çoklu pazarlara hitap eden firmalar da; verinin en önemli değer olarak ortaya çıktığı günümüzde “Kurumsallaşma nedir ?” sorusuna şu yanıtları vermeye başlamışlardır:

 1. Kayıt Birliği 
 2. Veri Analizi 
 3. Yönetimsel Göstergeler Üzerinden Karar
 4. İyileştirme Hedefleri  
 5. Yönetsel Takip
 6. Sonuçlarla Yönetim
 7. Rekabet ile Karşılaştırma
 8. Yeni Hedefler Koyma
 9. Başarıyı Yeni Zeminlere Taşıma

Albert Solino Kurumsallaşma Danışmanlığı ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.