Kartal Halı

Kartal Halı olarak “Sanat Halı” markamızın Turquality Programına dâhil olması için Albert Solino Danışmanlık firması ile çalıştık. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın sonucu olarak Turquality üst programına doğrudan dâhil olduk. Bu çalışmalar sırasında Albert Solino ekibinden bizlere Sayın Erden Tüzünkan, Ömer Hantal ve Gökçe Pala yardımcı oldular. Albert Solino’nun özverili ve disiplinli çalışmasından çok memnun kaldık. Her şeyden önce yaklaşımları çok sonuç odaklı ve yapıcı idi. Bize, sürekli süreçlerimizi nasıl iyileştirebileceğimize dair somut önerilerle geldiler. Önerilerinin aksiyona geçirilmesi aşamasında iyi uygulama örneklerinden verdikleri pratik uygulamalarla bize rehberlik ettiler. Geçmişten gelen bazı şirketiçi iyileşme projelerimizi , yapılanları ve mevcut durumumuzu iyi anlayarak Sanat Halı’ya uygun ve Turquality’nin beklentileriyle uyumlu bize özgü bir elbise diktiler.
Bunun yanı sıra , Albert Solino’nun en büyük fark yarattığı alanların birini de Denetim Sürecine Hazırlık ve Prova Denetimler olarak görüyorum. Gerçek denetimle birebir benzeşen 2 ayrı Prova Denetim gerçekleştirdiler.
Bu denetimler sayesinde, hem sahadaki eksikliklerimizi görmüş olduk; hem de elimizdeki malzemeyi denetçilere en etkin ve akıcı biçimde nasıl sunabileceğimizi bizzat yaşayarak Albert Solino sayesinde anlamış olduk. Bu konuda Albert Solino’nun 20’den fazla Turquality projesi ve denetimi tecrübesinin olması bize de çok olumlu yönde yansıdı. Denetçilerin ne sorup, nereye dikkat edeceklerini çok iyi özümsediklerinden ötürü biz de uygulama ve işleyişimizi anlatırken bu hususlara dikkat ederek anlattık; sonuçta başarıya ulaştık.
Albert Solino’nun hem Yönetim Danışmanlığı ile bize kattığı uygulamalar hem de sonuç odaklı denetime hazırlık süreci sayesinde beklentilerimizi de aşarak doğrudan Turquality programına dahil olduk. Bu noktada, Turquality’nin 10 ayrı değerlendirme başlığından 5’inde 10 seviyeli değerlendirme sistemi üzerinden en yüksek seviye olan 10. Seviye’de değerlendirilmemizde de Albert Solino’nun ve şirketiçi Turquality ekibimizin katkısının yadsınamaz olduğunu düşünüyorum. Albert Solino’nun özellikle Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, Marka Yönetimi, Kurumsal Yönetim ve Tedarik Zinciri Yönetiminde çözüm önerileri, önerdiği uygulamalar, planlar ve raporlar ile bize ciddi artı değer kattığını düşünüyorum.
Kartal Halı olarak, Albert Solino ile yeni oluşacak projelerde tekrar çalışılabileceğini düşünüyor ve Turquality programı ile ilgili süreçlerde danışmanlık arayışında olan firmaların; Albert Solino firmasından danışmanlık almaları halinde başarıya daha yakın olacaklarını düşünüyoruz.