Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Planı

Kurumların ve çalışanların hedefleri arasındaki uyumun bulunması, başarıya giden yol için çok önemlidir. Çalışanların bireysel gelişim hedeflerinin olması, onları gelişim adına motive edeceği gibi, bu gelişim kuruma da pozitif yansıyacaktır. Kariyer yönetimi ve yedekleme planı danışmanlığı kurum ve çalışanların arasındaki uyumluluğu sağlar.

 • Çalışanlar İçin Bireysel Gelişim Hedefleri Belirlenmesi
 • Bireysel Gelişim Hedeflerinin Kurum Hedeflerine Hizmet Etmesi
 • Çalışanların Kariyer Planlamalarının Gerçekleştirilmesi
 • Kritik Pozisyonların Tespiti ve Yedekleme Planının Oluşturulması
 • Kurum Başarısının Yükseltilmesi

Belirlediğimiz metodoloji ile tüm kariyer planlama ve yedekleme çalışmaları için danışmanlık hizmetleri vererek müşterilerimizin işlerine değer katıyoruz.

Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Planı

Aktivite
 • Tüm fonksiyonlar için kariyer basamaklarının ve kriterlerinin belirlenmesi
 • Yedeklenecek pozisyonlarla birlikte, yedekleme kriterleri ve planının diğer İK süreçleri ile uyumlu şekilde belirlenmesi
 • Liderlik pozisyonlarının ve kilit pozisyonların yedeklenme sürecinin, yöntemlerin kararlaştırılması
 • Kariyer planlama kriterlerinin ve bu kriterler referans alınarak kariyer planının belirlenmesi
 • Kariyer haritalamasının yapılması
 • Yedekleme planı ve organizasyonunun tespiti
 • Müdür, yönetici veya üst yöneticiler ile yapılan gelişimlerin gözden geçirmeleri
 • Eğitim planlama ile sunulan kariyer destek içerikleri
 • İş ve kariyer tecrübelerini kapsamı içine alan çeşitli gelişim programlarının oluşturulması
Çıktılar
 • Yedekleme planı ve organizasyonu
 • Kariyer planları
Araçlar
 • Albert Solino kariyer planlama ve yedekleme metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı