Albert Solino

İşe Alım Danışmanlığı

Albert Solino olarak uçtan uca İşe Alım Danışmanlığı hizmetlerimizle şirketlerin tüm İK rekabet avantajı elde etmesini hedefliyoruz.

 

Albert Solino Danışmanlık, Stratejik İnsan Kaynakları ve İşe Alım Danışmanlığı ile pazardaki derin bilgi birikimi dahilinde, şirketlerin ihtiyaç duyduğu yetenekleri bulma ve konumlandırma noktasında üstün kalite ve yetkinlikle hizmet veriyoruz.

İşe Alım Danışmanlığı hizmetimiz ile ilgili tüm merak ettiklerinizi uzman danışmanlarımızla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Neden İşe Alım Danışmanlığı?

Doğru Yetenekleri Bulmada Kolaylık

Günümüz iş dünyasında, büyüyen şirketler doğru yetenekleri bulma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Firmaların kilit pozisyonlar dahilinde yeni ekip üyelerini hızlı bir şekilde tanımlamalarını ve işe almaları çok yönlü olarak analiz edilmesi gereken bir süreçtir. Albert Solino, şirketlerin doğru İnsan Kaynakları politikası dahilinde bir işe alım stratejisi sağlayarak fırsatları sizin için değerlendirir.

Kolay ve Hızlı İlerleyen İşe Alım Süreci

Yeni çalışanların işe alınması süreci, kuruluşlar için maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olabilmektedir. İşe alım süreçlerinde kurum içerisinde önemli kaynaklar kullanılmakta olup şirketlere sınırlı garanti sağlamaktadır. İşverenler, mevcut işleyişlerini doğru şekilde yönetebilecek ve şirketlerine değer katabilecek yetenekleri istihdam etme eğilimindedir. İşe Alım Danışmanlığı ile bu süreci daha da hızlandırabilirsiniz.

Verimli Zaman Kullanımı ve Uygun Maliyet

Günümüz global piyasasında şirketlerin çoğu işe alım stratejileri konusunda İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında İşe Alım süreçlerinde uzman desteğine ihtiyaç duymaktadır. Yeteneği tanımlamak ve çekmek, şartları optimize etmek adına İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmeti almak zaman ve maliyet açısından firmalara önemli ölçüde fayda sağlamakla birlikte gelişimlerini desteklemektedir.

İş Gücü Piyasasında Analiz

Piyasa analizi, günümüz iş hacminde önemli bir rol oynamaktadır. Sektörün ihtiyaçlaı, stratejileri ve süreçlerin işleyişi aranan personelin yetkinlikleri ile paralel ilerlediği takdirde başarıya ulaşmak daha hızlı ve verimli hale gelir. Albert Solino olarak firmaların kilit pozisyonlar dahilinde; yeni yeteneklere ulaşmalarını, kritik pozisyonların gerektirdiği yetkinliklere sahip adayla eşleştirme süreçlerini daha verimli hale getiriyoruz.

Albert Solino olarak; istihdam hizmetinin yanı sıra, danışan firmalarımızı işgücü piyasası trendleri açısından güncel kalmaları için desteklemekte ve İK stratejilerini geliştirmek için danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

İşveren-Aday Arası Köprü

İşe Alım Danışmanlığı hizmeti almanın başlıca faydası; hem nitelikli personel arayan işveren firmalarla hem de kariyer fırsatı arayışında olan profesyonellerle eş zamanlı olarak iş birliği içerisinde olmaktır. Bu nedenle danışman firma piyasada uçtan uca tüm insan kaynakları süreçlerinde geniş bilgi sahibi ve işveren-aday arasında köprü olacak şekilde konumlanmış durumdadır.

Aday Seçme ve Değerlendirme Know-How’ı

İşe alım danışmanlarının aday seçme ve değerlendirme konusundaki know-how seviyesi bu süreçte en önemli değer etkenlerindendir. Sektörde kimin iş aradığı, ne kadar yetenekli olduğu ve ücret skalaları gibi noktaların İşe alım danışmanı tarafından biliniyor olması son derece önemlidir.

İdeal Adayı Bulma

İşveren firma pozisyon oluşturup, rol ve kriterleri belirledikten sonra, İnsan Kaynakları hizmeti sağlayan danışman firma pozisyon için uygun adayı bulma noktasındaki otorite niteliğindedir. 'İdeal aday' genellikle aktif olarak yeni bir iş arayışında olmayan ancak doğru fırsatın kendini gösterdiği noktada bu iş fırsatını değerlendirip kariyer rotasına dahil etmeye açık olan adaydır. Bu noktada işe alım danışmanlığı hizmeti almanın faydası, danışmanın firmanın güçlü network’ü ve doğru nitelikteki adayı hangi mecrada bulacağı noktasında bir strateji geliştirmiş olmasıdır.

Pozisyonların İşgücü Piyasasında Tanıtılması

Bazen işveren firma boş pozisyonları kariyer mecralarında yayınladıklarında gerekli kalibrede başvuru alamamaktadır. Niş becerilere sahip tecrübeli bir aday arayışı aramakta olup aranan niteliklerle uyumlu olmayan özgeçmişler aday havuzunda toplanmaktadır. Bu durum çoğu zaman ilgili pozisyonun ve işveren markasının pazarlanması noktasındaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Bu eksiklik, yüksek kalibreye sahip iş gücünün ilgili pozisyon ilanını görmemesine sebep olmaktadır.

İlgili Adayların İlgili Pozisyonlara Yönlendirilmesi

İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmeti veren firmalar bu pozisyonu online mecralarda stratejik şekilde tanıtılmasının yanı sıra iş tanımına uyan yeteneklere çeşitli kanallarla direkt ulaşabilirler. Geçmişte istihdam olanağı sağladıkları profesyonel yeteneklerle doğrudan temas kurabilir ve bu potansiyel adayları ilgili pozisyonlara yönlendirebilir. İşveren markası stratejisinin ve ilgili pozisyonun doğru şekilde tanıtılması sonrasında, aktif olarak iş arayışında olmayan profesyonel yetenekler tarafından bu iş fırsatı cezbedici olabilmektedir.

Kapsamlı Sektörel Bilgi Seviyesi

İşe alım süreçlerinde İnsan Kaynakları Danışmanlığından faydalanmanın en önemli getirilerinden bir diğeri ise danışman firmanın tüm sektörlere yönelik; finans, teknoloji, insan kaynakları, stratejik planlama, tedarik zinciri yönetimi, bütçe vb. gibi süreçlerde yönelik geniş bilgi kaynaklarının olmasıdır.

Mülakat Sürecinde Zaman ve Maliyetten Tasarruf

Mülakat süreçlerinin İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmeti veren işe alım uzmanları tarafından yapılması zaman ve maliyet açısından işveren firmaya fayda sağlamaktadır. İşe alım uzmanı tarafından öncelikle, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve kriterler dahilinde, ön tarama ve eleme işlemi gerçekleştirilir. Bu tarama sonucunda oluşan shortlist dahilindeki adaylarla ilgili ön görüşmeler ve araştırmalar sonrası daha geniş bilgi edinilir ve sürece uygun olmayan adaylar delist edilir.

Detaylı ve Kapsamlı Aday Değerlendirme Süreci

Mülakat aşamasına geçildiğinde ilgili pozisyonun gerektirdiği modelde mülakat teknikleri belirlenir. İşe alım danışmanı tarafından pozisyonla uyumlu yetkinlik kriterleri ve karakter özellikleri dahilinde envanterler uygulanarak aday değerlendirme süreci devam eder.

Tüm Mülakat Sürecinde Destek

İşveren firmanın İK departmanına iş yükü oluşturmadan işe alım danışmanı tarafından tecrübe ve referans kontrolü gerçekleştirilir. Ayrıca işe alım danışmanlığı kapsamında, olumlu değerlendirilen adayların işveren firma ile gerçekleştireceği son mülakat turlarında değerlendirme soruları ve kriterleri noktasında yönlendirme sağlanır.

Geniş Bilgi ve Aday Ağı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı almanın bir diğer faydası, işgücü piyasasının bireysel segmentleri ve bölgesel yetenekler hakkında bilgi ve aday ağına sahip olmasıdır. İşveren firmanın bu sayede merkezi olarak faaliyet gösterip farklı coğrafyalara yayılım gösteren modeldeki firmalara istihdam desteği sunulabilmektedir.

İş Gücü Piyasasında Analiz

İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmeti sağlayan firmalar, işveren firmanın işe alım stratejilerini planlarken faydalanabileceği uluslararası, ulusal ve yerel pazarda, işgücü piyasasını analiz etme uzmanlığına sahip iş alım uzmanlarını bünyesinde barındırmaktadırlar. İşe alım danışmanları, işveren firmanın ihtiyaçlarını, aday beklentilerini ve arz/talep etkilerini bütüncül perspektiften analiz edip iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini incelemektedirler.

İşe Alım Uygulamalarının başarısını etkileyen unsurlar olarak hayati önem taşıdığına inandığımız tüm stratejilerin yanı sıra en önemli başarı faktörü; Albert Solino ve Firmanın çok yakın ve etkin çalışması, aynı zamanda gösterdikleri işbirliğidir.

Albert Solino Danışmanlık

İşe Alım Danışmanlığı Çalışma Yaklaşımımız

 • Arama ve Seçme süreci için ihtiyacı anlamaya yönelik analiz etme
 • Gereksinimlerin net bir şekilde tanımlanması
 • Proje şartnamesinin ve sözleşmesinin hazırlanması

       ✓ Firma ile birlikte hazırlanır

       ✓ Arama stratejisinin belirlenmesi

       ✓ İlgili geçmiş iş deneyimlerinde aranacak hedef firmaların listesinin oluşturulması – eğer istenirse

 • Proje adımlarının ve zaman planının oluşturulması
 • Albert Solino veritabanı ve network üzerinden arama
 • Listelenen hedef firmalar üzerinden arama
 • Gerekmesi halinde; iş ilanını dizayn ederek, arama stratejisine uygun olacak şekilde belirlenen medya kanallarında yayınlama
 • Aday havuzunun oluşturulması
 • İlerleme ile ilgili haftalık bilgi paylaşımında bulunulması

CV üzerinden ön eleme, telefon mülakatı, Albert Solino Yetkinlik Analizi uygulama, yüz yüze çevrimiçi mülakat

 • Telefon ile ön mülakat ve seçme
 • Telefon mülakatında geçerek görüşmeye çağrılan tüm adaylar için Albert Solino yetkinlik analizinin yapılması
 • Yetkinlik bazlı işe alım görüşmeleri (insan odaklı, adayın profilini derinlemesine anlamak üzere yetkinlik bazlı mülakat)
 • Objektif karar alma sürecinde, Albert Solino Yetkinlik analizi ve yetkinlik bazlı mülakat görüşmelerinin ekip içerisinde değerlendirilmesi
 • En uygun 3 adayın seçilip, firma ile değerlendirme raporlarının paylaşılması
 • Aday sunum toplantısında en uygun 3 aday ile ilgili 30 dakikalık detaylı aktarım yapılması
 • En uygun 3 adayın özelliklerinin görev / pozisyon gereksinimleri ve kendi aralarında kıyaslanmasının yer aldığı değerlendirme tablosunun paylaşımı
 • Karar alma sürecinde destek ve danışman görüşü paylaşımı
 • Referans görüşmeleri
 • Teklif süreci moderasyonu

Albert Solino İşe Alım Danışmanlığı, verimli iş süreçleri, stratejik hedeflere ulaşım, yetkinlik yönetimi, doğru personeli bulma gibi birçok konuda gelişim sağlamaktadır.

Albert Solino Danışmanlık

İşe Alım Danışmanlığı

İşe Alım Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi için uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.