Nasıl Yapıyoruz?

İnsan kaynaklarının temelini ve organizasyon
tasarımını doğru kurmak, sürdürülebilir şirket 
yapısını güçlendiren en büyük etkendir.

Albert Solino olarak bizler gelişen ve değişen dünya düzeninde değişim hızına ayak uyduruyor, şirketlerin atacakları adımlarda daima yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Müşteriye özel çözümler üreterek tasarımlar yapıyoruz ve sorunlarını çözmek için sistemler kuruyoruz.

Albert Solino Danışmanlık Yaklaşımımız

Mevcut Durum Analizi
(Muayene ve Teşhis)

Müşterinin güncel durumunu analiz edip elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda yol haritası düzenliyor, henüz kurulmamış ise insan kaynakları departmanının kurulumunu gerçekleştiriyoruz.

Gelişim Yol Haritası
(Reçete)

2.aşama olan Uygulama aşamasında mevcut durum analizinde belirlediğimiz veya belirttiğiniz sorunun temel kaynağına yönelik çözümlerimizi
(örneğin; mevcut ekipten az verim alınması sorununa norm kadro planlaması çözümünün uygulanması) hayata geçiriyoruz.

Sistem Kurma ve Uygulama Projelerini Hayata Geçirme (Tedavi)

3.aşama olan İzleme ve İyileştirme noktasında yaptığımız anketler ve gözlemlerle sunduğumuz çözümlerin şirketinize olan faydalarını ölçümlüyor ve gereken yerlerde iyileştirmeler yapıyoruz.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Kapsamında Neler Yapıyoruz?

Metodolojiler ve Kullanılan Araçlar

Albert Solino İK Yönetimi Danışmanlığıyla Neler Kazanıyorsunuz

Albert Solino olarak müşterilerimizle birlikte kurguladığımız yapıların hayata geçmesine yönelik değişim ve aksiyon planları çıkarıyoruz. Hayata geçtikten sonra da verimlilik ölçümleri hakkında kritikler yapıyoruz ve sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.