İnsan Kaynakları Danışmanlık hizmetimizi; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alıyoruz.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Projesi Kapsamında 10 Başlık Altında Danışmanlık Hizmeti Sunuyoruz

İK Mevcut Durum Analizi
ve Yol Haritası

Şirketin ne istediği çok belirgin değilse ama memnuniyetsizlik, huzursuzluk, dar boğazlık, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini azaltan unsurlar varsa, Albert Solino olarak insan kaynakları mevcut durum analizi ve gelecek durum yol haritası yapıyoruz. 

2. Organizasyon ve İK
Süreçleri Tasarımı

Genel müdür, yönetim kurulu, icra kurulu ve onlara bağlı kurul komiteleri, n-1 dediğimiz genel müdür ve ona direkt bağlı kişilerin üst seviye organizasyonlarını tasarlıyoruz. Antant kalınınca da gelecek durum organizasyon yapısının tasarımını yapıyoruz.

3. Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi

Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine ilişkin yeni metotlar geliştiriyor ve yapılar tasarlıyoruz.Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışan memnuniyetini ve bağlılığını analiz edip durum iyileştirmeleri sunuyoruz.İşveren markası özelinde markanızın gücünü ve çalışan bağlılığını artırmak için mevcut yeteneklerin elde tutulması ve potansiyel adayların kazanılması süreçlerinde iyileştirmeler yapıyoruz.

4. Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tasarımı

İnsan Kaynakları ve Norm Kadro Planlamasıyla kurum bünyesindeki çalışan kaynağının en verimli ve sonuç odaklı kullanımı için iş analizleri yaparak optimum çalışan sayısını, özelliklerini ve bölüm dağılımını belirliyoruz. Bu sürece danışmanlarımız tarafından yapılan anket ve gözlemler ile devam edip, müşterimiz için en verimli planlamaları ortaya koyuyoruz.

5. Bireysel Performans Yönetimi

Performans yönetimi danışmanlığı ile hedeflediğimiz; kurum çalışanlarının ve dolayısıyla kurumun performansının iyileştirilmesidir. Vereceğimiz danışmanlık kapsamında, kurum performansındaki iyileşme aynı zamanda insan kaynakları ve iş stratejilerinin birbirleriyle uyumlu hale gelmelerine de hizmet edecektir.

Albert Solino Danışmanlık olarak,

artan rekabet koşullarının ve değişimdeki hızın talep ettiği insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi için, müşterilerimizin insan kaynakları yönetimlerindeki ihtiyaçları doğrultusunda gereken destekleri sunuyor; uluslararası ölçekteki deneyimimizle müşterilerimize sektörlerinde rekabet üstünlüğü sağlıyor; işlerine değer katıyoruz.

6.Yetenek Yönetimi

Firmanızın bugün ve gelecekteki rekabet ortamında başarılı olması için gereken İdeal Yönetici/Çalışan Profili’nin belirlenmesi, mevcut çalışanlarınızın potansiyellerinin gelişimine, doğru yerde kullanımına; yüksek kaliteli çalışanları şirkete çekmeye, elde tutmaya, becerilerini geliştirmeye ve performansları iyileştirmeye yönelik çalışmalara bağlıdır. Albert Solino olarak Yetenek Yönetimi Danışmanlığı hizmetimizde şirketinizin rekabet gücünü artırmak için yukarıda belirttiğimiz çalışmaları planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

7.Eğitim Yönetimi

Eğitim ihtiyaçlarının doğru bir plan dahilinde, doğru adımlar atılarak gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.Eğitim yönetimi danışmanlığımız ile doğru eğitim almış ve kalifiye çalışanlara sahip olmanıza olanak sunuyoruz.

8.Kariyer Yönetimi ve
Yedekleme Planı

Çalışanlarınızın kariyer planlamasını, bireysel performans takvimlerine göre kısa ve uzun vadelerde hazırlayıp bireysel gelişim hedeflerini belirliyoruz.Bu süreçlere paralel olarak, şirket içi kritik pozisyonları tespit edip yedekleme planları(nı) oluşturuyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla çalışanlarınızı gelişim adına motive ediyor ve çalışan performansının şirket hedeflerine uyumunu artırarak yükselmesini sağlıyoruz.

9.Prim, Ödüllendirme ve
Öneri Sistemi

Şirketteki hangi departmanların takdir ve ödüllendirme sistemine dahil olması gerektiğinin tespitini yapıyoruz.Ardından kimlere nakdi prim veriliyor, gayri nakdi ödüllendirme mekanizmalarımız nasıl olacak ve bu süreçler bireysel performansa mı bağlı olacak şeklindeki soruların cevaplarını analiz edip prim ödüllendirme sisteminin tasarımını ve hayata geçirilmesini sağlıyoruz.

 

10. İK Raporlaması Tasarımı

Şirket stratejilerine ilerlerken, insan kaynakları olarak yapılması gereken raporları ve bunların içeriklerini belirliyoruz.Verileri anlamlandıracak raporlar nasıl olmalıdır, hangi rapora yönetim bakmalıdır, neleri raporlamak gerekir, hangi KPI’ların ve raporların takdir edilmesi gerekir gibi sorular İnsan Kaynakları Raporlaması Tasarımı Danışmanlığımızda projemizin başlangıç noktalarını oluşturuyor.

Müşterilerimiz, verdiğimiz bu danışmanlık hizmetlerinin tümünden faydalanabilecekleri gibi ayrı ayrı başlıklar altında da destek alabilirler. Zengin deneyim ve bilgi birikimimizi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren başarılı yöntem ve araçlarımızla müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.