İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İnsan Kaynakları danışmanlığı kapsamında ik firmaları , insan kaynakları politika ve prosedürlerinin uygulamasının nasıl yönetileceği konusunda tavsiyeler vererek çalışırlar . Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında öncelikle iş analizi yaparak sorunu teşhis edip İnsan Kaynakları Organizasyonu 'nu tasarlar ve sonra sorunları çözmek için sistem kurar ve öneriler verir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan Kaynakları departmanları şirketler için günümüzde günden güne önem kazanarak stratejik bir hal almaktadır. Ücret yönetimi, kariyer yönetimi, yetenek yönetimi derken insan kaynakları, en üst düzeydeki yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz iş görene kadar tüm çalışanları kapsayacak şekilde şirketin en büyük sermayesi olan insanla ilgili tüm süreçlerden sorumlu olarak konumlanmaktadır.

İnsan Kaynakları tanım olarak bir işletmede, örgütsel ve çevresel ortamlar göz önünde tutularak işletme içinde yüksek performanslı iş gücünün kazanılması, uygun koşullarda çalıştırılması geliştirilmesi, motivasyonunun sağlanması ve elde tutulmasını sağlayan işlev ve çalışmaların tümüdür.

İnsan Kaynakları Yönetimi tanımı, insan kaynaklarının akılcı ve verimli kullanımı gerekliliğinden doğduğundan şirketin dahilinde yer alan iş gücünü kapsadığı gibi işletmenin dışında bulunan ve potansiyel olarak yararlanılabilecek iş gücünün yönetimini de kapsar.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Nedir?

İnsan kaynakları danışmanlığı, günümüzde kurumsallaşmış ya da kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirketler açısından çok önemli fonksiyonları yerine getiren bir iş koludur. Bu iş kolunda faaliyet gösteren şirketler, alanlarında uzmanlaşmış olmanın avantajlarını ve kurumsal tecrübelerini hizmet sundukları diğer şirketlerle paylaşırlar.

Şirketler pek çok sebepten dolayı insan kaynakları danışmanlık hizmeti almaya karar verebilirler. Bu hizmet sayesinde firmalar, organizasyon yapılarında oluşacak muhtemel açık pozisyonlar için en uygun adaya ulaşabilirler. Örnek vermek gerekirse, bugün şirketler yayınlandıkları pozisyonlar için çok sayıda başvuru alabilmektedir. Bu şirketlerin insan kaynakları departmanları için çok ağır bir iş yükü oluşturabilmektedir. Bununla beraber, İK danışmanlığı şirketleri online değerlendirme vb. süreçlerle bu iş yükünü üstlenip daha verimli işler hale getirebilmektedir. Bu şirketler, yine firma analizi, pozisyon analizi gibi süreçlerle olası iş pozisyonları için adayların üretilmesi, değerlendirilmesi ve uygun adayların firmaya raporlanması konusunda çözümler üretmektedir. Bir İnsan Kaynakları Danışmanlığı şirketi ile çalışmanın ne işe yarayacağı sorusunun cevabı da esas olarak bu aşamalarda yaşanacak maliyet avantajlarında yatmaktadır.

Neden İnsan Kaynakları Danışmanlığı?

İnsan kaynakları yönetimindeki ve operasyonlarındaki başarı, bir firmanın genel performansı üzerinde kritik seviyede gelişmelere olanak sağlayabilir.

 

İnsan kaynakları yönetiminin önemi, idari işleyişteki geleneksel imajının ve eski moda iş yapış metotlarının ötesinde, yeni ve farklılaşan yöntemlerle, günden güne artmaktadır. Geldiğimiz noktada insan kaynakları, artık ana işin stratejik bir ortağı ve bütünleşik iş stratejisinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu değişimin farkındalığına ulaşan şirketlerin, insan kaynakları yönetimindeki değişimleri, gelişmeleri takip ediyor ve bünyelerine entegre ediyor olmaları; onlara sektörlerinde önemli bir rekabet üstünlüğü şansı tanımaktadır.

Albert Solino Danışmanlık olarak bizler, artan rekabet koşullarının ve değişimdeki hızın talep ettiği insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi için ve müşterilerimizin insan kaynakları yönetimlerindeki ihtiyaçları doğrultusunda gereken destekleri sunuyor; uluslararası ölçekteki deneyimimizle müşterilerimize sektörlerinde rekabet üstünlüğü sağlıyor; işlerine değer katıyoruz.

 

Değişim ve dönüşümün başarıyla tamamlanabilmesi içinse müşterilerimizle bir bütün halinde hareket ediyoruz. Arzu edilen seviyeye gelinmesinin ancak ortak bir çalışma ile mümkün olduğuna; tüm çalışanlarıyla beraber kurumun bu değişim ve dönüşümün bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmesi ve süreci içselleştirmiş olması gerektiğine inanıyoruz.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı 'na neden ihtiyaç duyulur ?

Hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarladık ve sizlerin sesine kulak verdik :

 • Şirkette önceliklendirme sorunu var.
 • Veri girişinde kontrolümüz var ama sonra zamanımız olmuyor.
 • Burada her şey acil!
 • Departmanlar aynı hedefe doğru bakmıyor, stratejilerin içselleştirilmesinde sorun var.
 • 100 liralık işlem için 1 milyon dolarlık ithalattan daha çok efor sarf ettiğimiz oluyor.
 • Dostlar alışverişte görsün şeklinde bir onay hiyerarşimiz var.
 • Bir talep yaptığımda bütçemin olmadığı söyleniyor ama bütçemin ne olduğu öncesinden söylenmiyor.
 • Süreçlerimizde geriye gidiyoruz, en eski sisteme geri dönüyoruz.
 • Onay süreci uzayabiliyor, ani karar vermemiz gereken durumlar oluyor.
 • Kişiye odaklıyız, bir kişi gittikten sonra her şey aksıyor.
 • Kimse masraf prosedürüne uymuyor.
 • Hızlı yaşama ayak uyduramayan hantal bir firmamız var.
 • Süreçleri sürekli iyileştirmemiz gerek fakat nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.

 

Organizasyon ve İK Süreçleri, Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro, Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası

 • Kendimi geliştirmediğimi düşünüyorum.
 • Diğer departmanlarda ne yapıldığını bilmiyorum.
 • Sağlıklı bir şekilde işi devralamıyorum.
 • Doğru sayıda ve nitelikte kişilerle mi çalışıyoruz?
 • Departmanlar arası sinerji yok.
 • İç denetim mekanizması yok.
 • Kimin nerede ne kadar sorumluluğu var tamamen belirsiz.
 • Unvanımın ne olduğunu bilmiyorum, görev tanımım belirsiz.
 • Departmanımda saygı eksikliği var.
 • Departmanımıza bakış açısını değiştirmek isterdim.
 • Toplantı kültürümüz yok.
 • Şirkette çok kolay birisi birisini tehdit edebilmekte.
 • Birbirimizin ne iş yaptığını bilmiyoruz.
 • Bir hata olduğunda hatayı kim yaptı diye saatlerce zamanımız gidiyor , çözüm odaklı değiliz.
 • Her şeyiniz mi acil deniyor, evet her şeyimiz acil!
 • Yeniliğe kapalı bir yapımız var.
 • İş süreçlerimiz çok değişken. Belirgin bir süreç akışı yok.

Bireysel Performans Yönetimi / Eğitim Yönetimi / Yetenek Yönetimi/ Kariyer Planlama ve Yedekleme / Ücretlendirme, Ödüllendirme ve Öneri Sistemi

 • Şirketimizdeki performans değerlendirme kişisel yorumlara çok bağlı.
 • Performans yönetimi gerçek anlamda uygulanmıyor.
 • Eğitim talepleri toplanıyor ama sonrasında bütçemizde göremiyoruz.
 • Birisi gittiği zaman yerine yedekleyeceğim kimse yok.
 • Zam ve primlerimiz tamamen sübjektif bir değerlendirme ile belirleniyor.
 • Şirkette çok daha az şey yapıp, çok iyi yerlere gelenler var.
 • Yetenekli gençleri şirketimize kazandıramıyoruz.
 • Sürekli yoğunuz ve bu yoğunluğu yönetemiyoruz.
 • Başarılı çalışanları elimizde tutamıyoruz.
 • Performansımın karşılığının verilmediğini düşünüyorum.
 • Güzel ve yaratıcı önerilerim var fakat bunları sunmaktan çekiniyorum.

 

IK Raporlama Sistemleri

 • Sistemde birbirine benzeyen çok sayıda rapor var.
 • Veriler excel dosyada takip edilmeye çalışılıyor, ama o da sonrasında karışıyor.
 • Verinin peşinden o kadar koşturuyoruz ki raporları yorumlamaya vaktimiz kalmıyor.
 • Mevcut raporlama setinin verimli ve işe yarar olduğunu düşünmüyorum.
 • Raporlar sistem üzerinden takip edilmediği için istediğimiz zaman istediğimiz rapora ulaşamıyoruz.
 • Bana tanımlı olan raporların ne işe yaradığını bilmiyorum.
 • Bütçe süreçlerimiz uzun vadeli planlardan beslenmiyor.
 • Bu sistemsel bir rapor olsa hayatım daha kolaylaşır.
 • Sistem yeterli olmadığından istediğimiz kadar ince detaya giremiyoruz.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Eğer sizde yukarıda belirtmiş olduğumuz alanda problemler yaşamakta iseniz, Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlık hizmetimiz tam size göre olacaktır.

İnsan kaynakları danışmanlık projesi kapsamında aşağıda görebileceğiniz 10 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İnsan kaynakları yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz:

 • İK Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası
 • Organizasyon ve İnsan Kaynakları Süreçleri Tasarımı
 • Çalışan Memnuniyeti Ölçüm Sistmeminin Oluşturulması ve İşveren Markası Yaratılması
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kadro Tasarımı
 • Bireysel Performans Yönetimi Oluşturulması
 • Yetenek Yönetimi Sisteminin  Kurgulanması
 • Eğitim Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
 • Kariyer Planlama ve Yedekleme Sisteminin Oluşturulması
 • Prim, Ödüllendirme ve Öneri Sistemi Tasarımı
 • İK Raporlaması Tasarımı

Müşterilerimiz, verdiğimiz bu danışmanlık hizmetlerinin tümünden faydalanabilecekleri gibi ayrı ayrı başlıklar altında da destek alabilirler. Zengin deneyim ve bilgi birikimimizi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren başarılı yöntem ve Corvisio OKR Yazılımı gibi araçlarımızla müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

 

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık