İK Raporlaması Tasarımı

Üst yönetiminizin ve süreç sahiplerinizin ihtiyaçları ve hedefleri göz önünde bulundurularak, şirketiniz ve işleyiş hakkında daha iyi karar vermenize olanak sağlayacak  İK raporlaması tasarımı gerçekleştirmekteyiz.

İK Raporlaması Tasarımı

Aktiviteler
 • İK raporlaması sisteminin yönetim, sektör ihtiyaçları ve stratejiler doğrultusunda belirlenmesi
 • Mevcut raporlama setinin ve raporlama yapısının incelenmesi
 • Sistem analiz toplantıları ile veri ve sistem altyapısının incelenmesi
 • İnsan kaynakları raporlama sürecinin tasarlanması
 • Gelecek durum İK raporlaması envanterinin tasarlanması
 • Rapor temel niteleyicilerinin tasarlanması
  • Amaç
  • Kullanıcılar
  • Veri kaynakları
  • Temel Boyutlar / Alan Grupları
  • Temel Parametreler
  • Paylaşım Metodu vb.
 • Yazılım gereksinimlerinin değerlendirilmesi
Çıktılar
Araçlar
 • Albert Solino İK raporlama sistemleri metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • İş zekası uygulamaları (ERP, Power BI vb.)

Tasarladığımız raporların dijital ortamlara aktarılmasında sizlere yol gösteriyoruz. Bu şekilde, hızlı, kolay erişilebilir ve daha iyi anlaşılıp yorumlanabilen raporlar ile, karar alma süreçlerinizi iyileştiriyoruz.