Neler Yapıyoruz ?

İK Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası hazırlayarak güncel ve öngördüğümüz İK süreçleri aksaklıklarına kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 kategoride iyileştirme önerileri getiriyoruz.

Mevcut Durum Analizi Nedir?

Şirketlerde mevcut durum analizi, adı üstünde şirketin mevcut halini analiz etmekten geçer. Şirketleri bu kapsamda 4 ana alana bölecek olursak;

  • Şirket finansal olarak nasıl bir durumdadır? 

Bu kapsamda benchmark dediğimiz uygulamayla şirketimizi başka şirketlerle kıyaslayıp hangi durumda olduğunu görürüz.

  • Şirket, müşteri açısından nasıl bir konumda bulunmaktadır?
  • Çalışanların memnuniyet durumu nasıl? Çalışanlar, şirketin ana amaç ve hedeflerine gitmesinde ne kadar katkı sunmaktadır?
  • Şirketin içerisindeki süreçlerin durumu nedir?

Verimlilik açısından aksayan süreçlerin olup olmadığına ve süreçlerin ne kadar verimli olduğuna bakarız. Derin bir analiz gerçekleştirip, sektör ortalamaları ile karşılaştırırız.

Peki, bir şirket neden mevcut durum analizi yapar? İşletmeler, istediği bir hedefe ulaşmak noktasında önündeki engelleri görebilmek adına mevcut durum analizi yapar. Mevcut durum analizi genel olarak bu dört boyutta değerlendirilir. Bu 4 boyut dışında ayrıca SWOT (Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi yapıp, mevcut konumda ne durumda olduğumuzu ve gelecek hedeflerimize ulaşma noktasında atabileceğimiz adımları görebiliriz. Böylece; kısa, orta ve uzun vadede önümüze çıkabilecek ya da mevcutta var olduğunu bildiğimiz engelleri ortadan kaldırabiliriz.

Yetkinlik Modeli Tasarımı

Hangi yetkinlik kümesine ihtiyaç bulunmaktadır? Organizasyona kazandırılması gereken yetkinlikler nelerdir?

Organizasyon Yapısı Tasarımı

Fonksiyonların yönetişim mekanizması nasıldır? İşler ne şekilde gruplanarak nasıl ekipler ile yürütülecektir?

İş Süreçleri Modeli Tasarımı

İş yapış şekilleri nasıl takip edilecektir? Tekrarlı işleri ve verimsizlikleri elimine edecek iş akışları nasıl olmalıdır? Teknoloji uygulamaları ile aktiviteler nasıl eşlenmelidir?

Hizmet Sunum Modeli

İlgili fonksiyonlar kime ne şekilde hizmet sunacaktır?

Performans Göstergeleri

İlgili fonksiyonların performansı nasıl ölçülmelidir?

Görev Tanım Modeli

Fonksiyon unvanlarının rol ve sorumlulukları nelerdir?