İK MEVCUT DURUM ANALİZİ VE YOL HARİTASI

Çalışma Yaklaşımımız ve Metodolojimiz

İK mevcut durum analizi ve yol haritası faaliyet modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve iç/dış müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

Albert Solino İnsan Kaynakları Faaliyet Modeli Analizi

Yetkinlik Modeli Tasarımı

Hangi yetkinlik kümesine ihtiyaç bulunmaktadır? Organizasyona kazandırılması gereken yetkinlikler nelerdir?

Organizasyon Yapısı Tasarımı

Fonksiyonların yönetişim mekanizması nasıldır? İşler ne şekilde gruplanarak nasıl ekipler ile yürütülecektir?

Hizmet Sunum Modeli

İlgili fonksiyonlar kime ne şekilde hizmet sunacaktır?

İş Süreçleri Tasarımı

İş yapış şekilleri nasıl takip edilecektir? Tekrarlı işleri ve verimsizlikleri elimine edecek iş akışları nasıl olmalıdır? Teknoloji uygulamaları ile aktiviteler nasıl eşlenmelidir?

Anahtar Performans Göstergeleri

İlgili fonksiyonların performansı nasıl ölçülmelidir?

Görev Tanımları

Fonksiyon unvanlarının rol ve sorumlulukları nelerdir?

Aktiviteler
 • İnsan kaynakları mevcut durumunun uçtan uca süreç, teknoloji ve organizasyon kriterleri ışığında analiz edilmesi
 • Süreçlerde aksayan noktalara ilişkin gelişim alanlarının çıkarılması
 • Dijitalleşmeye yönelik iyileştirmelerin ve önerilerin tespit edilmesi
 • Kurum kültürünün belirlenen kriterler ışığında analiz edilmesi
 • Çalışanların memnuniyetinin anket ve benzeri araçlar kullanılarak analiz edilmesi
 • Kişilik analizi uygulamalarının devreye sokulması
 • İnsan kaynakları için bir SWOT analizi gerçekleştirilmesi
 • Yapılan analizler ışığında insan kaynakları için stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • İnsan kaynakları ana hedef ve politikalarının ortaya konması
 • Gelecek duruma ilişkin gelişim yol haritası kapsamında yapılması gereken projelerin ve proje detaylarının oluşturulması
Çıktılar
 • Mevcut durum analizi raporu
 • Hemen hayata geçirilebilecek hızlı kazanımlar
 • Gelecek durumda yapılması gereken projeler
Araçlar
 • Albert Solino iş analizi metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı

 

 

Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlığı Birimi

İK Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık