KOBİ’LERİN KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜREBİLECEĞİ KOSGEB İHRACAT DESTEK PROGRAMI

KOBİ’ler, krizi fırsata dönüştürebileceği ve kendilerini yurt dışı pazarda konumlandırabileceği KOSGEB ihracat desteklerinin ne kadar farkında? COVID-19 salgınından etkilenen farklı sektördeki firmalarımız,  salgının ekonomik etkisini azaltacak sürdürülebilir stratejiler belirliyor mu?

KOSGEB, Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında Teknoyatırım Destek Programı doğrultusunda 7 ürünün üretimi için "özel bir destek programı" başlatmıştı. Ancak salgın ortaya çıkmadan önce yürürlüğe soktuğu ihracat destek paketi olan Yurt Dışı Pazar Destek Programının gözden kaçmaması adına sizlere daha yakından tanıtmak istedik.

KOSGEB Destekleri 2020, İhracat Destekleri, KOSGEB Yurt Dışı Pazar Desteği, KOSGEB Başvuru

Yaklaşık 3 buçuk milyon işletmenin faaliyet gösterdiği Türkiye’de, KOBİ’ler için sunulan ihracat destek paketi fırsat niteliği taşımaktadır. Salgının küresel etkisinin en aza indirilmesi adına, ilk kez ihracat yapacak KOBİ’lere veya yurt dışı pazar payını artırmak isteyen işletmelere, ihracat yapmayı hedeflediği pazarlarda önemli avantajlar sunuyor. Ayrıca bu destek programının COVID-19 salgın süreci nedeniyle dijital pazarlama ile yurt dışı pazarda kendine yer bulmak isteyen KOBİ’lerimiz için ayrı bir önemi var.


Dilerseniz KOBİ’leri cesaretlendirecek “Yurt Dışı Pazar Destek Programını” daha yakından tanıyalım.


İHRACAT DESTEK PROGRAMI NEYİ AMAÇLIYOR?

İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri 2020

-KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmesini
-KOBİ’lerin ihracat paylarını artırmasını
-KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmesini
-İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmayı
-E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmayı amaçlamaktadır.

 

KOSGEB'DEN NE KADAR DESTEK ALIRIM?

İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri 2020KOSGEB’in program kapsamında yurt dışına ilk kez açılacak KOBİ’lere veya ihracat oranını artırmak isteyen işletmelere; 210.000.-TL üst limiti geri ödemesiz, 90.000.-TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.- TL destek veriyor. Yani 300.000.-TL  destek almaya hak kazanan KOBİ’ler, bunun sadece 90.000.-TL'sini KOSGEB’e geri ödeyecek. Personel giderleri dışındaki tüm giderler için yüzde 70 oranında geri ödemesiz destek imkanı sunuluyor.

 

 

 

İHRACATA YÖNELİK 7 KALEMDE DESTEK

Yurt Dışı Pazar Destek Programına başvuran KOBİ’lerin 7 başlıktaki (Personel, Yazılım, Donanım, Tanıtım, Yurt Dışı Fuar ve Seyahat, Test Analiz ve Belgelendirme, Hizmet Alımı) giderleri desteklenecektir.

Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

Gider Adı Destek Üst Limit
Yazılım Giderleri 50.000 TL
Donanım Giderleri 50.000 TL
⇒Tanıtım Giderleri 100.000 TL⇐
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000 TL
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000 TL
Hizmet Alımı Giderleri 100.000 TL
⇒Personel Giderleri 90.000 TL⇐

KOSGEB

Tabloda iki destek kalemini farklı renklendirdiğimizi görmüşsünüzdür. Bu iki gider, KOBİ’ler için önemli bir avantajı içinde barındırıyor. Çünkü KOSGEB’in verdiği desteklerde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. KOBİ’lerimiz açısından göz ardı edilmemesi gerekir.

 


Şimdi, Yurt Dışı Pazar Destek Programını ayrıcalıklı kılan bu 2 maddeyi inceleyelim.



KOSGEB İLK KEZ İHRACATA YÖNELİK DİJİTAL REKLAM VE TANITIM GİDERLERİNE DESTEK VERİLİYOR

Yurt dışında marka kimliğinizi oluşturmak adına gerekli sosyal  medya reklamları, arama motoru optimizasyonu ve üyelik giderleri, KOSGEB tarafından ilk kez destekleniyor. Hedef pazar olarak belirlediğiniz ülkelerde Google algoritmaları  paralelinde, ürün ve hizmetlerinizi web  sitenizde optimize ederek SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) dostu site hale getirebilirsiniz. Yani KOBİ'lerimiz, Google aramalarda üst sıralara erişerek daha fazla ziyaretçi  almasını sağlayan bu destek programı için alanında  yetkin firmalardan hizmet alabilecekler.

KOSGEB İhracat Destekleri

İHRACAT YAPILMAK İSTENEN HEDEF PAZARA YÖNELİK REKLAMLAR

İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri 2020

Ayrıca ürün ve hizmetlerinizin tanıtımını yapmak için hedef ülkelere yönelik sosyal medya reklamları, ilgili platformlarda (Google Ads, Instagram, Facebook vb.) verilebilecektir. Bu bağlamda, COVID-19 salgın sürecinde ve sonrasında KOBİ’lerimizin daha güçlü hareket etmesi adına, destek üst limiti 20.000 TL olan dijital reklam ve tanıtım desteğinden yararlanabilirler.

 

 


Örnekle açıklamak gerekirse yurt dışı pazara yönelik; sosyal medya reklamları ve arama motoru optimizasyonu için KDV hariç 28.500. -TL’lik harcama yapıldığında, destek oranı %70 olduğu için yaklaşık 20.000.- TL’lik tutarı KOBİ’lerimiz geri alabileceklerdir. Destek tablosunda belirtilen üst limitler %70’i hesaplanmış geri ödemesiz üst limit tutarını ifade etmektedir.  Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000.- TL olmak üzere tanıtım giderleri  desteğinin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.



İHRACATA YÖNELİK PERSONEL GİDERLERİ %100 DESTEKLENİYOR

İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri 2020

Desteğin toplam üst limiti 90.000.-TL’dir. Bu destek programı KOSGEB’in personel giderlerini %100  oranında desteklediği ilk programlardan biridir.  Ar-Ge İnovasyon ve KOBİ Teknolojik Ürün  Yatırım  (Teknoyatırım) Destek Programlarında da personel destek oranı  %100 olarak  uygulanmaya başlamıştı. Peki program kapsamında personel istihdam etmek isteyen KOBİ’ler nelere dikkat etmeli?

1. Öncelikle personel giderleri için yeni istihdam olması şartı aranmaktadır.

 

 

 


KOSGEBPersonel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.


2. KOBİ’ler, proje kapsamında en fazla 2 personel için destek alabilecektir.

3. Ayrıca yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilecektir.

Şimdi en çok merak edilen ve en çok sorulan kısma gelelim. Personel giderleri nasıl hesaplanıyor?


KOSGEBSGK idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tutar belirlenir. Belirlenen günlük tutarlardan düşük olanının, proje kapsamındaki çalışma gün sayısı ile çarpımı sonucunda aylık destek tutarı belirlenir. Öğrenim durumu katsayısı; ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora mezunları için 2’dir.



İHRACAT DOĞRULTUSUNDAKİ AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM KULLANIMINA İLAVE %15 DESTEK

İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri 2020KOBİ'ler yurt dışı pazar desteği  proje başvurularında açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan ederse bu beyanın proje sonunda yapılacak tespit ve değerlendirmede uygun bulunması kaydı ile geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilecek ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılacaktır.

 

 

 

 

 

YURT DIŞI KONAKLAMA VE SEYAHAT GİDERLERİ DE DESTEK KAPSAMINDA

Salgın etkisinin ortadan kalkması ve seyahatin serbest bırakılacağı ülkelerde, Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri kapsamında;  işletmelerin yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama konaklama ve seyahat giderleri desteklenmektedir.


PEKİ İHRACAT PAKETİNE BAŞVURU KRİTERLERİ NELER?

  • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOSGEB Bilgi Sistemi KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
  • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
  • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
  • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
  • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
  • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.


İHRACAT DESTEK PROGRAMINA BAŞVURACAK KOBİ'LER NELERE DİKKAT ETMELİ? 

  • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
  • Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır. İşletme tarafından revizyon talep edilmesi halinde, proje süresi 24 ayı aşmamak kaydıyla Kurul kararı ile 8 aya kadar ek süre verilebilir.
  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.


ÖNEMLİ HATIRLATMA

KOSGEB, programa başvurmak isteyen KOBİ’lerin uygulayacağı stratejileri bir proje olarak sunmasını beklemektedir. Dolayısıyla işletmeler bu programı, makine-teçhizat eksikliklerini karşılayacağı bir program olarak değil, ihracat yapmak istediği, hedef  pazara açılmak için uygulanacak faaliyetleri projelendirdiği program olarak düşünmelidir.


KOSGEBMakine, teçhizat, kalıp, bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler proje kapsamında desteklenmemektedir.



SONUÇ

KOSGEB Destekleri 2020KOBİ’lerimiz COVID-19 salgını sürecinde birçok yurt dışı fuarlara katılımı ve iş seyahatlerini ertelemek zorunda kaldı. Ancak krizden sonra en güçlü şekilde dönmek, stratejiler belirleme doğrultusunda destek programlarından yararlanmak KOBİ’lerimiz açısından oldukça önemlidir. Bu destek paketini, özellikle salgının küresel etkisini en aza indirecek atılımlar yapmak isteyen KOBİ’lerimizi bilgilendirmek ve programın sağladığı 2 önemli avantajı farkındalık yaratmak amacıyla tanıtmak istedik. Buna ek olarak KOSGEB'in yeni açılacak destek paketleri için dijitalleşme odaklı çalışmalar yaptığını belirtmekte yarar var.

KOBİ'lerimize faydalı olması dileğiyle, sağlıklı günler dileriz.

Diğer blog yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Oğuz Özen 

Growth Team