İhracat, Dış Pazarlara Açılım ve Globalleşme Süreci