İbrahim Durmuş – Hema Endüstri A.Ş.

Hema Endüstri A.Ş’de Turquality programına girmek için çalışmalara başladığımızda, bu programın ISO 9000 vb. sertifikasyonlar gibi olmadığını anlamamız zor olmadı. Teklif istediğimiz firmalardan bazıları ön değerlendirme yaptıklarında, tüm süreçlerin elden geçmesi gerektiğini anlamıştık. Zaten EFQM yolculuğunda bunların birçoğunu yapmıştık ancak özellikle stratejik planlama ve marka yönetimi konuları bizde geliştirilmesi gereken yerlerdi. Ayrıca müracaat aşaması da çok kritikti. Zira müracaatta yanlış yapılan bir işlemin geri dönüşünün olmayacağını da biliyorduk. İlave olarak denetlemeye gelecek firmaların bakış açılarının diğer sertifikasyon firmalarından farklı olacağı da bizim için aşikardı. Bu nedenle, bir danışman firma ile çalışmamız gerektiği konusunda kendi içimizde hemfikirdik. Danışman firma seçimi sürecini çok uzun ve titiz tuttuğumuzu söyleyebilirim. Zira piyasada bu işi yapan çok firma vardı. Ancak fiyatlar gerçekten benzerlik göstermiyordu. İzlenimimiz iki noktada yoğunlaşmıştı; – Danışman firmalar genelde tek kişilik firmalardı. Tecrübeli olan bir danışman işi yürütüyor diğerleri sekretaryasını yapıyordu. Alternatifsizdiler. – Danışman firmalar daha önce beraber hareket etmişler, ayrılmışlar ve kendi yollarına devam ediyorlardı. Bu nedenle referanslarına baktığınızda her ikisinde de aynı referansı görebiliyordunuz ve hangisinin referansı olduğunu anlamanız mümkün değildi. Bu titizlikle tüm firmaları karşılaştırmadan önce referanslarını firmalara bizzat sorduk ve aldığımız yanıtlar bize yol gösterdi. Albert Solino yukarıda yazılanlar gibi değildi. Danışmanlık kadrosu “tek adam” şeklinde değildi. Referansları netti. Referans gösterdikleri firmaları dinleyip olumlu yanıt almıştık. Bu nedenlerle onlarla çalışmaya karar verdik. Çalışma döneminde bize çok yol gösterdiler. Özellikle;  Şirketimizde var olan bilgi-belge ve dokümanları nasıl konsolide edebileceğimiz konusunda,  Stratejik planın nasıl denetçilerin de rahat anlayabileceği şekle getirilebileceği konusunda,  Hangi noktalarda (bizde özellikle markalaşma idi) ilave eğitim ve danışmanlık almamız gerektiği konusunda,  Müracaat aşamasında nelere dikkat etmemiz gerektiği, nereyi nasıl doldurmamız gerektiği konusunda,  Müracaat sonrasında sürecin nasıl takip edileceği konusunda,  Denetleme esnasında nelere dikkat edebileceğimiz konusunda,  Denetleme provası yapılması konusunda çok önemli destekler aldığımızı söyleyebilirim. Yapılan denetleme esnasında ve denetleme sonrasında çıkan rapora da baktığımızda büyük bir sürprizle karşılaşmadık. İyi yönlendirildiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle bu yola çıkan firmalara Albert Solino’yu zengin danışman kadrosu ve geniş tecrübesi sebebiyle yaptıkları yönlendirmeler ve hazırlık çalışmaları sebebiyle seçmelerini tavsiye ederim. Gerçekten yaşanmış tecrübeleri, sektöre hakimiyetleri (Otomotiv özelinde bizim için önemliydi) , mevzuata hakimiyetleri, çalışma disiplinleri, diyalog ve iletişim yetenekleri bizim için üst düzeydi. Bu yüzden bu firmayı diğer Turquality yolcuğuna çıkmaya karar veren firmalara tavsiye ederim.