Hakkımızda

Albert Solino, başta ABD, Avrupa ve Avrasya olmak üzere 3 kıtada 6 ofisi ile faaliyet gösteren uluslararası bir danışmanlık ve yazılım şirketidir.

Kurucuları Erden Tüzünkan ve Alkan Balkaya, üniversitede aynı bölümde okumuş olan iki yakın arkadaştır. “Kendi şirketimizi kuralım!” hayalini sık sık kuran bu arkadaş, şirketin ilk temellerini böylece attı. Bu adımı atarken de firmaların rekabet gücünü artıran ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi amacını ilkeleri olarak benimsediler.

“Albert Solino” İsminin Arkasındaki Hikaye

Firma olarak her zaman sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Bazen sorunlar çözülemeyecek gibi görünebilir ama problemin içindeki sırayı değiştirdiğinizde farklı bakış açılarıyla bu sorunlara çözümler üretebilirsiniz. Albert Solino, adı "Albert" dünyanın en zeki adamlarından biri olan Albert Einstein'dan geliyor. Ve “Solino”, “solution (çözüm)” ve “innovation (inovasyon)”dan gelir. Albert Solino olarak düzeni değiştiriyor ve yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Vizyon & Misyon

Şirketlerin performanslarını artıran ürün ve hizmetler sunar ve geliştiririz. Firmalar Albert Solino'ya geldiklerinde kesinlikle bizim hizmetlerimiz veya yazılım ürünlerimiz ile firmalarına önemli değerler katmış olurlar.

Vizyon olarak en büyük hedefimiz, danışmanlık ve yazılımlarımızla dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olmaktır. Müşterilerimizi dinliyor, anlıyor ve sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Albert Solino'nun en temel değeri değer yaratmaktır. Üretilen değer uygulanmıyorsa bizim gözümüzde bir değer değildir.

Albert Solino olarak sürekli öğrenme, yenilikçilik ve uygulama ilkeleriyle kendimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda, müşteri firmalarımızın gelişimini sağlayarak gücümüze güç katıyoruz.

Türkiye, Amerika ve dünyanın diğer yerlerinde faaliyet gösteriyoruz ve bizim için ırk, dil, cinsiyet vb. önemli olmuyor.

Hizmetlerimiz

Şirketlerin performanslarını iyileştirmek ve iş yaparken daha etkin hale gelmek için ne yapmaları gerektiğini anlayarak şirketlerinin geleceğini bir adım ileriye taşımalarına yardımcı oluyoruz. Yazılım firması olmanın avantajı ile olayları iki taraftan da kucaklayabiliyor ve müşterilerimize en uygun hizmeti sunabiliyoruz.

Türkiye'deki şirketlerin çoğu aile şirketidir. Nesilden nesile aktarıldığı için her nesilde farklı sorunlarla karşılaşılabilir. Aile şirketlerinde kurumsallaşma danışmanlığı kapsamlı bir danışmanlıktır. Şirkette çalışan aileler ve tüm şirket arasındaki sorunları dışarıdan bir göz olarak görüyoruz. Mevzuata uymaya çalışan şirketler hizmetlerimizden yararlanabilirler.

Turquality, Türkiye'nin ilk ve tek markalaşma programıdır. Turquality, şirketin nasıl yapılandırılması gerektiği noktasında destek sağlar. Uluslararası markalaşmanın temel unsurlarını vurgularız.

Yönetim danışmanlığının alt başlıkları altında birçok hizmetimiz bulunmaktadır;

  • İnsan kaynakları süreçleri,
  • Norm kadrolarının oluşturulması,
  • Kişisel performans,
  • Satış süreçlerinin dijitalleştirilmesi

Ürünlerimiz;

  • Stratejik planlama yazılımımız,
  • Bireysel performans sistemi yazılımımız,
  • OKR sistemi,
  • CRM,
  • Pazarlama otomasyonu,
  • Envanter yönetimi

Albert Solino olarak 2007 yılında KOBİ ölçekli firmaları hedef alarak kurulduk. Finans, IT, perakende ve iş hizmetleri dahil olmak üzere birçok farklı alanda hizmet veriyoruz. Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ ölçekli şirketlere kadar müşterilerimiz var. Günümüzün getirdiği dijitalleşme ile birlikte teknoloji odaklı hizmetlerimiz artmaya başlamış ve bu alandaki hizmetlerimizi en yüksek kalitede sunmaktayız. Sektörel farklılıklar yaşamadan her sektörü ayrı ayrı değerlendirebiliyoruz.