Hakkımızda

Albert Solino;  ABD, Avrupa ve Avrasya ofisleri olmak üzere 3 kıtada 6 ofisiyle uluslararası danışmanlık ve yazılım firmasıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Yönetim Danışmanlığı, Ar-Ge Merkezi , Turquality ve KVKK Danışmanlığı ana danışmanlık odak alanlarıdır. Yenilikçi çözüme odaklı bakış açısıyla 2007’den bu yana Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde 1240’dan fazla danışmanlık projesi yürütmüştür.

Türkiye özelinde 112’den fazla Ar-Ge / Tasarım Merkezi Danışmanlığı , 48’den fazla Turquality Projesi, 750’den fazla Hibe Destek Projesi ile 583 Milyon TL’den fazla bir tutarı müşterilerine hibe destek olarak kazandırmıştır.

Ulusal ve uluslararası şirketler nezdinde ise 120’den fazla İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı ; 145’den fazla Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Projesi ve 40’a yakın Mevzuata Uyum ( KVKK ) Danışmanlığı projesi yürütmüştür.

Albert Solino ve Alkaze tescilli markalarıyla danışmanlık; Corvisio, Prosofly ve Argepro markalarıyla yazılım faaliyetlerini yürütmektedir.

Ar-Ge ekibiyle kendi geliştirdiği bulut tabanlı SAAS modelindeki 

Stratejik Planlama, OKR, Kurumsal Performans Yönetimi Yazılımları Corvisio markası adı altında; Müşteri Portali, Proje Yönetimi, Görev Yönetimi, Sözleşme Yönetimi ve CRM yazılımları Hizmet Sektörüne dönük İş Yönetim Yazılımı olan Prosoftly markasıyla;

Fikir Yönetimi, Ar-Ge Proje Yönetimi yazılımlarını ise Argepro markası ile 

dünya çapında faaliyettedir. Yazılımlarını dünya genelinde 800’den fazla firma 1450’den fazla tekil kullanıcı aktif olarak kullanmaktadır.

Yazılım alanında ar-ge odak konuları Bulut Bilişim, Büyük Veri, Veri Madenciliği, Veri Analitiği, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve İş Zekası alanlarıdır.

ABD’de Silikon Vadisi California’da 2 ofisi, Türkiye’de İstanbul , Ege Bölge ve Ar-Ge olmak üzere 3 ofisi; İngiltere’de ise temsilcilik olarak 1 ofisi bulunmaktadır.

Albert Solino Vizyonu

İnsanlığa ve doğaya faydalı işler üreten; şirketlerin performanslarını arttırmak için ürün ve hizmetler geliştiren, bu alanda dünyanın önde gelen teknolojisini etkin biçimde geliştiren ve kullanan küresel bir danışmanlık şirketi olmak.

Albert Solino Misyonu

Dünyadaki tüm medeniyetlerin ekonomilerinin çarkları olan işletmelerin insanlığa, doğaya ve evrensel değerlere uygun bir şekilde işlemesini sağlamak üzere:

  • İşletmelerin kuruluş vizyonlarından iş yapma şekillerine kadar tüm alanlarda onlara yön vermek,
  • Faaliyetlerini bu çerçeveye odaklayarak işletme performanslarını arttırmak üzere hizmetler ve ürünler geliştirmek

Albert Solino : Temel Değerler

  • Dürüstlük
  • Değer Yaratma
  • Profesyonel Mükemmellik
  • Yenilikçilik
  • Sürekli Gelişim
  • Açık İletişim
  • Global Ölçeklenebilirlik