Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Şirketler Grubu ve Holding statüsündeki müşterilerimize Finansal Danışmanlık Hizmetleri kapsamında aşağıdaki çözümleri sunarız:

– Hissedar olunan şirketlerin finansal açıdan değerlendirilerek en uygun yönetim stratejisinin belirlenmesi konusunda danışmanlık verilmesi

 Finans Süreçlerinin Verimliliğinin Sağlanması: Mevcut sermayenin ve finansal kaynakların verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerinin yönlendirilmesi

 Finansal işleyiş modeli tasarımı;

  • Şirketler grubunuz içinde yer alan bütün firmaların sahip olduğu sermayelerin faaliyet  alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediğinin kontrol edilmesi,
  • Maliyet yönetimi ve karlılığı analizi,
  • Fon giriş ve çıkışları arasındaki zaman uyumunu sağlayarak genel finansman dengesinin korunmasını sağlamak açısından planlama,
  • Kontrol sürecinin kurulmasına destek olmak ve sonucunda sapmaları analiz edilerek gereken önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak,
  • Tüm fon giriş ve çıkışlarını vadeler itibarıyla hedeflere uygun tanımlanmasını sağlanmasıdır.

finansal danışmanlık

 

Albert Solino,uluslararası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır.

 Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin!