Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Finansal Danışmanlık Nedir?

Mali İşler / Finans fonksiyonu bir şirketin en önemli stratejik karar destek sağlayan mekanizmalarından biridir. Güçlü bir şirket için güçlü bir Mali İşler fonksiyonu olmazsa olmazdır. Stratejiden uygulamaya, organizasyondan süreçlere, bütçe / planlamadan raporlamaya, iç kontrolden iç denetime, teknolojiden veriye, insan kaynağından mevzuatlara, sebebi, boyutu, zamanlaması ne olursa olsun Finansal Danışmanlık ya da diğer bir adı ile Mali İşler Dönüşümü mutlaka değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mali İşler’in sahip olduğu geniş sorumluluk alanları ve kurumların sahip olması gereken dinamizme sonradan uyum sağlamaya çalışan değil, aksine bu yönde liderliği üstlenmesi gereken bir yapıya sahip olmasının önemi, bir dönüşümün de kaçınılmaz olmasını göstermektedir. Bu dönüşüm zamana yayılan adım adım bir yolculuk şeklinde de olabilir, uçtan uca büyük değişiklikler de gerektirebilir.

Mali İşler Dönüşümü

Günümüzde Finans çok hızlı bir biçimde dönüşüyor. CFO'lar,  daha düşük bir maliyetle performansı artırma, daha büyük stratejik değer yaratma ve daha anlamlı veri ve analiz sunma konusunda artan bir baskı altındadır. 

Bu arada, benzeri görülmemiş piyasa karmaşıklıkları, yeni verimlilik etmenlerini gerektirmektedir. Hızla gelişen koşullar karşısında çevik ve duyarlı olamama, maliyet ve verimlilik baskıları, iş ortağı memnuniyetsizliği, zayıf çalışan morali, parçalanmış iş modelleri, yetenek kıtlığı ve daha fazla riske maruz kalma olarak ortaya çıkabilir.

Finans dünyası dönüşmeye devam ederken, sürdürülebilir, uzun vadeli tek bir yanıt vardır: onunla dönüşmek.

Albert Solino 'da dinamik, çok yönlü uzmanlarımız, son derece başarılı finans dönüşüm stratejileri geliştirmek, yürütmek ve sürdürmek için işletmelere proje bazlı finansal hizmetler sunar.  Finans işlevini bir dizi işlemsel iş akışından stratejik bir avantaja dönüştürür.

Albert Solino olarak, Finansal Danışmanlık projeleri kapsamında CFO’lar / Mali İşler Yöneticileri ile birlikte çalışarak, şirketlerin Mali İşler departmanlarının yapılanmalarını iyileştirmelerine ve şirkete kattıkları değeri arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Bir yandan Mali İşler departmanlarının sorumluluklarını ve temel süreçlerini teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlarken, diğer yandan şirket stratejisine yön vermelerini ve diğer departmanların işlerini daha verimli yapmalarına yardımcı olacak yetkinlikleri kazanmalarını sağlıyoruz.

Mali İşler dönüşümü kavramını ve bu çerçevede verdiğimiz Finansal Danışmanlık hizmetlerimizi daha iyi anlatabilmek için sıklıkla karşımıza çıkan soruları ve bu soruların yanıtları için finansal rehberlik çözümlerimizi sizler için derledik:

finansal danışmanlık

Mali İşler Stratejisi, Vizyonu ve Misyonu

 • Kurum değerini arttırmada Mali İşler fonksiyonuna düşen görevler nelerdir?
 • Mali İşler / Finans fonksiyonunun stratejisi nasıl belirlenir? Hedefleri nelerdir?
 • Bir CFO / Mali İşler Yöneticisi olarak hangi alanlara odaklanmalıyım? Önceliklerim ne olmalıdır?
 • En iyi uygulamaların incelenmesi ve kıyaslama analizleri sonucu kendi Mali İşler fonksiyonumuz hangi konumdadır?

Mali İşler Faaliyet Modeli, Organizasyonel ve Süreçsel Yapılanması

 • Kurumunuzun Mali İşler fonksiyonunun organizasyon şeması nasıl yapılanmalıdır?
 • CFO unvanını kullanmak için şirketin belirli bir büyüklükte mi olması gerekiyor?
 • CFO’lar / Mali İşler Yöneticileri, CEO’ların sağ kolu mudur? CFO’ların önünde kariyer hedefi olarak CEO’luk mu yer alır?
 • Holding finans fonksiyonları ile grup şirketleri finans fonksiyonları arasındaki görev, sorumluluk ve yetki paylaşımı nasıl olmalıdır?
 • Hazine ve muhasebeden sorumlu yöneticilerin raporladıkları bir CFO ayrıca olmalı mıdır?
 • Bütçe ve Raporlama sürecinde CFO’lar hangi aşamada, ne kadar müdahil olmalılar?
 • Risk Yönetimi, İç Denetim gibi süreçlerde Mali İşler’in rolü ve katkısı ne olmalıdır?
 • Doğru ve etkin bir dönem kapanışının sorumluluğu sadece Mali İşler departmanında mı olmalıdır?
 • Yatırımcı ilişkileri ayrı bir fonksiyon mu yoksa CFO’nun sorumluluğunda mı olmalıdır?

Finansal Danışmanlık Hizmetleri : İnsan Kaynağı, Teknoloji ve Mevzuat

 • Mali İşler fonksiyonundaki farklı pozisyonlar için aranılan nitelikler ve yetkinlikler nelerdir?
 • Dış kaynak kullanımı hangi koşullarda değerlendirilmelidir?
 • Norm kadromuz ne olmalı? Sayı ve yeterlilik olarak eksik miyiz?
 • Mali İşler performans göstergelerini nasıl belirleriz?
 • Mali İşler fonksiyonu çalışanları için en doğru ücretlendirme sistemi nasıl kurgulanabilir?
 • Mali İşler çalışanları için nasıl bir kariyer ve eğitim planı oluşturmalıyız?
 • Teknolojik çözümler, raporlama araçları ve kurumsal veri modelleri CFO’lara nasıl destek sağlayabiliriz?
 • Mevzuat ve kanunlar değiştikçe, Mali İşler nasıl proaktif şekilde davranabilir?

Tüm bu sorular ve buna benzer daha detaylı konuların ele alındığı ve Finansal Danışmanlık hizmetlerimiz ile çözüm üretildiği sürece Mali İşler Dönüşümü diyoruz.

Finansal Danışmanlık Hizmetlerimiz

Finansal Danışmanlık ile ilişkili aşağıda görebileceğiniz 12 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Finansal Danışmanlık hizmetlerimiz:

 • Finansal Durum Analizi ve Gelecek Durum Yol Haritası
 • Mali İşler Organizasyon Yapılandırması
 • Mali İşler Süreçlerinin Tasarımı
 • Bütçe Danışmanlığı
 • Yönetim Raporlaması Hizmetleri
 • Hızlı ve Etkin Finansal Kapanış
 • Maliyet Azaltma
 • Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı
 • Net İşletme Sermayesi Optimizasyonu
 • Mali Danışmanlık
 • Tahvil İhracı
 • Halka Arz Danışmanlığı

 

CFO'nun sürekli gelişen ihtiyaçlarını anlıyoruz ve bu ihtiyaçları aşağıdakileri sağlayarak ele alıyoruz: 

 • Finansal planlama ve analiz: Bütçeleme ve tahmin, sektör KPI geliştirme, müşteri karlılığı, sermaye tahsisi ve daha fazlası.
 • Operasyonel finans: Kapanış, konsolidasyon ve raporlama, siparişten nakde; ödeme, kayıt, raporlama, finans uygulamaları ve veri yapıları sağlama 
 • İşletim modeli optimizasyonu: Hedeflenen süreç optimizasyonu, işletim modeli optimizasyonu ve organizasyon tasarımı.   
 • Olay liderliğindeki dönüşüm: Birleşme entegrasyonu, satış tarafı titizliği, operasyonel halka arz hazırlığı ve öz sermaye dağılımı. 
 • Kurumsal performans yönetimi: Program yönetimi, değişiklik yönetimi, ROI izleme, devam eden sağlık kontrolleri ve daha fazlası. 
 • Dijital dönüşüm: Robotik süreç otomasyonu, yapay zeka / bilişsel otomasyon, veri ve analitik ve görselleştirmeler.
 • Danışmanlık: Vergi, değerleme, muhasebe danışmanlığı, risk danışmanlığı ve daha fazlası.

Albert Solino Finansal Danışmanlık Yöntemimiz

 1. Finansal Durum Analizi
 2. Finansal ve Mali İşler Dönüşüm Projelerinin Ortaya Çıkarılması ve Önceliklendirilmesi
 3. Finansal Süreç ve Bütçe Tasarımı
 4. Mali İşler Departmanı Tasarımı
 5. Hesap Planı Tasarımı
 6. Finansal Veri Analizi
 7. Nakit Akış Yapısı Tasarımı
 8. Mali Analiz sonuçlarına göre Finansal Durum İyileştirme Önerilerini Hayata Geçirme

Keşif ve önceliklendirme

Farklı disiplinlerden danışmanlarımız, darboğazların, verimsizliklerin ve süreç arızalarının temel nedenini belirlemek için müşterileirmizle birlikte çalışır. Birlikte, bu sorunlarla ilgili süreçleri, riskleri, hızlı kazanımları ve fırsatları belirler ve belgeleriz. 

Mevcut durum değerlendirmesi

Şirketler, paydaşlar ve süreç sahipleri ile işbirliği yaparak yüksek öncelikli süreçlerin daha detaylı bir değerlendirmesini yapıyoruz. Bu bize organizasyonun, süreçlerin ve teknolojinin durumu hakkında daha net bir resim verir ve önceliklerimizi iyileştirmemize olanak tanır.

Gelecek durum tanımla

Standardizasyon, otomasyon ve basitleştirmeye daha fazla odaklanarak finans fonksiyonunun gelecekteki istenen durumunu belirlemeye başlamak için öncelikli süreç paydaşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu, insanlar, süreçler ve teknoloji bileşenleri arasında birleşik bir dönüşüm yol haritası geliştirmeye başladığımız zamandır. 

Finansal Danışmanlık Uygulama ve değiştirme yönetimi

Organizasyon, süreçler, teknoloji, araçlar ve kontroller için iyileştirmeler uyguluyoruz. Ayrıca, şirket içi değişim ortakları için hızlı kazançlar sağlıyor, etkilenen politikaların güncellenmesine yardımcı oluyor, personeli eğitiyor ve sorunsuz bir geçiş için değişim yönetimi faaliyetleri yürütüyoruz.

İzleme

Son olarak, temel ölçütler ve izleme yöntemleri hakkında raporlama yapıyor, iyileştirme hedefleri geliştiriyor ve bunları sürekli olarak gözden geçiriyoruz.

Finansal Danışmanlığın Özeti

Albert Solino'dan Finansal Danışmanlık alan bir müşteri; şunlardan kesinlikle emin olabilir:

 • Mevcut finansal yapı hataları ve mali işler sorunları yenilikçi bir bakış açısıyla  teşhis edildi.
 • Bilginin analizine odaklanan somut ve uygulanabilir bir eylem planı geliştirildi.
 • Finansal Danışman ayrıldıktan sonra bile devam edecek bir Bütçe / Nakit Akış / Hesap Planı / Muhasebe / Mali İşler / Net İşletme Sermayesi yapısı uygulandı.

 

Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık