Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Finansal Danışmanlık Nedir?

Mali İşler / Finans fonksiyonu bir şirketin en önemli stratejik karar destek sağlayan mekanizmalarından biridir. Güçlü bir şirket için güçlü bir Mali İşler fonksiyonu olmazsa olmazdır. Stratejiden uygulamaya, organizasyondan süreçlere, bütçe / planlamadan raporlamaya, iç kontrolden iç denetime, teknolojiden veriye, insan kaynağından mevzuatlara, sebebi, boyutu, zamanlaması ne olursa olsun Finansal Danışmanlık ya da diğer bir adı ile Mali İşler Dönüşümü mutlaka değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mali İşler’in sahip olduğu geniş sorumluluk alanları ve kurumların sahip olması gereken dinamizme sonradan uyum sağlamaya çalışan değil, aksine bu yönde liderliği üstlenmesi gereken bir yapıya sahip olmasının önemi, bir dönüşümün de kaçınılmaz olmasını göstermektedir. Bu dönüşüm zamana yayılan adım adım bir yolculuk şeklinde de olabilir, uçtan uca büyük değişiklikler de gerektirebilir.

Albert Solino olarak, Finansal Danışmanlık projeleri kapsamında CFO’lar / Mali İşler Yöneticileri ile birlikte çalışarak, şirketlerin Mali İşler departmanlarının yapılanmalarını iyileştirmelerine ve şirkete kattıkları değeri arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Bir yandan Mali İşler departmanlarının sorumluluklarını ve temel süreçlerini teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlarken, diğer yandan şirket stratejisine yön vermelerini ve diğer departmanların işlerini daha verimli yapmalarına yardımcı olacak yetkinlikleri kazanmalarını sağlıyoruz.

Mali İşler dönüşümü kavramını ve bu çerçevede verdiğimiz Finansal Danışmanlık hizmetlerimizi daha iyi anlatabilmek için sıklıkla karşımıza çıkan soruları ve bu soruların yanıtları için finansal rehberlik çözümlerimizi sizler için derledik:

finansal danışmanlık

Mali İşler Stratejisi, Vizyonu ve Misyonu

 • Kurum değerini arttırmada Mali İşler fonksiyonuna düşen görevler nelerdir?
 • Mali İşler / Finans fonksiyonunun stratejisi nasıl belirlenir? Hedefleri nelerdir?
 • Bir CFO / Mali İşler Yöneticisi olarak hangi alanlara odaklanmalıyım? Önceliklerim ne olmalıdır?
 • En iyi uygulamaların incelenmesi ve kıyaslama analizleri sonucu kendi Mali İşler fonksiyonumuz hangi konumdadır?

Mali İşler Faaliyet Modeli, Organizasyonel ve Süreçsel Yapılanması

 • Kurumunuzun Mali İşler fonksiyonunun organizasyon şeması nasıl yapılanmalıdır?
 • CFO unvanını kullanmak için şirketin belirli bir büyüklükte mi olması gerekiyor?
 • CFO’lar / Mali İşler Yöneticileri, CEO’ların sağ kolu mudur? CFO’ların önünde kariyer hedefi olarak CEO’luk mu yer alır?
 • Holding finans fonksiyonları ile grup şirketleri finans fonksiyonları arasındaki görev, sorumluluk ve yetki paylaşımı nasıl olmalıdır?
 • Hazine ve muhasebeden sorumlu yöneticilerin raporladıkları bir CFO ayrıca olmalı mıdır?
 • Bütçe ve Raporlama sürecinde CFO’lar hangi aşamada, ne kadar müdahil olmalılar?
 • Risk Yönetimi, İç Denetim gibi süreçlerde Mali İşler’in rolü ve katkısı ne olmalıdır?
 • Doğru ve etkin bir dönem kapanışının sorumluluğu sadece Mali İşler departmanında mı olmalıdır?
 • Yatırımcı ilişkileri ayrı bir fonksiyon mu yoksa CFO’nun sorumluluğunda mı olmalıdır?

İnsan Kaynağı, Teknoloji ve Mevzuat

 • Mali İşler fonksiyonundaki farklı pozisyonlar için aranılan nitelikler ve yetkinlikler nelerdir?
 • Dış kaynak kullanımı hangi koşullarda değerlendirilmelidir?
 • Norm kadromuz ne olmalı? Sayı ve yeterlilik olarak eksik miyiz?
 • Mali İşler performans göstergelerini nasıl belirleriz?
 • Mali İşler fonksiyonu çalışanları için en doğru ücretlendirme sistemi nasıl kurgulanabilir?
 • Mali İşler çalışanları için nasıl bir kariyer ve eğitim planı oluşturmalıyız?
 • Teknolojik çözümler, raporlama araçları ve kurumsal veri modelleri CFO’lara nasıl destek sağlayabiliriz?
 • Mevzuat ve kanunlar değiştikçe, Mali İşler nasıl proaktif şekilde davranabilir?

Tüm bu sorular ve buna benzer daha detaylı konuların ele alındığı ve Finansal Danışmanlık hizmetlerimiz ile çözüm üretildiği sürece Mali İşler Dönüşümü diyoruz.

Finansal Danışmanlık Hizmetlerimiz

Finansal Danışmanlık ile ilişkili aşağıda görebileceğiniz 12 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Finansal Danışmanlık hizmetlerimiz:

 • Finansal Durum Analizi ve Gelecek Durum Yol Haritası
 • Mali İşler Organizasyon Yapılandırması
 • Mali İşler Süreçlerinin Tasarımı
 • Bütçe Danışmanlığı
 • Yönetim Raporlaması Hizmetleri
 • Hızlı ve Etkin Finansal Kapanış
 • Maliyet Azaltma
 • Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı
 • Net İşletme Sermayesi Optimizasyonu
 • Mali Danışmanlık
 • Tahvil İhracı
 • Halka Arz Danışmanlığı

Albert Solino Finansal Danışmanlık Yöntemimiz

 1. Finansal Durum Analizi
 2. Finansal ve Mali İşler Dönüşüm Projelerinin Ortaya Çıkarılması ve Önceliklendirilmesi
 3. Finansal Süreç ve Bütçe Tasarımı
 4. Mali İşler Departmanı Tasarımı
 5. Hesap Planı Tasarımı
 6. Finansal Veri Analizi
 7. Nakit Akış Yapısı Tasarımı
 8. Mali Analiz sonuçlarına göre Finansal Durum İyileştirme Önerilerini Hayata Geçirme

Finansal Danışmanlığın Özeti

Albert Solino'dan Finansal Danışmanlık alan bir müşteri; şunlardan kesinlikle emin olabilir:

 • Mevcut finansal yapı hataları ve mali işler sorunları yenilikçi bir bakış açısıyla  teşhis edildi.
 • Bilginin analizine odaklanan somut ve uygulanabilir bir eylem planı geliştirildi.
 • Finansal Danışman ayrıldıktan sonra bile devam edecek bir Bütçe / Nakit Akış / Hesap Planı / Muhasebe / Mali İşler / Net İşletme Sermayesi yapısı uygulandı.

 

Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık