Albert Solino Yonetim Danismanligi

Finans & Muhasebe Yapılandırma

Finans & Muhasebe Yapılandırma Hizmetleri

Katma Değerli Muhasebe Danışmanlığı Hizmetlerimiz için bizi arayın:

 

 • Defter Tutma, Muhasebe Hizmetleri
 
 • Beyanname İmzalama, Gönderme ve Diğer Vergi Dairesi İşlemleri
 
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kanunu Gereği işlemler ve Bildirgeler
 
 • Yönetim Raporlamaları ve Diğer Özel Amaçlı Finansal Yönetim Raporlamaları
 
 • Muhasebe ve Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı
 
 • Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri
 
 • 5746 sayılı Ar-Ge kanunu Ar-Ge Merkezi ve Tübitak Projeleri Muhasebesi
 
 
 • Gayri Maddi Haklar Muhasebesi
 
 • Halka Arz Muhasebesi Danışmanlığı
 
 • Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı

 

Albert Solino Muhasebe Danışmanlığı Nedir?

 

Nasıl bir insan güçlü bir nefes aldığında rahatlıyor, birkaç saniye bile nefes alamadığında korkulu rüyalar görmeye başlıyorsa, şirketlerde de durum bu şekildedir. Şirketler çok karlı bile çalışsalar, nefes alamadıkları, yani nakit akış sistemlerini ve finanslarını ayarlayamadıkları zaman, çok büyük zorluklarla karşılaşmaya mahkumdurlar. Bu bağlamda, üretimden, satışa uzanan zincirde finans hemen hemen her zaman dar boğaz yaşanabilecek en önemli noktadır.

Bu bilinçle, uluslararası deneyim sahibi Albert Solino ekibi ve değerli çözüm ortaklarımızla beraber, Finans departmanının performansının (entegre çalışanlar, süreç ve sistemler) kalıcı bir şekilde geliştirilmesi için aşağıdaki konularda görüş vermekte ve beraber geliştirilen önerileri uygulamaya geçirmekteyiz.

Finans Departmanın Etkinliği 

 Finansal süreçleri analiz eder ve şirketin finansal değer süreçlerini ortaya koyar ve Etkinliği Artırma projesi olarak kurgularız. Sunulan hizmetlerde finans sistemlerinin etkinliğinin ve ilgili operasyonel süreç, sistem ve uygulamaların iyileştirilmesine odaklanırız.

Finans departmanı Benchmark – Kantitatif (performans parametreleri) yöntemlerle finansal süreçlerinizi analiz ederiz. Mevcut performansın en iyi örneklerle kıyaslanması için müşterilerimizle birlikte çalışırız. Karşılaştırma yapacağımız veri setleri, uluslararası çapta oluşturulmuş, Albert Solino know – how’ı ile zenginleştirilmiş, sektörel bazda, şirketlerin bulunduğu kıtalar bazında ( Avrupa, Amerika, Asya) karşılaştırma olanağı veren veri setleridir. Şirketinizin, rakiplerine göre nerede durduğunu açık biçimde ortaya koyarız.

Finans Biriminde Dönüşüm 

 Finans biriminin bütünüyle dönüştürülmesi veya bütçeleme ve öngörü yapma gibi birbiriyle ilişkili süreçlerde dönüşümün gerçekleştirilmesini sağlarız. Daha önceden yoksa, yıllık ve daha sonra da 3 yıllık bütçeleme sitemine geçeriz. Bütçeleme sistemi var ise, sağlıklı tahminlerin ve düzgün verilerin oluşma için gereken sistemleri kurarız. Finansal sistemleri ve verileri yalınlaştırarak, yöneticilerin her zaman büyük resmi net biçimde görmelerini sağlarız.

Online Benchmark, Senaryo Analizi, Şirket Değerleme ve Danışmanlık Önerisi formüle edecek Muhasebe hizmet yazılımımız şu başlıklarda müşterilerimize faydalı olacaktır:

Şirketlerin, mali analiz göstergelerini diğer firma, sektör, ülke ve dünya göstergeleri ile karşılaştırmalarına imkan tanımak amacıyla web tabanlı bir analiz aracıdır.

Yazılım; firmalara, Satış Karlılığı, Aktif Devir Hızı, Aktif Karlılığı vb. finansal göstergelerden oluşan 10 göstergeyi kullanarak, mali performanslarını izleyebilme ve sonuçlarını, sektör ortalamaları ve dünyadaki halka açık benzer şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırabilme imkanı sağlamaktadır.
Firmalar bu analiz aracıyla, en son mali göstergelerini kullanarak mevcut durumlarını değerlendirebilecekleri gibi ileri ki döneme ait hedeflerini kullanarak bir gelecek senaryo analizi de yapabileceklerdir.

Yazılım, kullanıcılara yönlendirici tavsiyelerde de bulunacaktır. Göstergeleri sadece iyi/kötü olarak tanımlamak yerine dikkat edilmesi gerekli noktalar konusunda geliştirilecek algoritmayla danışmanlık önerilerinde bulunacaktır.

Yazılım, ayrı bir modülle firmalara online şirket değerlemesi yapabilme imkanı sağlamaktadır.

Yazılım; SAAS modeli ile Muhasebe hizmeti ile entegre edilebilecektir. Var olan muhasebecinizden aldığınız hizmetin üzerine entegre edilebileceği gibi bu sisteme dahil olan Muhasebeci ağından da muhasebe hizmeti almanıza olanak tanıyacaktır.

Şirketinizi daha etkin ve kolay yönetmenizi sağlayacak, know-how gerektiren Ar-Ge, Teknopark ve Şirket Değerlemesi konusunda uzman bu yazılım ve katma değerli muhasebe hizmetinden faydalanmak için bizimle iletişime geçiniz.

Ayrıca, Muhasebe birimlerinde çözüm ortaklarımızla beraber;

 • Farklı sektörlerdeki deneyim ve birikimimizle uygulanabilir vergi planlama modelleri geliştiririz.
 
 • Hedeflerinize başarı ile ulaşmanız için etkin vergi stratejileri belirleriz.
 
 • Mevzuattaki son değişikliklerden sizi anında haberdar ederek enerjinizin yalnızca işinize yoğunlaşmasını sağlarız.
 
 • Devletin teşvik ve yardımlarından, en etkin biçimde nasıl yararlanabileceğiniz planlamasını ve uygulamasını yaparız.
 

Katma değerli muhasebe hizmeti için lütfen bizi arayın!