Albert Solino

Fikri ve Sınai Haklar Danışmanlığı

Stratejik danışmanlık, portföy yönetimi, araştırma, takip ve tescil süreçlerini Albert Solino olarak tek bir çatı altında yönetiyoruz.

fikri ve sınai haklar

Özgün buluş ve fikirleriniz, Albert Solino’nun Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlık hizmeti ile güvende!

Fikri ve sınai hakların korunmasının, tescil başvurusundan çok daha fazlası olduğunun bilinciyle hareket ederek fikri mülkiyeti stratejik olarak planlıyor ve size bütünlüklü bir portföy yönetimi sunuyoruz. 

Strateji (Yurt içi ve Yurt dışı)

Patent (Yurt içi ve Yurt dışı)

Marka (Yurt içi ve Yurt dışı)

Tasarım (Yurt içi ve Yurt dışı)

4 Aşamada Fikri ve Sınai Haklar Danışmanlığı

Strateji

Albert Solino Danışmanlık çatısı altında sunulan fikri ve sınai haklar danışmanlığı, kurumunuz için oluşturulan sınai mülkiyet stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugünü değerlendirirken oluşturduğu mülkiyet portföyü ile geleceğe projeksiyon tutar.

Yurtdışı Yasal Hak

Türk Patent tescili sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir; uluslararası yasal koruma için yabancı ülkeye ya da anlaşmalı ülkelere ayrı başvuruların yapılması gerekmektedir. Bu süreci ayrıca yönetmek deneyim ve profesyonel uzmanlık ister.

Yurtiçi Yasal Hak

Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler gibi fikri buluşların tekilliğini korumak için uygulanan sınai haklar, yenilik ve buluşların sahiplerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen yasal haklar olarak ifade edilir. Bu hakların doğru ve kurumsal değerlendirilmesi için uzman bakış açısı şarttır.

Uçtan Uca Kesintisiz Hizmet

Yasal koruma şemsiyesinden ve bu korumanın sağlayacağı maddi-manevi çıkarlardan yararlanmak için Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı kapsamında projenin ilk aşamasından itibaren A’dan Z’ye her konuda, kesintisiz danışmanlık hizmeti Albert Solino’nun uzman ekibi tarafından verilir.

Albert Solino olarak, şirket yapılarının elle tutulmayan fikri ve sınai ürünlerinin, stratejik bir iş gereci ve eşsiz bir finansal kaldıraç olduğuna inanıyor, gelişiminizin her aşamasında Fikri Haklar Danışmanlığı ihtiyacınız için sizlerin yanında oluyoruz.

Fikri Mülkiyet Danışmanlığının Stratejik Önemi

Fikri mülkiyet hakkı tekildir ve kurumsal kimlikle ilerler: 

Çünkü fikri ve sınai haklar çerçevesinde,

Alanında bir adım önde olmak isteyen işletmeler; ürünlerin yönetimini, korunmasını ve varlıklarının fikri mülkiyet haklarını elde edilmesini sağlayarak ticari başarısını güvence altına almalıdır.

Fikri Mülkiyet Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Hizmetinin Avantajları

Ön Değerlendirme

Fikir ve sınai hakların tescil uygunluğu açısından ön araştırması, benzerlik, saha raporu vb. dinamikler çerçevesinde ele alınması.

Envanter Çıkarma

Tescile uygun sınai hakların doğru kademelerle (marka, patent, faydalı model vb.) ve stratejilerle uygun olarak hazırlanması.

Doğru Kategorilendirme

Sınai haklar portföyünün ticari potansiyel, imaj çalışması ve önem derecesi gibi açılardan doğru organize edilerek uygulanması.

Prosedür İnşası

Fikri ve sınai hakların kurum içindeki stratejisinin net dökümanlarla oluşturulması ve paydaşlarla paylaşılması.

Kurum Kültürü

Fikri ve Sınai mülkiyetin önemine dair kurum içi farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve ilgili departman ve yöneticiler ile fikir paylaşımı yaparak sürdürülebilirliğini sağlama.

Finansal Fayda

Bütçe ve bilançoların yanı sıra, teşvik ve destek olanakları, lisanslama ve işbirlikleri çerçevesinde fikri ve sınai hakların nasıl kullanılabileceği konusunda süreç yönetimi ve danışmanlık verme.

Destek Sürekliliği

Sürecin tümünü kapsayacak biçimde projelerin düzenli takibi, güncellemelere dair bilgilendirme, raporlama ve aylık toplantılar ile işleyişi, iletişimi ve akışı aktif tutarak sağlıklı ilerleme.

Albert Solino, Fikri Mülkiyet Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Hizmeti ile tescil süreçlerini basit başvuruların ötesine taşır; firmanızın fikri ve sınai mülkiyetine katma değer katar.

Fikri Mülkiyet Danışmanlığı ve Portföy Hizmeti Kapsamında 10 Adımda Neler Yapıyoruz?

Albert Solino Fikri ve Sınai Haklar Danışmanlığı Sürecinde Firmanıza Nasıl Destek Olur?

Albert Solino Danışmanlık olarak;

Kurumsal kimliğinizi sınai hakları ile desteklemek ve rakiplerinizin öne geçmek için Albert Solino Danışmanlık işbirliğine hazır!

Fikri ve Sınai Haklar Danışmanlığı

Fikri Mülkiyet Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi süreçlerine dair tüm sorularınız için uzman danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilir, danışmanlık paketlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.