ERP Yazılımı

HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK ERP YAZILIMI VE KURULUMU

Albert Solino ERP yazılımı ile tüm süreçlerinizi uçtan uca yöneterek şirketinizin verimliliğini üst seviyeye çıkarın..

Dünyada hizmet şirketlerinin kullandığı ve şirket yönetimini sağlayan yazılım sistemi, Profesyonel Hizmet Otomasyonudur (PSA- Professional Services Automation). Hizmet şirketlerinin de en az üretim yapan şirketler kadar ERP sistem yazılımlarını kullanması gerekmektedir çünkü dijital dünyada şirketlerin oluşturduğu her bir dijital ayak izi o şirketin geleceğinin önemli bir parçasıdır. .

Albert Solino ERP Yazılımı Kapsamında Firmalara Hangi Çözümleri Sunar?

Şirketler bazen ihtiyaçlarının farkına biz söylemeden varamayabiliyorlar. Albert Solino olarak müşterilerimize, stratejik planlama, görev yönetimi, proje yönetimi ve müşteri portalı alanında çalışmalar sunduğumuzda asıl eksikliklerinin farkına vararak sürece daha fazla dahil olmalarını sağlamaktayız çünkü şirketler yıllardır süregelen alışkanlıklarından ötürü rutin hale gelmiş iş yapış şekillerinde hata göremeyebiliyorlar. Albert Solino olarak, dışarıdan müşterimizin şirketini analiz ederek sonuçları onlarla çözümleri ile birlikte paylaşmaktayız. Kendi ihtiyaçlarımızdan doğan yenilikçi çözümleri müşterilerimize sunarak onları daha iyi hale getirmek asıl amacımızdır.

Albert Solino ERP sistemleri birbiri ile entegre bir şekilde çalışabilmektedir. Sadece satış otomasyonu isteyen bir firma daha sonrasında sistemine sözleşme yönetimi otomasyonu, stok yönetimi otomasyonu, müşteri ilişkileri otomasyonu veya dilediği herhangi bir otomasyonu dahil edebilir. Bunun yanı sıra bütün otomasyonları birlikte de alabilir ve hepsini kullanabilir. Burada önemli olan nokta, ilk aşamada müşterimizin ihtiyacı doğrultusunda kurulan ERP sisteminin daha sonra doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilebilir olmasıdır.

Örneğin, müşterilerimizin sözleşme süreçlerini iyileştirmek ve takibi kolaylaştırmak adına sözleşme yönetimi modülünü önermekteyiz. Sözleşme yönetimi, sözleşmelerin oluşturulmasından seçilen taraf tarafından yürütülmesine ve sözleşmenin nihai olarak feshine kadar olan süreçtir. Temel faaliyetler, operasyonel ve finansal performansı en üst düzeye çıkarmak ve sözleşme şartlarına uyulmaması yoluyla finansal ve itibar riskini belirlemek ve azaltmak için sözleşme koşullarına göre performans analizini içerir. Sözleşme yönetimi yazılımı, tüm sözleşmeleri dijital ortama aktarır ve merkezi bir depoda saklar, hukuk ve uyum departmanları gibi paydaşların sözleşmeleri arama ve gözden geçirmeleri için bir yol sağlayarak kağıt yığınlarını manuel olarak bulma ve eleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Sözleşme yönetimi yazılımı ayrıca sözleşmelere erişimi yönetir, böylece yalnızca bir kuruluştaki yetkili kişiler herhangi bir sözleşmeyi görüntüleyebilir ve güvenliği artırır. Yazılım ayrıca, sözleşmenin sona erme tarihleri yaklaştığında önemli kişilere uyarılar sağlayarak, işletmelerin sözleşmelerini yeniden müzakere edip etmeme veya iptal etme konusunda karar vermelerine olanak tanır ve bunların giderek daha olumsuz koşullarda yıldan yıla otomatik olarak akan sözleşmelere kilitlenmesini önler.

Bir diğer önerdiğimiz modül ise Kaynak Planlama modülüdür. Tüm kaynak planlama çözümlerinin içerdiği harika bir özellik, zaman çizelgesi yönetimidir. Zaman çizelgesi yönetimini kullanmanın yararı, organizasyondaki maliyetleri düşürebilmesidir. Bu temelde 3 yolla sağlanabilir:

1) Bordro verilerinin işlenmesini daha verimli hale getirebilir

2) Daha önce gizlenmiş olan insan “maliyetlerini” görünür hale getirebilir. Yönetici daha sonra getirileri artırmak için bu tür maliyetleri ortadan kaldırabilir veya azaltabilir.

3) Fatura ve faturalama sistemini otomatikleştirmek için kullanılabilir.

Bunların haricinde; performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, satın alma yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi birçok modülü müşterilerimize sağlamaktayız.

Hizmet Sektöründeki Firmalar ERP Yazılımı Kullanarak Hangi Değerleri Başarı ile Ölçebiliyor?

Pazarlama otomasyonu ile şirketler, mevcuttaki müşterilerinin durumunu ve potansiyel müşterilerini avlayabilir hale gelebilmektedir. Ayrıca potansiyel müşteriler ile en son ne zaman iletişime geçildiği, faaliyette bulunulduğu ve yeni ürünlerin/hizmetlerin tanıtımına tepkilerin ne olduğu gibi değerler ölçülebilir hale gelmektedir. Dolayısıyla pazarlama otomasyonu, şirketlerin gelirlerini ve artırabilecekleri bir modüldür.

Satış süreçleri otomasyonunda ilk öncelik her zaman satışa istekli kişileri somut bir şekilde belirlemektir. Satış süreçleri otomasyonu ile şirketlerin görüşme aşamasında oldukları müşterileri ve toplamda yapılacak satışların hesaplanabilir hale gelmesi ile satışa dönüşen taleplerin ölçülebilir olması sağlanabilmektedir. Veri toplama, düzenleme ve analizi içeren bu modül şirketlere bütün bilgileri somutlaştırarak bir sonraki adımlarını daha sağlam atabilmelerini sağlamaktadır.

Maliyet yönetimi otomasyonu ile şirketlerin ilk odak noktası olan insan üzerinde yoğunlaşılarak karlılık oranında artış sağlanabilmektedir.

Müşteri ilişkileri yönetimi otomasyonu, şeffaf ve güçlü yapısı ile şirketlerin mevcuttaki müşterilerini gelecekteki işlerinde yanlarında tutmasını ve potansiyel müşterilerini hızlı bir şekilde bünyesine kazandırmasını sağlamaktadır.

İzin yönetimleri, performans ölçümleri ve çalışan bilgileri saklanarak istenildiği zaman ulaşılabilir hale gelmektedir.

Hizmet Şirketlerinin Etkili Bir ERP Stratejisi Nasıl Olmalıdır?

Şirketlerdeki projelerin başarısız olmasının en büyük nedeni, yazılım aldıklarında her şeyin çözüldüğünü varsaymasıdır. Oysaki bir yazılım sisteminin şirkete sağladığı katkılar, o şirketin destekçisidir. Yazılım tek başına bir başarı getirmemektedir. Şirketler, amaçları ve stratejileri doğrultusunda yazılım sistemlerini kullanarak başarılarını daha sağlam ve sürdürülebilir hale getirebilmektedirler. Yazılım sistemleri ilk kurulduğu anda şirketler, konfor alanlarından dışarı çıktıkları için bir alışma sürecinden geçeceklerdir. Şirketin uğradığı bu değişim ilk aşamada alışkanlıkları değiştirme projesi olarak görülmelidir. Yazılım sistemlerine adapte olunduktan sonra hedefler belirlenerek bütün departmanlar entegre bir şekilde çalışmaya başlamaktadır.

Hizmet şirketlerinde, en çok ihtiyaç duyacakları modülden başlaması en doğrusudur. Bütün ERP modüllerini edinerek başlaması demek, alışma sürecini uzatmak ve mevcuttaki işlerin aksaması demektir. Bunun yerine ihtiyaçları doğrultusunda kademe kademe gitmeleri hem çalışanların adaptasyonu açısından hem de şirketin alışkanlıklarının kırılım sürelerinin sağlıklı bir şekilde aşılması açısından daha verimli olacaktır. Bu sayede projelerin başarı oranı artarak şirket kazanç elde etmeye başlayabilir.

Hizmet Sektörlerine Yönelik ERP Yazılımı ve İmplementasyon Süreci

Albert Solino olarak bakış açımız sektörleri analiz ederek kademe kademe yazılım sistemlerine geçiş yapmaktır. İlk başta mevcut durum analizi yapmaktayız. Bu süreçte incelediğimiz bölümler;

Satış, pazarlama süreçleri ne derece yazılım veya sistemler üzerinde gerçekleştirilmekte,

·        Sözleşme yönetimlerinin durumu nedir,

·        Yaşanılan problemler nelerdir,

·        Proje kaynak planlaması tarafında iş yükleri ölçülebilir mi?

·        Şirket, müşteri portalı kullanımına uygun mu?

Mevcut durum analizinden sonra müşterimizi ulaştırmak istediğimiz noktayı planlıyoruz. Örneğin;

·        Satış süreçlerini dijital ortama taşımak

·        Pazarlama süreçlerini dijital ortama taşımak

·        Projelerin maliyetlerini net görebilmek

·        İş yüklerini aylık ve birey bazında görüntüleyebilmek

Bunların sonucunda yol haritasını ortaya koyarak çevik bir şekilde projemizi şekillendirmeye başlamaktayız. Her zaman adım adım değer yaratarak gidiyoruz ve müşterimiz bu sayede daha ılımlı yaklaşarak alışma sürecini sağlıklı bir şekilde geçirebiliyor.

Satış sonrası hizmet ve desteğimiz ile birlikte müşterilerimizin problemlerine odaklanarak kullanacakları modülleri ayarlıyoruz. Kullanılmayacak modüller açılmıyor ve dolayısıyla gereksiz ödeme alınmıyor firmalardan.

 

Projelerde başarısızlığa en çok neden olan duygu endişedir. Albert Solino olarak biz, endişe duygusunu hissettirmeden müşterimiz ile birlikte bu yolda güven duygusunu tattırarak ilerlemekteyiz. Birden yapılan toplu değişimin yaratacağı panik ortamının önüne geçerek, kademe kademe yapılan revizyonlar ile birlikte tüm şirket çalışanlarını bu sistemin içine doğal bir refleks sonucu dahil edebilmekteyiz. 

TÜM ŞİRKETİNİZİN MÜŞTERİLERLE OLAN İLİŞKİLERİNİ VE ETKİLEŞİMLERİNİ YÖNETMEYE HAZIRSANIZ

30 GÜN İÇİNDE İADE GARANTİSİ!

OTOMATİK YENİLEME KOŞULLARI

Albert Solino ERP, bir abonelik hizmetidir ve siz iptal edene kadar devam etmektedir. Her dönem sonunda otomatik olarak yenilenir ve sonraki dönem için ücretlendirilirsiniz.

DİLEDİĞİN ZAMAN İPTAL ET

Hizmetinizi istediğiniz zaman yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Abonelik seviyenizi değiştirmek için abonelik sayfanızı ziyaret edip yeni planınızı seçebilirsiniz. Hesabınızı kapatmak ve tüm bilgilerinizi silmek için lütfen [email protected] adresine konu satırında "Hesabımı İptal Et" ile e-posta gönderebilirsiniz.

30 GÜN İÇİNDE İADE GARANTİSİ

Herhangi bir nedenle ödemenizin ardından 30 gün içinde hesabınızı iptal etmeye karar verirseniz, ücretinizin tamamını geri alabilirsiniz. Bunu yapmak için, [email protected] adresinden Albert Solino ERP Destek Ekibine e-posta göndermeniz yeterlidir.

HIZLI VE KOLAY MÜŞTERİ DESTEĞİ

Güler yüzlü destek ekibimiz, ihtiyaç duyduğunuz her an 7/24 size yardımcı olmaya hazırdır.

ERP yazılımı ile Kayıt Altına Alınmamış Olumlu veya Olumsuz Verilerin Saklanmaması Demek Aynı Hatayı İkinci Kez Yapmak, Aynı Başarıyı Tekrar Yakalayamamak Anlamına Gelmektedir. Albert Solino ERP ile Başarınızı Sürdürülebilir Hale Getirin.