Yönetim Danışmanlığı Örnek Projelerimiz

Albert Solino, geçmişten gelen
bilgi birikimi ile sizlerle aynı dili konuşarak
en iyi uygulama örneklerini şirketinize aktarır.

Şirketlerin yönetimsel zorluklarını, şirketinizin yönetim ekibinin bir parçası olarak değerlendirip çözümler sunar ve sunduğumuz çözümleri uygulamaya alırız.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Projemiz

ÖNCESİ

Müşteri Talebi

İçinde bulunduğumuz sektör daralıyor. Sektör olarak yanlış tanımlamalarda bulunduğumuz ve ürün/ hizmetimizin değerini ortaya koyamadığımız için şirketimiz küçülüyor. Bunun beraberinde pazara ayak uyduramayarak git gide küçülüyoruz.

SONRASI

Albert Solino Çözümü

Şirket vizyonunun belirlenmesi, gelecek 5-10 yılının tasarlanması, SWOT analizi yapılması, stratejik aksiyon ve hedeflerinin belirlenmesi ve hedeflere nasıl ulaşılabileceğine dair yol haritasını içeren stratejik planlama danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

Pazarlama Danışmanlığı Projemiz

ÖNCESİ

Müşteri Talebi

Hızlı büyüyoruz, yeni müşterilere odaklanıyoruz, eski müşterilerle bağımız kopuyor. Hedeflerimiz doğrultusunda ne kadar ilerlersek bir o kadar geri gidiyoruz. Ayrıca yurt dışına açılmamız lazım ama nereden başlamalıyız bilemiyoruz.

SONRASI

Albert Solino Çözümü

Pazarlama danışmanlığı verilerek firma, pazarlama kaynaklarının doğru analizi ve doğru kullanımı, mevcut operasyon gözlemleri, müşteri gözlemleri ve rakip analizleri noktasında yetkinlik kazanmış, müşteri memnuniyeti ve sadakatinde iyileşmeler olmuştur.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Projemiz

ÖNCESİ

Müşteri Talebi

Şirketimizde çalışanların yer aldığı bir ekip ve organizasyon var ama ekipler verimsiz çalışmakta. Mevcut ekibi nasıl daha iyi kullanabiliriz? Doğru sayıda ve nitelikli kişilerle mi çalışıyoruz? Verimsizliğe yol açan işleri nasıl tespit edebiliriz? Zamanımızı daha verimli işlere nasıl harcayabiliriz?

SONRASI

Albert Solino Çözümü

İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kadro Danışmanlığı kapsamında, ekip yapısının ve sayısının ne olduğu ve hangi işe ne kadar zaman harcandığı analiz edilmiştir. İşletme kapsamında, iş yükü tetikleyicileri, aktivite-zaman analizleri ve optimum kadro noktasında kazanımlar gerçekleşmiştir.

Eğer bir şeylerin daha iyi gidebileceğini hissediyorsanız ama ihtiyacın ne olduğunun adını koyamıyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kariyer Yönetimi ve Yedekleme
Planı Danışmanlığı Projemiz

ÖNCESİ

Müşteri Talebi

Çalışanlarımızdan sürekli daha farklı bir departmanda daha başarılı olabileceklerine dair talepler alıyoruz. İşe alımların doğru departmanlara gitmediğini düşünmekteyiz. Çalışanlarımızın en verimli olabileceği departmanı nasıl belirleyebiliriz?

SONRASI

Albert Solino Çözümü

Albert Solino olarak Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Planı Danışmanlığı kapsamında şirkette tüm çalışanlara dair kariyer yönetim haritasının oluşturulmasını sağlayarak, kim kimin işini hangi şartlarda yapabileceğini belirlenmiştir.

Institutionalization Consultancy
Projemiz

ÖNCESİ

Müşteri Talebi

Onay süreci uzayabiliyor, ani karar vermemiz gereken durumlar oluyor. Şirketimiz hareket edemez hale geliyor ve durumu toparlayamıyoruz. Karar verme mekanizmamızı nasıl geliştirebiliriz? Şirketimizde gelişen ani olaylarda etkili bir şekilde nasıl aksiyon alabiliriz?

SONRASI

Albert Solino Çözümü

Kurumsallaşma Danışmanlığı verilerek, doğru sistemler, yetkinlikler, onay mekanizmaları ve akışları kurulması sağlanmıştır. İnsan kaynağı organizasyonundaki süreçler ve teknolojinin iş akışlarıyla, onay ve yetki matrisleriyle buluşturulduğu bir yapı tasarlanmıştır.

Supply Chain Management (SCM)
Danışmanlığı Projemiz

ÖNCESİ

Müşteri Talebi

Fabrikada üretim sırasında lüzumsuz işler yapıldığı için zaman kaybı yaşayarak düşük verim alıyoruz. Ayrıca vermiş olduğumuz termin tarihlere uyamıyoruz. Ekiplerimizi ve iş akışlarımızı nasıl yönetebiliriz?

SONRASI

Albert Solino Çözümü

Organizasyon şeması, üretim planlaması, satın alma, depolama, lojistik, sevkiyat ve satış sonrası hizmetlerin süreçleri planlanıp şirkete, yönetim kabiliyeti kazandırılmıştır.


Customer Feedbacks

Bu yola çıkan firmalara Albert Solino’yu zengin danışman kadrosu ve geniş tecrübesi sebebiyle yaptıkları yönlendirmeler ve hazırlık çalışmaları sebebiyle seçmelerini tavsiye ediyoruz.

İbrahim Durmuş – HEMA Endüstri A.Ş.
İş Geliştirme/ Genel Müdür

5/5

Tecrübeli, ön görüşlü ve bilgili danışman kadrosu sebebiyle Albert Solino firmasını, Yönetim Danışmanlığı konusunda adım atmak isteyen  şirketlere tavsiye ederiz.

Nedim İkizler – MİTAŞ ENERJİ A.Ş.
Genel Müdür

5/5

Albert Solino teknik ekibinin desteği sayesinde şirket karlılığını artıran hizmetler aldık. Albert Solino firmasını ve hizmetlerini, bir firmayı bütünüyle ele alarak hızlı ve dinamik çözümler üretmesi sayesinde, şirket karlılığını ve şirket değerini yükseltmek isteyenlere tavsiye ediyoruz. 

Teoman Paçacı – Kalkancı Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi

5/5

Albert Solino’nun özverili, disiplinli, sonuç odaklı ve yapıcı çalışması sayesinde süreçlerimizi nasıl iyileştirebileceğimize dair somut önerilerle gelindi. Numarine olarak, firmalara; yönetim danışmanlık şirketlerinden olan Albert Solino firmasından danışmanlık almalarını 
tavsiye ediyoruz.   

Numarine Denizcilik San. Tic. A.Ş.

5/5

Durmadan Kendimizi Yenilememizin Yanı Sıra, Birlikte İş Yaptığımız Çok Sayıda Firmanın Memnuniyeti En Büyük Referanslarımızdandır.