Albert Solino, ulusal ve uluslararası deneyime sahip, dinamik and uzman bir danışman kadro ile Management Consulting hizmetleri sunmaktadır.

Müşterilerine fayda sağlama ve değer üretme felsefesiyle hareket eden Albert Solino, 5 ana başlıkta Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Vermektedir

Strateji/Yönetim Danışmanlığı

Müşterimizin gerçek ihtiyacını keşfedip, çözümler üretiyoruz. Çözümlerin tasarımını yapıyor, hayata geçme modelini tasarlıyor ve uygulamasına rehberlik edip uygulamaya geçirilmesini gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada birçok strateji/yönetim danışmanlığı kapsamında projeler yürütüyoruz.

Strateji yönetim danışmanlığı projeleri kapsamında 9 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz;

 • Turquality
 • Strategic Planning                                  
 • Enterprise Performance Management
 • Corporate Management
 • Institutionalization of Family Businesses
 • Family Constitution
 • OKR (Objectives and Key Results)
 • Kurumsal Risk
 • Internal Audit Services 

Human Resources Consulting

Albert Solino Danışmanlık olarak bizler, artan rekabet koşullarının ve değişimdeki hızın talep ettiği insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi için ve müşterilerimizin insan kaynakları yönetimlerindeki ihtiyaçları doğrultusunda gereken destekleri sunuyor; uluslararası ölçekteki deneyimimizle müşterilerimize sektörlerinde rekabet üstünlüğü sağlıyor; işlerine değer katıyoruz.

İnsan kaynakları danışmanlık projesi kapsamında aşağıdaki 10 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • İK Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası
 • Organization and HR Processes Design
 • Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi
 • Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tasarımı
 • Bireysel Performans Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Education Management
 • Kariyer Planlama ve Yedekleme
 • Reward & Suggestion Schemes
 • IK Raporlaması Tasarımı

Process Improvements

Süreç İyileştirme Danışmanlığı, üretkenlik hattınızı tıkayan tekrarlanabilir görevleri sistematikleştirir ve otomatikleştirir.Ayrıca kuruluşunuzun tüm işlevlerini tek, otomatik ve süreç odaklı bir şemsiye altında bir araya getiren, tüm bu farklı faaliyetlere açık bir penceredir. Süreç Yönetimi, bir organizasyondaki süreçleri iyileştirmenin ve standartlaştırmanın bir yoludur.

Süreç İyileştirme danışmanlık projeleri kapsamında 9 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

 • Current Situation Analysis
 • Süreç Analizi (İş Süreçleri Analizi)
 • Digitalization
 • Bilgi Sistemleri
 • Stratejik
 • Satın Alma Yönetimi
 • Arge, İnovasyon ve Fikir Yönetimi Süreci
 • İnovasyon yönetimi
 • Supply Chain Management (SCM)

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı ile işletmenize:

 • Geliştirilecek ürünün nokta atışı şekilde direkt müşteri ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmesi, 
 • Rakip ürünlerin güçlü ve zayıf yönlerinin saptanarak etkin bir ürün farklılaştırması ve konumlandırılması,
 • Bu sayede pazarlama sürecinin daha ürün geliştirme sürecinin öncesinde başlatılarak satışın kolaylaştırılması katkılarını sağlamaktayız.

Satış ve pazarlama danışmanlığı projeleri kapsamında 6 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

 • Marketing Consulting
 • Digital Marketing Consultancy
 • Brand Positioning
 • Brand Strategy
 • Customer Experience Management
 • Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetim

Financial Consulting

Mali İşler / Finans fonksiyonu bir şirketin en önemli stratejik karar destek sağlayan mekanizmalarından biridir. Güçlü bir şirket için güçlü bir Mali İşler fonksiyonu olmazsa olmazdır. Stratejiden uygulamaya, organizasyondan süreçlere, bütçe / planlamadan raporlamaya, iç kontrolden iç denetime, teknolojiden veriye, insan kaynağından mevzuatlara, sebebi, boyutu, zamanlaması ne olursa olsun Finansal Danışmanlık ya da diğer bir adı ile Mali İşler Dönüşümü mutlaka değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Finansal danışmanlık projeleri kapsamında 12 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

 • Financial Consulting
 • Financial Situation Analysis
 • Future State Roadmap
 • Organization of Financial Services
 • Design of Financial Services
 • Budget Consulting
 • Management Reporting Services
 • Fast and Effective Financial Close
 • Cost Reduction
 • Cost Accounting Services
 • Optimizing Net Working Capital
 • Financial Advisory

Yüksek kaliteden ve yüksek müşteri memnuniyetinden hiçbir zaman ödün vermeden sağlam adımlarla hizmet üretmeye devam etmekteyiz.