Yalın Dönüşüm Danışmanlığı

Yalın düşünce müşteriden başlar. "Statik üretim bandı gibi değişiklik yapılmayan bir üretim sistemi yerine, daha esnek pazarda değişebilecek taleplerin karşılanabileceği bir sistemi nasıl kurarız? Buna gidebilecek en verimli yol nedir?" sorusunun cevabı aranmalıdır. Bu sorular sayesinde her nokta tekrardan sorgulanarak ezber bozulur ve sonuçta ezberlenecek hiçbir nokta kalmadığından işin sonuna odaklanılabilir.

Yalın Düşüncenin Temel İlkeleri

Yalın düşünce temel ilkeden oluşmaktadır;

  • Değer
  • Değer Akışı
  • Sürekli Akış
  • Sürekli Çekme
  • Mükemmellik

Yalın Düşünce Sisteminin İşletmeler İçin Önemi ve İşletmelere Olan Katkısı Nedir?

Yapılması gereken en önemli kısım temel prensiplere göre düşünmektir. Ezbere göre hareket edilip, "Öyle yapılması gerekiyor, biz de öyle yapalım." şeklinde sözler söylemek yerine, tüm yapılan işlerin kökten sorgulanması gerekir. Sorgulama yaptıktan sonra işin belirli bir kalıpta yapılması gerektiği ortaya çıkıyorsa, aynen o şekilde yapılmaya devam edilir. Bu noktada bu sorgulamalar yapıldıkça enteresan sonuçlar ortaya çıkmaya başlar. Günün sonunda yapılan işlerin, neden yapıldığı bilinmeden yapıldığını, aslında yapılmasa da işlerin gayet iyi gidebileceği anlaşılır. Bu noktada orada, verimsizlik ve değer yaratmayan bir süreç vardır. Yalın düşünce bunları sorgulamamızı sağlayacaktır. Operasyonlar ve yönetim ise bu ilkeye göre hizalandığında daha verimli, etkili ve hızlı yanıt verebilen, hızlı geliştirmeler yapabilen bir şirket yapısı ortaya çıkacaktır.

Üretim şirketi iseniz darboğazın olmaması için sürekli iyileştirme zamanı (Kaizen) ve 5S gibi önleyici bakım sistemleri bulunmaktadır. Önleyici bakım, Toyota yalın felsefe  düşüncesinden gelmektedir. Temel olarak aslında tertip ve düzenli olmak gerekir. Aradığımızı bulabilmeli ve koyduğumuz yeri unutmamalıyız. Operasyon tarafında da verimliliği olabildiğince sağlamalı ve kayıpların önüne geçmeliyiz. Bunlar temel olarak çok mühim noktalardır. Dolayısıyla darboğazları görmek de büyük bir önem taşır.

Yalın Düşünce Sisteminde Albert Solino Yaklaşımı

Albert Solino olarak yönetim danışmanlığı noktasında, yalın düşünce hem yönetim danışmanlığı şirketimizde, hem de müşterilerimizle olan tüm projelerimizde uyguladığımız bir sistemdir. 

Yalın düşünce; danışmanlık noktasında farklı bir konudur. Albert Solino olarak bu süreci daha çok operasyonel mükemmellik olarak kurguluyor ve operasyonel mükemmellik olarak adlandırıyoruz. Operasyonel mükemmellik; yalın düşüncenin beş temel ilkesine dayanır. Öncelikle değer, talep yaratma ve talep yaratımında çekme sistemi, talep yönetimiyle beraber talebin şekillenmesine göre sürekli değeri tespit eder, operasyonla ilgileniriz.

Pek, muhasebe sisteminde yalın düşünce nasıl olabilir? Muhasebe kısmında sözleşmeler ile ilgili bir sıkıntı olduğunu varsayalım. Burada sözleşmeyi ıslak imzalı göndermek yerine, dijital ortamda elektronik imza ile yollayalım. Hukuki olarak elektronik imzanın uygun olduğu öğrenildiği anda yalın yönetime geçilmiş oluyor. Operasyonu kolaylaştırmış, birkaç basamağı orada elimine etmiş oluyorlar. 

Bu noktada Albert Solino olarak, temel değere odaklanıp, değerleri bir anlamda ortaya koyuyoruz. Operasyonel olarak bu değerlerin, değer yaratmayan süreçleri elimine etmekteyiz. Operasyonlarda onları ortadan kaldırmak ve olabildiğince bu noktada değer akışına odaklanarak verimliliği sağlama şeklinde danışmanlık veriyoruz.

Şirketin tüm departmanlarını gözden geçiriyoruz. Yönetimden tutunda, muhasebe, finans, pazarlama, satış, operasyon, idari işler, bilgi sistemleri ve İK da dâhil olmak üzere tüm departmanlar ile alakalı değer akışlarını ortaya koyuyoruz. Bu değer akışlarında elimine edilecek adımları tespit ediyor,  tespit ettiğimiz adımları şirketin de uygun görmesi noktasında elimine ediyoruz. Bu noktada illa bir yazılım kullanmak gerekmiyor ama biz Albert Solino olarak kendi yazılımımız da dâhil olmak üzere çeşitli yazılımlar kullanıyoruz. 

Operasyonel olarak olabildiğince verimli, çevik ve pazardaki taleplere daha hızlı yanıt verebilen bir şirket yönetim yapısını oluşturmaya katkı sağlıyoruz.

CONTACT US

Yalın Dönüşüm Danışmanlığı

Yalın Düşünce Sistemi konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77

+90 531 700 4515

Or you can e-mail us for details:

[email protected]

Fırat Yılmaz

Management Consulting Team Leader

Albert Solino Consulting